Aktualności

Szanowni Państwo,

w imieniu Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Pani Prof. dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej, zapraszamy do zapoznania się z komunikatem nr 1 (w załączeniu) dotyczącym XXXI Konferencji Naukowo -Technicznej „Awarie Budowlane”, która odbędzie się w dniach 20-24 maja 2024 roku w Międzyzdrojach.

Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Kurczaba

Biuro Konferencji Awarie Budowlane

Tel. 91 42 333 52

  Szanowni Państwo


  Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Ewa Mańkiewicz-Cudny i Prezes Związku Rzemiosła Polskiego V-ce przewodniczący Rady Dialogu Społecznego Jan Gogolewski,  po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią, serdecznie zapraszają na konferencję pt. „Kształcenie dla nauki, gospodarki i rynku pracy”, która odbędzie się 21 listopada 2023 r.  w Pałacu Chodkiewiczów, ul. Miodowa 14 w Warszawie.

  Obszar szeroko rozumianej problematyki kształcenia zawodowego na różnych poziomach systemu edukacji jest w kręgu największego zainteresowania naszych organizacji z powodu potrzeby dbałości o dopływ wykwalifikowanych kadr na potrzeby prawidłowo rozwijającej się gospodarki i rynku pracy. Ważne jest, aby wykorzystywać każdy potencjał, który może generować dobre rozwiązania i wnioski idące w kierunku zwiększania jakości, skuteczności i adekwatności rozwiązań systemowych, reagujących na ciągle zmieniające się uwarunkowania. Celem wydarzenia jest promocja dialogu społecznego, który niewątpliwie sprawdza się w tworzeniu warunków prawnych i organizacyjnych, odpowiadających na potrzeby społeczne. W tym procesie istotni aktorzy to uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, a także takie organizacje jak nasze, które w obszarze kształcenia zawodowego realizują swoje misje.

  Serdecznie zapraszamy do włączenia się do tego dialogu i udziału w konferencji.  

  Wraz z zaproszeniem przekazujemy program wydarzenia oraz kartę zgłoszeniową, którą po wypełnieniu – w terminie do 14 listopada 2023 r. – prosimy przesłać
  z wykorzystaniem  linku: 
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeegkVMoZdE-Vk7LnmjL57_EnTPgEQy__g1kCGKfbpfyC5PGg/viewform

  [W razie pytań prosimy o kontakt:  ZRP 22 50 44 279, NOT 785 870 469].

  Udział w konfernecji jest bezpłatny.

  Z poważaniem

  Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
				Naczelna Organizacja Techniczna

  ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
  Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS,
  KRS: 0000052494 | NIP: 5260300434 | REGON: 000513521

  Więcej informacja o nas w Portalu not.org.pl dostępnym pod adresem https://www.not.org.pl/.

  Konf. techniczna: NOWOCZESNE DACHY w budownictwie zrównoważonym, W-wa, 28.09. 23

  NOWOCZESNE DACHY w budownictwie zrównoważonym – Warszawa, 28.09.23 tylko stacjonarnie.Dachy użytkowe, wielkopowierzchniowe, zielone, PV- bezpieczeństwo ppoż. i konstrukcji. 

  Program:

  1. Projektowanie nowoczesnych dachów zrównoważonych w budownictwie certyfikowanym —  dr inż. Tomasz Śniegula, główny projektant i prezes Zarządu ATZ grupa ADAMIETZ
  2. Rozwiązania techniczne w projektowaniu i wykonaniu zielonych dachów, stosowane w budownictwie certyfikowanym – dr inż. Adam Zamelczyk, Dyrektor sprzedaży WPIP.
  3. Dachy zielone w uprawie intensywnej. Dobór materiałów, projektowanie, wykonawstwo w odniesieniu do wytycznych Stowarzyszenie DAFA – Krzysztof Wielgus
  4. Ekologiczny aspekt piątej elewacji – dachy zielone, chłodne oraz retencyjne – dr inż. Bartłomiej Monczyński
  5. Monitoring dachów pod realizacje fotowoltaiczne, ocena nośności- mgr inż. Artiom Komardin, SENSE Monitoring
  6. Inwentaryzacja instalacji pod dachem oraz na dachu oraz samej konstrukcji, metody doboru bezpiecznego schematu obciążeń ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowania w okresie zimowym- mgr inż. Artiom Komardin, SENSE Monitoring
  7. Przeglądy techniczne w kontekście serwisowania instalacji OZE – bezpieczeństwa konstrukcji i ppoż.- st.bryg. Edward Skiepko
  8. Trendy w nowoczesnym budownictwie zrównoważonym, zielonym- rozwiązania systemowe, techniczne producentów użytkowe – Proof-tech, Visbud Projekt, Leca, Sense Monitoring, Alchimica, Recticel, SolarEdge, Greenfond.

