Aktualności

Każdego dnia korzystamy z wielu aplikacji mobilnych. Warto, by wśród nich znalazły się również rozwiązania stworzone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Aktualnie dostępne są dwie bezpłatne aplikacje mobilne.

 • Aplikacja PIIB, która została uruchomiona w czerwcu 2021 r. Umożliwia dostęp do informacji członkowskich, serwisów branżowych, zaświadczeń i publikacji, np. aktualnych i archiwalnych wydań „Inżyniera Budownictwa”. Użytkownicy mają możliwość zmiany swoich danych adresowych, zapisania się na szkolenia organizowane przez PIIB, obejrzenia retransmisji oraz utworzenia wizytówki (autoprezentacji), która będzie widoczna na internetowej liście specjalistów PIIB dostępnej dla wszystkich użytkowników. Aplikacja zawiera również wspomniany powyżej Czterojęzyczny słownik techniczno-budowlany. Logowanie do aplikacji wymaga podania numeru członkowskiego i hasła jak w Portalu PIIB.
 • Pięciojęzyczny słownik techniczno-budowlany (angielsko-polsko-czesko-węgiersko-słowacki), który został udostępniony w grudniu 2020 r. To elektroniczna i wygodna w użyciu wersja słownika zawierającego ponad 4500 terminów związanych z budownictwem wodnym i eksploatacją budowli hydrotechnicznych.Aplikacja jest dostępna dla wszystkich w sklepie Google Play (pobierz aplikację)

Polecamy szkolenia on-line oraz retransmisje z już odbytych szkoleń przygotowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.

Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń w trybie on-line na najbliższy okres.

Rejestracja na szkolenie/retransmisję odbywa się w portalu lub w Aplikacji PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Część 1 – RETRANSMISJA
  1. Zakres obowiązywania rozporządzenia i możliwości dokonywania odstępstw od jego wymagań 2. Zmiany w procedurze uzyskiwania zgody na odstępstwo 3. Podstawowe określenia rozporządzenia …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-06-03 godz. 09:00 do 2022-06-06 godz. 08:00
  Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski, MOIIB – Warszawa
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wymagania w zakresie wykonawstwa robót betonowych oraz pielęgnacji betonu w okresie dojrzewania – RETRANSMISJA
  1. Potrzeba pielęgnacji i ochrony betonu w okresie dojrzewania 2. Sposoby pielęgnacji i czas trwania pielęgnacji 3. Betonowanie w warunkach zimowych 4. Betonowanie elementów …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-06-04 godz. 08:00 do 2022-06-10 godz. 23:50
  Prelegenci: dr inż. Grzegorz Bajorek, Biuro PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • ASERTYWNA KOMUNIKACJA W ROZWIĄZYWANIU SYTUACJI PROBLEMOWYCH – dwudniowe warsztaty stacjonarne
  Dzięki udziałowi w warsztatach: – Opracujesz wskaźniki ASERTYWNEGO STYLU KOMUNIKACJI. – Przepracujesz narzędzia ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI W SYTUACJACH TRUDNYCH. – Przetrenujesz techniki …

  Termin: od 2022-06-04 08:30 do 2022-06-05 16:30
  Prelegenci: Piotr Sajewicz
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Silikaty w budownictwie energooszczędnym – efektywne rozwiązania i zapobieganie mostkom termicznym – RETRANSMISJA
  1. Wprowadzenie – historia i podstawowe informacje o silikatach. 2. Wymagania dotyczące izolacyjności termicznej przegród budowlanych (historia i obecnie). 3. Słabe miejsca w budynkach …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-06-06 godz. 09:00 do 2022-06-10 godz. 08:00
  Prelegenci: dr hab. inż. Dariusz Bajno, MOIIB – Warszawa, Mirella Magdziarz-Żak
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Przegrody przeciwpożarowe z elementów murowych
  1. Wprowadzenie do odporności ogniowej (przepisy, krzywe nagrzewania, kryteria odporności ogniowej) 2. Metody badań odporności ogniowej ścian nośnych i nienośnych (normy i ich zakres …

  Termin: 2022-06-06 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: dr inż. Piotr Turkowski, MOIIB – Warszawa
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Efektywność energetyczna budynków
  Uczestnicy biorący udział w seminarium z prezentowanych referatów oraz otrzymanych materiałów seminaryjnych dowiedzą się: czy budownictwo energooszczędne, pasywne, plus energetyczne, zero …

