Sprawy członkowskie

Wnioski
 
Zmiana wysokości miesięcznej składki członkowskiej

Na posiedzeniu dnia 14 grudnia 2020 r. Zarząd Oddziału Wrocławskiego PZITB podjął uchwałę o podniesieniu wysokości miesięcznej składki członkowskiej z dniem 1.01.2021 r.

Wysokości składek dla poszczególnych grup w kwotach odpowiednio:

   1. Członkowie zwyczajni – 14 zł
   2. Członkowie zwyczajni po przejściu na emeryturę lub rentę – 50% wysokości składki miesięcznej, tj. 7 zł
   3. Członkowie zwyczajni będący studentami  – 50% wysokości składki miesięcznej tj. 7 zł
   4. Członkowie – emeryci, którzy mają ponad 70 lat i ponad 20- letni staż przynależności – 4
   5. Nowo przyjmowani członkowie będący emerytami , rencistami – 14 zł przez okres 3 lat, póżniej 50% wysokości składki miesięcznej  tj. 7 zł.

Przywilej wynikający z pkt.2  oraz z pkt.4  tylko na podstawie pisemnego zgłoszenia przez zainteresowanego mającego opłacone na bieżąco składki członkowskie.

Składki członkowskie można opłacać osobiście w Biurze Oddziału przy ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu (budynek NOT, pok. 106) lub wpłacając na konto bankowe:

VeloBank  nr 24 1560 0013 2000 1701 4349 0300
PZITB Oddział we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław

W sprawach członkowskich Przewodniczący Oddziału przyjmuje w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 15. / zgłoszenia z podaniem tematu rozmowy w Biurze Oddziału/.


Szkolenia, praktyki, praca

Wrocławski Oddział PZITB pomaga swoim członkom w odnalezieniu się na rynku pracy, organizując szkolenia, seminaria, konferencje i umożliwiając spotkania z potencjalnymi pracodawcami. Pomagamy w znalezieniu wykwalifikowanej i wartościowej kadry pracowniczej.
Każdy zrzeszony w PZITB może skorzystać z bogatej bazy informacji i liczyć na fachowe i praktyczne porady bardziej doświadczonych kolegów.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt pod adresem email: [email protected]

Skorzystaj z naszej wiedzy!