   Udział bezpłatny limitowany. Więcej info, zapisy: www.archmedia.pl/konferencje
   Udział dla przedstawicieli producentów materiałów i systemów budowlanych, generalnych wykonawców wyłącznie odpłatny (login:archmedia. hasło:archmedia)
   Wsród słuchaczy będą wylosowane vouchery rabatowe 30% na wynajem domu w Hiszpanii (prosimy o zabranie wizytówek)

  Kontakt do Organizatora:

  Grażyna Grzymkowska-Gałka
  tel. 600 358 840
  e-mail: [email protected]

  Zapraszamy do udziału w Webinarze nt.: Bezpieczna i zyskowna realizacja inwestycji budowlanych.

  Program:

  1. Podział najczęściej występujących utrudnień, które mają wpływ na czas realizacji.
  2. Ustawowy oraz umowny podział obowiązków/ryzyk – jak poszczególne utrudnienia przekładają się na pozycję wykonawcy.
  3. Strategie wykorzystania dokumentacji kontraktowej oraz budowlanej dla wykazywania wpływu utrudnień na czas (np. specyfikacje techniczne, wiążące części PFU, harmonogram).
  4. Uprawnienia umowne wykonawcy a roszczenie Zamawiającego / Generalnego Wykonawcy o karę umowną za niedotrzymanie terminu (wątek miarkowania).
  5. Główne metody wyliczania kosztów przedłużenia.

  Zaproszenie kierujemy do członków zarządu, właścicieli firm, osób od prowadzenia kontraktów, specjalistów ds. roszczeń, prawników.

  Webinar poprowadzą: adw. Justyna Solarska, adw. Wojciech Bazan, Jakub Białachowski, Tomasz Maza.

  Udział w webinarze jest bezpłatny, termin 15 września 2023 godz. 10:00 – 11:30

  https://jdpkancelaria.clickmeeting.com/bezpieczna-i-zyskowna-realizacja-inwestycji-budowlanych/register


  Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji on-line „Energy Transition” (Transformacja Energetyczna), która odbędzie się w dniu 20 września w godz. 10.00-12.30, konferencja w języku angielskim.

  Link do rejestracji oraz informacje i program konferencji jest dostępny poniżej:
  Registration link is available here.


  Zapraszamy do pobrania aplikacji mobilnej PIIB:


  Polecamy szkolenia on-line oraz retransmisje z już odbytych szkoleń przygotowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.

  Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń w trybie on-line na najbliższy okres.

  Rejestracja na szkolenie/retransmisję odbywa się w portalu lub w Aplikacji PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

  • Umowy zawierane z inwestorem przez projektanta, kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru – II – RETRANSMISJA
   Na szkoleniu zostaną poruszone zagadnienia: 1. Szczegółowe omówienie umów zawieranych z kierownikiem budowy/robót – przykłady zapisów w umowach. 2. Szczegółowe omówienie umów …

   Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-09-08 godz. 08:00 do 2023-09-24 godz. 23:50
   Prelegenci: Anna Łukaszewska, Dział Szkoleń ŁOIIB
   Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Odpowiedzialność karna inż. w związku z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – RETRANSMISJA
   Adresatami szkolenia są inżynierowie budownictwa, którzy pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zarówno w ramach procesów inwestycyjnych jak i w ramach okresowych …

   Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-09-11 godz. 08:00 do 2023-09-17 godz. 23:00
   Prelegenci: Pomorska OIIB, Jabłoński Tomasz-Prezes Sądu Rejonowego
   Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Umowa o prace projektowe-najczęściej popełniane błędy, w szczególności w ujęciu zamówień publicznych – RETRANSMISJA
   Celem szkolenia „Umowa o prace projektowe – najczęściej popełniane błędy, w szczególności w ujęciu zamówień publicznych” jest zbudowanie świadomości projektantów co do zasad …

   Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-09-13 godz. 06:00 do 2023-09-30 godz. 23:50
   Prelegenci: Jolanta Szewczyk, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB
   Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Kosztorysowanie od podstaw – pakiet wiedzy dla początkujących. Część 2
   Wskazówki i kolejne porady praktyczne związane z pierwszymi i dalszymi krokami w kosztorysowaniu. Podstawy teoretyczne (ciąg dalszy) związane z kalkulowaniem prac na podstawie katalogów …

   Termin: 2023-09-18 od 16:00 do 18:00
   Prelegenci: mgr inż. Marcin Bartoszewicz
   Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Bezpieczeństwo pracowników na budowie, a odpowiedzialność osób kierujących – przepisy bhp
   Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze złożoną odpowiedzialnością kierowników budów, kierowników robót, inżynierów budowy, pracodawców i osób kierujących pracownikami, w tym …

   Termin: 2023-09-18 od 16:30 do 19:00
   Prelegenci: Dagmara Kupka, Dział Szkoleń ŁOIIB
   Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Kurs języka niemieckiego – Poziom B1 – Zajęcia dwa razy w tygodniu – KURS ONLINE
   Kursy będą odbywać się w systemie on-line z lektorem. Wielkość grupy ok. 6 osób (nie więcej jednak niż 8). Program został rozpisany na dwa semestry. Zajęcia odbywać się będą w …

   Termin: od 2023-09-18 19:00 do 2024-01-10 20:30
   Prelegenci: MOIIB
   Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Kurs języka niemieckiego – Poziom A2 – Zajęcia raz w tygodniu – KURS ONLINE
   Kursy będą odbywać się w systemie on-line z lektorem. Wielkość grupy ok. 6 osób (nie więcej jednak niż 8). Program został rozpisany na dwa semestry. Zajęcia odbywać się będą w …

   Termin: od 2023-09-18 19:00 do 2024-01-07 20:30
   Prelegenci: MOIIB
   Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Szkolenie w zakresie okresowych kontroli przewodów kominowych – cz. I
   Szkolenie poprowadzi: mgr inż. Krzysztof Mozolewski, rzeczoznawca budowlany, biegły sądowy, Omówione zostaną nastepujące zagadnienia: 1. Podstawy prawne okresowych kontroli, w tym …

   Termin: 2023-09-19 od 15:00 do 17:30
   Prelegenci: Mgr inż. Krzysztof Mozolewski
   Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę
   Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą dowiedzieć się informacji dotyczących istotnych zagadnień związanych z zastosowaniem Kodeksu postępowania administracyjnego w postepowaniu o …

   Termin: 2023-09-19 od 16:00 do 19:00
   Prelegenci: Piotr Jarzyński
   Organizator: Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Kurs języka niemieckiego – Poziom B1 – NATIVE SPEAKER – Zajęcia raz w tygodniu – KURS ONLINE
   Kursy będą odbywać się w systemie on-line z lektorem. Wielkość grupy ok. 6 osób (nie więcej jednak niż 8). Program został rozpisany na dwa semestry. Zajęcia odbywać się będą we …

   Termin: od 2023-09-19 19:30 do 2024-01-16 21:00
   Prelegenci: MOIIB
   Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Kurs języka hiszpańskiego – Poziom A2 – Zajęcia dwa razy w tygodniu – KURS ONLINE
   Kursy będą odbywać się w systemie on-line z lektorem. Wielkość grupy ok. 6 osób (nie więcej jednak niż 8). Program został rozpisany na dwa semestry. Zajęcia odbywać się będą we …

   Termin: od 2023-09-19 19:30 do 2024-01-18 21:00
   Prelegenci: MOIIB
   Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Odwadnianie budynków przy pomocy drenażu
   Szkolenie online omawiające systemy odwadniania budynków. Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski Związek Inzynierów i Techników Budownictwa w Bielsku-Białej współpracujące ze …

   Termin: 2023-09-20 od 10:00 do 13:00
   Prelegenci: Bartłomiej Monczyński
   Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Projektowanie konstrukcji budowlanych w ujęciu Eurokodów
   Szkolenie to skierowane jest do wszystkich inżynierów projektantów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie świadomego kształtowania niezawodności konstrukcji …

   Termin: 2023-09-20 od 12:30 do 15:00
   Prelegenci: Pomorska OIIB, dr inż. Marek Wesołowski
   Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Wentylacja budynków. Jak osiągnąć najwyższą energooszczędność i najlepszą jakość powietrza?
   Serdecznie zapraszamy na spotkanie, podczas którego opowiemy w jaki sposób można osiągnąć najwyższą energooszczędność systemu wentylacyjnego, minimalne zużycie energii na wentylację, …