  Termin: 2022-06-07 od 12:00 do 16:00
  Prelegenci: Jerzy Piotrowiak, Grażyna Gaca-Pawlikowska, Jerzy Piotrowiak, izba
  Organizator: Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • wykorzystanie danych ruchowych w procesie planowania, projektu, eksploatacji obiektów infr. drogowej
  1 Wprowadzenie 2 Pomiary, analiza i wykorzystanie danych o ruchu na etapie planowania inwestycji drogowych 2.1 Metody realizacji pomiarów i badań parametrów ruchu drogowego oraz ich …

  Termin: 2022-06-08 od 10:00 do 14:00
  Prelegenci: dr inż. Justyna Stępień
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wentylacja w budynkach wielorodzinnych.
  Szkolenie poprowadzi: mgr inż. Krzysztof Mozolewski, rzeczoznawca budowlany, biegły sądowy Na szkoleniu omówione zostaną następujące zagadnienia: 1. Problematyka związana z …

  Termin: 2022-06-08 od 15:00 do 17:30
  Prelegenci: Mgr inż. Krzysztof Mozolewski
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Jak uniknąć błędów montażowych, na co zwracać uwagę przy nadzorach i jak zaprojektować systemy ppoż.
  1. Projektowanie systemów różnicowania ciśnienia dla ochronnych dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem. System AXIS.ZZ. – Włodzimierz Łącki, product manager AERECO. 2. Przegląd systemów …

  Termin: 2022-06-09 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: AERECO
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Vademecum budowlane bhp na budowie – zagrożenie , wypadki – cz. II
  Szkolenie poprowadzi mgr inż. Zdzisław Nocuń biegły sądowy ds. bhp W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:  warunki prowadzenia prac rozbiórkowych w zakresie …

  Termin: 2022-06-09 od 16:00 do 18:30
  Prelegenci: Mgr inż. Zdzisław Nocuń, biegły sadowy, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB, Dominika Dziedzic KR FSNT NOT (MOIIB)
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ochrona odgromowa obiektów budowlanych i systemów fotowoltaicznych – RETRANSMISJA
  1. Zagrożenie piorunowe obiektów – czyli jak przekonać inwestora, że trzeba się chronić. 2. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – problemy z jakością. 3. Dlaczego koniecznie trzeba …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-06-10 godz. 09:00 do 2022-06-13 godz. 08:00
  Prelegenci: dr inż. Jarosław Wiater, MOIIB – Warszawa
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • NEGOCJACJE W BIZNESIE – POZIOM I – dwudniowe warsztaty online
  Dzięki udziałowi w warsztatach: – nauczysz się skutecznie posługiwać narzędziami negocjacyjnymi, – dowiesz się jak uzyskiwać dobre wyniki niezależnie od przewagi drugiej strony, – …

  Termin: od 2022-06-11 08:30 do 2022-06-12 16:30
  Prelegenci: Waldemar Szymecki
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Przepisy prawa budowlanego w praktyce – wybrane zagadnienia.
  Szkolenie poprowadzi: mgr inż. Krzysztof Mozolewski, rzeczoznawca budowlany , biegły sądowy. Na szkoleniu omówione zostaną następujące zagadnienia: 1) Umiejętność posługiwania się …

  Termin: 2022-06-14 od 15:00 do 17:30
  Prelegenci: Mgr inż. Krzysztof Mozolewski
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Kosztorysowanie w trakcie budowy. Rozliczanie robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych – część 2
  Kontynuacja wykładu z 27 kwietnia br. na temat praktyk stosowanych w rozliczaniu robót budowlanych na etapie budowy, w kontekście obowiązujących przepisów formalno-prawnych. Nawiązanie do uwag …

  Termin: 2022-06-15 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr inż. Marcin Bartoszewicz
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

Każdego dnia korzystamy z wielu aplikacji mobilnych. Warto, by wśród nich znalazły się również rozwiązania stworzone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Aktualnie dostępne są dwie bezpłatne aplikacje mobilne.

 • Aplikacja PIIB, która została uruchomiona w czerwcu 2021 r. Umożliwia dostęp do informacji członkowskich, serwisów branżowych, zaświadczeń i publikacji, np. aktualnych i archiwalnych wydań „Inżyniera Budownictwa”. Użytkownicy mają możliwość zmiany swoich danych adresowych, zapisania się na szkolenia organizowane przez PIIB, obejrzenia retransmisji oraz utworzenia wizytówki (autoprezentacji), która będzie widoczna na internetowej liście specjalistów PIIB dostępnej dla wszystkich użytkowników. Aplikacja zawiera również wspomniany powyżej Czterojęzyczny słownik techniczno-budowlany. Logowanie do aplikacji wymaga podania numeru członkowskiego i hasła jak w Portalu PIIB.
 • Pięciojęzyczny słownik techniczno-budowlany (angielsko-polsko-czesko-węgiersko-słowacki), który został udostępniony w grudniu 2020 r. To elektroniczna i wygodna w użyciu wersja słownika zawierającego ponad 4500 terminów związanych z budownictwem wodnym i eksploatacją budowli hydrotechnicznych.Aplikacja jest dostępna dla wszystkich w sklepie Google Play (pobierz aplikację)

Polecamy szkolenia on-line oraz retransmisje z już odbytych szkoleń przygotowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.

Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń w trybie on-line na najbliższy okres.

Rejestracja na szkolenie/retransmisję odbywa się w portalu lub w Aplikacji PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Projektowanie i budowa energetycznych linii napowietrznych i kablowych SN – RETRANSMISJA
  Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia związane z projektowaniem i budową linii średniego napięcia w powiązaniu z praktyką stosowaną w spółkach dystrybucyjnych. Będą to aspekty …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-05-20 godz. 07:00 do 2022-05-22 godz. 23:00
  Prelegenci: Robert Sowiński, Radosław Czerniewski, Arkadiusz Koralewski
  Organizator: Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ochrona odgromowa i przed przepięciami instalacji fotowoltaicznych – RETRANSMISJA
  Część 2 z 3 cyklu szkoleń: „Projektowanie ochrony odgromowej i przed przepięciami oraz układów uziemiających według serii norm PN-EN 62305, PN-HD 60364” W trakcie cyklu szkoleń, …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2022-05-21 od 08:00 do 20:00
  Prelegenci: dr inż. Tomasz Maksimowicz, POIIB, Marek Sekściński
  Organizator: Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Nowoczesne systemy stropowe sprężone RECTOR o rozpiętości do 10 m. Zastosowanie, detale, realizacje – RETRANSMISJA
  1. Zalety stosowania technologii betonu sprężonego, 2. Najciekawsze realizacje stropów Rector 3. Otwarcie kolejnego nowoczesnego zakładu prefabrykacji elementów z betonu sprężónego w …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-05-23 godz. 09:00 do 2022-05-27 godz. 08:00
  Prelegenci: mgr inż. arch. Przemysław Deryło, MOIIB – Warszawa
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Tarasy i balkony. Kryteria doboru mat. i budowa połaci a podatność na uszkodzenia i sposoby naprawy.
  tarasy z uszczelnieniem podpłytkowym a tarasy z drenażowym odprowadzeniem wody – różnice w budowie i specyficzne wymagania układy z powierzchniowym oprowadzeniem wody – warstwy,funkcje i …

  Termin: 2022-05-23 od 15:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr inż. Maciej Rokiel, MOIIB – Warszawa, MOIIB – Radom
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ochrona przeciwprzepięciowa a likwidacja szkód przepięciowych przez ubezpieczycieli
  1. Ogólne warunki ubezpieczenia a ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa. 2. Co zrobić, aby ubezpieczyciel zapłacił za szkody. 3. Ochrona przeciwprzepięciowa obiektów budowlanych. 4. …

  Termin: 2022-05-24 od 10:00 do 15:00
  Prelegenci: dr inż. Jarosław Wiater
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Płyty izolacyjne termPIR, Gór-Stal sp. z o.o.
  1) o firmie 2) o produkcie 3) cechy & charakterystyka płyt izolacyjnych termPIR® 4) skład płyt izolacyjnych termPIR® 5) zastosowania 6) Klasa izolacyjności 7) Dlaczego warto ocieplać …

  Termin: 2022-05-24 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr inż. arch. Adam Ademola Adewole, KDZ biuro
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ustalanie wartości prac projektowych – charakterystyka, stan prawny, metody oszacowania wartości
  Celem wykładu jest omówienie metod ustalania wartości prac projektowych. Zaprezentowana zostanie charakterystyka prac projektowych względem ich wartości, stan prawny, dotyczący wartości prac …