   Termin: 2023-09-20 od 16:00 do 20:00
   Prelegenci: Magdalena Skórska, Paweł Malcherczyk, OPL OIIB
   Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Podejmowanie decyzji w pracy zawodowej, biznesie i życiu codziennym – cz. I
   Szkolenie ma na celu zrozumienie procesu podejmowania decyzji. Ma pomóc w rozważnym i racjonalnym podejściu do rozwiązywania problemów, na jakie natrafiamy we współczesnej, zmiennej …

   Termin: 2023-09-21 od 11:00 do 14:00
   Prelegenci: Artur Kosturek
   Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Projektowanie konstrukcji drewnianych wg. Eurokodów – cz. I
   Szkolenie obejmie następującą tematykę: 1. Podstawy projektowania. 2. Informacje o normach dotyczących drewna i konstrukcji drewnianych 3. Stany graniczne nośności 4. Stany graniczne …

   Termin: 2023-09-21 od 15:00 do 17:30
   Prelegenci: dr inż. Dorota Kram, prof. PK
   Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Kurs języka hiszpańskiego – Poziom B1 – Zajęcia raz w tygodniu – KURS ONLINE
   Kursy będą odbywać się w systemie on-line z lektorem. Wielkość grupy ok. 6 osób (nie więcej jednak niż 8). Program został rozpisany na dwa semestry. Zajęcia odbywać się będą w …

   Termin: od 2023-09-21 18:00 do 2024-01-11 19:30
   Prelegenci: MOIIB
   Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Kurs języka hiszpańskiego – Poziom B1 – Zajęcia raz w tygodniu – KURS ONLINE
   Kursy będą odbywać się w systemie on-line z lektorem. Wielkość grupy ok. 6 osób (nie więcej jednak niż 8). Program został rozpisany na dwa semestry. Zajęcia odbywać się będą w …

   Termin: od 2023-09-21 18:00 do 2024-01-11 19:30
   Prelegenci: MOIIB
   Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Wybrane zagadnienia modelowania budynków tradycyjnych w MES w programie Graitec Advance Design
   Modelowanie budynków w metodzie elementów skończonych 3d, nawet tych o tradycyjnej konstrukcji, często sprawia projektantom problem. Podczas tej sesji omówione zostaną wybrane przykłady …

   Termin: 2023-09-22 od 10:00 do 12:00
   Prelegenci: Kamil Dziedzic, Mateusz Matłosz
   Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Mobbing w miejscu pracy
   Celem wykładu jest zapoznanie jego uczestników z jednym z najpoważniejszych zagrożeń psychofizycznych mogących pojawić się w miejscu pracy. W jego trakcie omówione zostanie pojęcie mobbingu …

   Termin: 2023-09-22 od 16:00 do 18:00
   Prelegenci: dr Eliza Mazurczak
   Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Ocieplanie pianką PIR
   Szkolenie online omawiające szeroko pojęte zagadnienia ocieplania budynków – w szczególności pianką. Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski Związek Inżynierów i Techników …

   Termin: 2023-09-25 od 10:00 do 13:00
   Prelegenci: Cezary Makles
   Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Medyka projektowania i dopuszczania do użytkowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu
   1. Definicja urządzeń przeciwpożarowych. 2. Źródła zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Wymagania prawne oraz ich funkcjonowanie w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych. 3. …

   Termin: 2023-09-26 od 11:00 do 15:00
   Prelegenci: mgr inż. Julian Wiatr
   Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Budowa sieci kanalizacyjnej, stosowane materiały. Obliczenia statyczne rurociągów.
   Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze  Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. 1.stosowane materiały w budowie sieci …

   Termin: 2023-09-26 od 11:00 do 14:00
   Prelegenci: dr inż. Florian Piechurski
   Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Szkolenie w zakresie okresowych kontroli przewodów kominowych – cz. II
   Na szkoleniu omówione zostaną następujące zagadnienia: 1) Najczęściej popełniane błędy na przykładzie wybranych protokołów pokontrolnych,. 2) Obowiązek przekazania protokołu do organu …

   Termin: 2023-09-26 od 15:00 do 17:30
   Prelegenci: mgr inż. Krzysztof Mozolewski
   Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Rozbudowa domu, a prawa autorskie projektanta na przykładach
   1. Prawa autorskie (osobiste i majątkowe) do projektu architektonicznego 2. Pola eksploatacji projektu architektonicznego 3. Uprawnienia twórcy projektu pierwotnego w przypadku przebudowy/ …