  Termin: 2022-05-25 od 16:00 do 20:00
  Prelegenci: mgr inż. Maciej Sikorski, mgr Mariusz Sprutta
  Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Polak mądry po szkodzie..? O nauce i zbieraniu doświadczeń w ochronie przeciwpożarowej obiektów
  Tym razem zapraszam głównie osoby sprawujące funkcje inspektorów nadzoru technicznego w zarządzie nieruchomościami istniejącymi. Wraz z wiosną i wiosennymi porządkami – również w …

  Termin: 2022-05-26 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr Marcin Zieliński
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Dziennik budowy – nowe rozporządzenie wykonawcze do Prawa budowlanego – RETRANSMISJA
  1. Wprowadzenie, trochę historii (a ta czasem zaskakuje) 2. Regulacje ustawowe dotyczące dziennika budowy, kiedy jest konieczny, zasady jego wydawania 3. Dziennik budowy – dokument urzędowy …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-05-27 godz. 09:00 do 2022-05-30 godz. 08:00
  Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski, MOIIB – Warszawa, MOIIB – Warszawa2
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w ujęciu nowej ustawy PZP
  Szkolenie skierowane jest do: – inwestorów w zamówieniach publicznych, – przedstawicieli wykonawców biorących udział zarówno w inwestycjach publicznych jak i realizowanych ze środków …

  Termin: 2022-05-27 od 12:00 do 15:00
  Prelegenci: Pomorska OIIB, mgr inż. Maciej Sikorski
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Mapy, plany, weduty- najważniejsze źródła dla badań dziejów miasta i jego budowli
  Wykład dotyczyć będzie najważniejszych i najcenniejszych planów miast śląskich, pochodzących już z XVI i XVII wieku, a także wybranych historycznych materiałów inwentaryzacyjnych i …

  Termin: 2022-05-27 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: prof. Rafał Eysymontt
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ochrona przed przepięciami systemów zasilania nn i teletechnicznych – RETRANSMISJA
  Część 3 z 3 cyklu szkoleń : „Projektowanie ochrony odgromowej i przed przepięciami oraz układów uziemiających według serii norm PN-EN 62305, PN-HD 60364” W trakcie cyklu szkoleń, …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2022-05-28 od 08:00 do 20:00
  Prelegenci: dr inż. Tomasz Maksimowicz, POIIB, Marek Sekściński
  Organizator: Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Jak wzmocnić myślenie krytyczne, rozpoznać fake news i chronić się przed dezinformacją? – RETRANSMISJA
  1. Czym jest myślenie krytyczne i dlaczego go potrzebujemy? 2. Jak dezinformacja wpływa na nasze decyzje biznesowe i prywatne? 3. Jak odróżnić fake news od real news? 4. Jak chronić się …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-05-30 godz. 09:00 do 2022-06-03 godz. 08:00
  Prelegenci: Lidia Borkowska, MOIIB – Warszawa, MOIIB – Warszawa2
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Digitalizacja – cyfrowa transformacja. Prawdziwe wyzwania nowoczesnej organizacji.
  • Klient cyfrowy to rzeczywistość. • Jak docierać z właściwą i wyselekcjonowaną informacją? • Co zrobić, żeby zaistnieć w sieci? Jakich błędów unikać? • Jak …

  Termin: 2022-05-30 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: Barbara Badziak-Błońska
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • E jak efektywność, E jak elastyczność, E jak AGILE! Budowanie zwinnych zespołów
  1. Co to znaczy Agile? 2. Co wspólnego ma cykl Deminga z Agile? 3. Jak wygląda system zwinnych spotkań i dlaczego jest on motywujący i przynoszący szybkie efekty? 4. Planowanie efektywnego …

  Termin: 2022-06-01 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: Edyta Adamczyk – CERTES
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Efektywna praca z przekrojami skojarzonymi w Allplan
  Na spotkaniu dowiesz się w jaki sposób efektywnie pracować z przekrojami skojarzonymi w Allplanie. Dokonamy analizy powiązań między plikami rysunkowymi zawierającymi zbrojenie i model 3D a …

  Termin: 2022-06-01 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr inż. Karol Janeczko
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Część 2
  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – rozporządzenie wykonawcze do ustawy Prawo budowlane CZ II Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program …

  Termin: 2022-06-02 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Vademecum budowlane bhp na budowie – zagrożenia , wypadki – cz. I
  Szkolenie poprowadzi mgr inż. Zdzisław Nocuń biegły sądowy ds. bhp W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:  warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych …

  Termin: 2022-06-02 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr inż. Zdzisław Nocuń, biegły sądowy, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Część 1 – RETRANSMISJA
  1. Zakres obowiązywania rozporządzenia i możliwości dokonywania odstępstw od jego wymagań 2. Zmiany w procedurze uzyskiwania zgody na odstępstwo 3. Podstawowe określenia rozporządzenia …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-06-03 godz. 09:00 do 2022-06-06 godz. 08:00
  Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski, MOIIB – Warszawa
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • ASERTYWNA KOMUNIKACJA W ROZWIĄZYWANIU SYTUACJI PROBLEMOWYCH – dwudniowe warsztaty stacjonarne
  Dzięki udziałowi w warsztatach: – Opracujesz wskaźniki ASERTYWNEGO STYLU KOMUNIKACJI. – Przepracujesz narzędzia ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI W SYTUACJACH TRUDNYCH. – Przetrenujesz techniki …

  Termin: od 2022-06-04 08:30 do 2022-06-05 16:30
  Prelegenci: Piotr Sajewicz
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

Konferencja szkoleniowa

AKUSTYKA W BUDOWNICTWIE

2.06.2022 Warszawa, TYLKO stacjonarnie, 9.00-15.00

WSM, ul. Kawęczyńska 36, 9.00-15.00  

Prowadzenie

dr inż. Agata Szeląg, Politechnika Krakowska, Pracownia  Akustyczna ASz,

Program:

1. Omówienie najbliższych zmian w zakresie pomiarów i wymagań normowych dotyczących hałasu przenikającego do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej od wyposażenia technicznego budynku i lokali usługowych

2. Metody adaptacji akustycznej wnętrz użyteczności publicznej w kontekście wymagań PN-B-02151-4:2015-06

3. Problemy w projektowaniu, wykonawstwie i użytkowaniu budynku w kontekście ochrony przed hałasem

– case study najczęstszych problemów.

Zasady uczestnictwa: TYLKO stacjonarnie w Warszawie

Udział  b e z  p ł a t n y  w ramach limitowanej puli miejsc   s p o n s o r o w a n y c h  na zasadach podanych w    Regulaminie

Dostępne nowe materiały akustyczne w postaci skryptu szkoleniowego

Wśród słuchaczy  zostanie rozlosowanych pięć voucherów imiennych  – kupony rabatowe w wysokości 25% upustu na tygodniowy pobyt na wybrzeżu Costa Blanca w Hiszpanii – do wykorzystania przez cały rok na tygodniowy wynajem całego domku pod Alicante (prezentacja na naszej stronie)

Zapraszamy także na konferencje i szkolenia z zakresu innej tematyki – Nowoczesne elewacje i fasady, Fotowoltaika, Ściany oporowe

Zapisy wyłącznie poprzez  www.archmedia.pl/konferencje

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
tel. 600 358 840
e-mail: [email protected]

ŚCIANY OPOROWE

Prowadzenie: prof. Włodzimierz Starosolski
26 maja 2022 r. online.

ZAGADNIENIA

1. Kształtowanie

2. Obliczanie według Eurokodu 7

3. Obliczanie według normy PN-83/B-03010

4. Płytowe ściany op.

5. Żebrowe ściany op.

6. Ściany op. z elementów średniowymiarowych

Zostały przygotowane przez Profesora materiały zawierające treści wygłaszanych wykładów w formie książkowej.

Warunki uczestnictwa i zapisy: www.archmedia.pl/szkolenia

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
tel. 600 358 840
e-mail: [email protected]

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących rozpoczęcia przez Komisję Europejską prac w zakresie rozporządzenia dot. zharmonizowanych warunków wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 305/2011, uprzejmie informuję, że podczas posiedzenia Grupy roboczej ds. harmonizacji technicznej (wyroby budowlane) KE zaproponowała skupienie się podczas najbliższej dyskusji na ogólnych założeniach zawartych w następujących blokach tematycznych:

– zakres rozporządzenia oraz definicje w nim zawarte,
– obszar zharmonizowany oraz podział działań między Państwa Członkowskie a Komisję Europejską,
– kwestie związane z ochroną środowiska,
– normalizacja,
– nadzór rynku,
– okres przejściowy.  

W celu ukierunkowania dyskusji oraz wyjaśnienia wątpliwości KE zwróciła się z prośbą o wcześniejsze zgłoszenie pytań dotyczących wskazanych wyżej bloków tematycznych.
W związku z powyższym w załączeniu przekazuję polską wersją językową projektu rozporządzenia, zachęcając Państwa do zgłaszania ewentualnych pytań (w języku angielskim) do dnia 27 maja 2022 r. do godziny 12:00.
Zapytania należy kierować na adres: [email protected]

Z wyrazami szacunku.

Łukasz Rymarz

główny specjalista
Samodzielne Stanowisko do spraw Wyrobów Budowlanych
Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
tel. 22 323 40 13

Szkolenia

I. Projektowanie konstrukcji  betonowych  ze zbrojeniem kompozytowym, niemetalicznym wg CEN/TC 250/SC 2/WG 1/TG  on-line

prowadzenie: prof. Renata Kotynia
19-20.05.22 , 9.00  do około – 14.30

Dzień 1
Projektowanie konstrukcji na  przykładach, omówienie procedur obliczeniowych w stanach granicznych nośności (SGN)
Zginanie belek, zginanie płyt jednokierunkowo zbrojonych, Ścinanie

Dzień 2
Projektowanie konstrukcji na przykładach w stanach granicznych użytkowalności (SGU)
Weryfikacja naprężeń,  Zarysowaniem, kontrola rys, Ugięcia
Minimalne zbrojenie na zarysowanie
Ogólne zasady zbrojenia konstrukcji betonowych przy użyciu prętów FRP (detale/rysunki)
Otulenie wkładek zbrojenia i odstępy między prętami
Krzywizna prętów,  Kotwienie prętów (długość zakotwienia)
Połączenia prętów na zakład, Kotwienie zbrojenia

II. Ściany oporowe – prowadzenie prof. W..Starosolski – 26.05.2022  on-line.

1. Kształtowanie
2. Obliczanie według Eurokodu 7
3. Obliczanie według normy PN-83/B-03010
4. Płytowe ściany oporowe
5. Żebrowe ściany oporowe
6. Ściany oporowe z elementów średniowymiarowych

Warunki uczestnictwa i zapisy na www.archmedia.pl/szkolenia

Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji kliknij w link:   https://www.archmedia.pl/rem?e=MTUwOTEyMjYwNHwxMzE0fGouc3VwZXJzb25Ab3AucGw=.

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
tel. 600 358 840
e-mail: [email protected]

POŻEGNANIE KOLEŻANKI MGR INŻ. ARCH. JANINY HONIG – MIERZWIAK

8.03. 2021 r.

Dzidka odeszła……. niespodziewanie, cicho i spokojnie – tak jak żyła.

Piękna, mądra, wykształcona i utalentowana a przy tym bardzo skromna, o wysokiej kulturze osobistej i ogromnej ciekawości świata.

Ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Przez cały okres aktywności zawodowej była pracownikiem Wojskowego Biura Projektów Budowlanych we Wrocławiu. Ukoronowaniem Jej wieloletniej pracy projektowej była nagroda Ministra ON otrzymana w konkursie na najlepiej zaprojektowany budynek mieszkalny.

Mieliśmy szczęście i przyjemność obcować z nią na co dzień. Pisała wspomnienia i artykuły do naszego Biuletynu. Zawsze życzliwa, okazywała nam serdeczność i ofiarowała nam swoją przyjaźń.

Wraz z mężem inż. Andrzejem Mierzwiakiem byli długololetnimi (prawie 45 lat), aktywnymi i wyróżnianymi  członkami naszego stowarzyszenia – Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Żegnamy Cię z ogromnym żalem i dziękujemy Droga Koleżanko i Przyjaciółko.

Żegnamy z żalem również Twojego męża Andrzeja Mierzwiaka, który odszedł w lipcu 2021 r., w okresie pandemii, co uniemożliwiło nam udział w uroczystościach pogrzebowych.

Takich jak WY nigdy się nie zapomina.

Zarząd i członkowie Koła PZITB nr 28

Szanowni Państwo!

Już za trzy tygodnie rozpocznie się w Krakowie Konferencja Naukowo-Techniczna Konstrukcje Sprężone KS2021!
Komitet Organizacyjny wraz z Komitetem Naukowym dokonuje ostatnich przygotowań do wydarzenia.
Z radością informujemy o interesującym i wartościowym wkładzie Autorów zgłoszonych publikacji.

Wśród nich znalazły się prace reprezentantów wielu wiodących Uczelni, które kształcą i prowadzą prace naukowe w dziedzinie konstrukcji żelbetowych i sprężonych. Wiele ciekawych publikacji przedstawili autorzy z wiodących przedsiębiorstw, aktywnych w dziedzinie technologii prefabrykacji, ale też i w dziedzinie specjalistycznego wykonawstwa konstrukcji kablobetonowych. Będą omawiane zagadnienia modelowania konstrukcji, nośności elementów, technologii, nowych materiałów i wiele innych.

W ramach obrad będą przedstawione dwa referaty kluczowe. Pierwszy z nich, związany z tematem wiodącym KS2021 zawiera szerokie omówienie zagadnień aerodynamiki cięgien, istotnych dla konstrukcji narażonych na obciążenie wiatrem. Drugi referat kluczowy dotyczy zagadnienia współpracy strun z betonem na odcinku kotwienia i zawiera szeroką rewizję podejścia obliczeniowego proponowanego przez dotychczas obowiązujące wytyczne międzynarodowe.

Konferencja Konstrukcje Sprężone będzie ponownie forum gromadzącym naukowców i specjalistów, których wkład w rozwój tej dziedziny w naszym kraju jest decydujący. Przewidziane do prezentacji publikacje zapewniają bogaty walor merytoryczny Konferencji i pozwalają uznać, że Konferencje w cyklu KS są nieprzerwanie miejscem najbardziej bogatej dyskusji nad konstrukcjami sprężonymi. Organizatorzy dziękują wszystkim Autorom za ich wkład i zapraszają wszystkich Adresatów tej wiadomości do uczestnictwa w Konferencji.

W najbliższym czasie na stronie www.ks2021.pk.edu.pl będzie dostępny Program Konferencji, obejmujący wszystkie wydarzenia KS2021. Zachęcamy do jego lektury.
Pod linkiem: http://www.ks2021.pk.edu.pl/assets/files/KS2021-formularzzgoszeniauczestnictwa.pdf znajduje się formularz zgłoszenia uczestnictwa w KS2021.
Zapraszamy do Krakowa na Konferencję KS2021!
Komitet Organizacyjny KS2021
www.ks2021.pk.edu.pl

Koleżanki i Koledzy

W kontekście bardzo dobrej współpracy z DOIIB   

https://dos.piib.org.pl/

zapraszam do korzystania ze szkoleń dedykowanych inżynierom i technikom budownictwa jak niżej:

https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Każdego dnia korzystamy z wielu aplikacji mobilnych. Warto, by wśród nich znalazły się również rozwiązania stworzone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Aktualnie dostępne są dwie bezpłatne aplikacje mobilne.

 • Aplikacja PIIB, która została uruchomiona w czerwcu 2021 r. Umożliwia dostęp do informacji członkowskich, serwisów branżowych, zaświadczeń i publikacji, np. aktualnych i archiwalnych wydań „Inżyniera Budownictwa”. Użytkownicy mają możliwość zmiany swoich danych adresowych, zapisania się na szkolenia organizowane przez PIIB oraz utworzenia wizytówki (autoprezentacji), która będzie widoczna na internetowej liście specjalistów PIIB dostępnej dla wszystkich użytkowników. Aplikacja zawiera również wspomniany powyżej Czterojęzyczny słownik techniczno-budowlany. Logowanie do aplikacji wymaga podania numeru członkowskiego i hasła jak w Portalu PIIB.
 • Pięciojęzyczny słownik techniczno-budowlany (angielsko-polsko-czesko-węgiersko-słowacki), który został udostępniony w grudniu 2020 r. To elektroniczna i wygodna w użyciu wersja słownika zawierającego ponad 4500 terminów związanych z budownictwem wodnym i eksploatacją budowli hydrotechnicznych.Aplikacja jest dostępna dla wszystkich w sklepie Google Play (pobierz aplikację)

Polecamy szkolenia on-line oraz retransmisje z już odbytych szkoleń przygotowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.

Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń w trybie on-line na najbliższy okres.

Rejestracja na transmisję odbywa się w portalu PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.