   Termin: 2023-09-26 od 16:00 do 18:30
   Prelegenci: Anna Łukaszewska, Dział Szkoleń ŁOIIB
   Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Najnowsze zmiany Prawa budowlanego (od czerwca do września 2023 roku)
   Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do uczestników procesu budowlanego tzn. inwestorów, projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego. Szkolenie może również …

   Termin: 2023-09-27 od 12:00 do 15:00
   Prelegenci: Pomorska OIIB, inż. Krzysztof Użarowski
   Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Wady betonowych posadzek przemysłowych –od projektu, poprzez wykonawstwo do pielęgnacji
   Szkolenie dedykowane jest projektantom, wykonawcom , inspektorom nadzoru inwestorskiego. Zakres szkolenia obejmie następującą tematykę: 1. Skurcz betonu jako główna przyczyna uszkodzeń …

   Termin: 2023-09-27 od 15:00 do 17:00
   Prelegenci: Dr inż. Grzegorz Bajorek, prof. PRz
   Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Silikaty w budownictwie energooszczędnym – efektywne rozwiązania i zapobieganie mostkom termicznym
   1. Silikaty – historia. 2. Produkcja i warunki przechowywania, transportu. 3. Zasady wbudowywania. 4. Podstawowe parametry. 5. Wymagania dotyczące izolacyjności termicznej przegród …

   Termin: 2023-09-28 od 10:00 do 14:00
   Prelegenci: dr hab. inż. Dariusz Bajno
   Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Projektowanie konstrukcji drewnianych wg. Eurokodów – cz. II
   Szkolenie obejmie następującą tematykę: 1. Podstawy projektowania. 2. Informacje o normach dotyczących drewna i konstrukcji drewnianych 3. Stany graniczne nośności 4. Stany graniczne …

   Termin: 2023-09-28 od 15:00 do 17:30
   Prelegenci: dr inż. Dorota Kram, prof. PK
   Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Renowacja stalowych sieci wodociągowych, dużych średnic. Metody renowacji: cementyzacja
   Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa  Metody bezwykopowych renowacji sieci wodociągowych. Metoda …

   Termin: 2023-09-29 od 11:00 do 14:00
   Prelegenci: dr inż. Florian Piechurski
   Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Podziały nieruchomości i ich konsekwencje
   W trakcie wykładu słuchacze będą mogli zapoznać się z procedurą podziału nieruchomości w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także z jego konsekwencjami tzn. sposobem …

   Termin: 2023-09-29 od 16:00 do 18:00
   Prelegenci: mgr Alicja Meusz
   Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się

  Konf. techniczna: NOWOCZESNE DACHY w budownictwie zrównoważonym, W-wa, 28.09. 23

  NOWOCZESNE DACHY w budownictwie zrównoważonym – Warszawa, 28.09.23 tylko stacjonarnie.Dachy użytkowe, wielkopowierzchniowe, zielone, PV- bezpieczeństwo ppoż. i konstrukcji. 

  Program:

  1. Projektowanie nowoczesnych dachów zrównoważonych w budownictwie certyfikowanym —  dr inż. Tomasz Śniegula, główny projektant i prezes Zarządu ATZ grupa ADAMIETZ
  2. Rozwiązania techniczne w projektowaniu i wykonaniu zielonych dachów, stosowane w budownictwie certyfikowanym – dr inż. Adam Zamelczyk, dyr. sprzedaży WPIP.
  3. Dachy zielone w uprawie intensywnej. Dobór materiałów, projektowanie, wykonawstwo w odniesieniu do wytycznych Stowarzyszenie DAFA – Krzysztof Wielgus
  4. Ekologiczny aspekt piątej elewacji – dachy zielone, chłodne oraz retencyjne – dr inż. Bartłomiej Monczyński
  5. Monitoring dachów pod realizacje fotowoltaiczne, ocena nośności- mgr inż. Artiom Komardin, SENSE Monitoring
  6. Inwentaryzacja instalacji pod dachem oraz na dachu oraz samej konstrukcji, metody doboru bezpiecznego schematu obciążeń ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowania w okresie zimowym- A.Komardin
  7. Przeglądy techniczne w kontekście serwisowania instalacji OZE – bezpieczeństwa konstrukcji i ppoż.- st.bryg. Edward Skiepko
  8. Trendy w nowoczesnym budownictwie zrównoważonym, zielonym- rozwiązania systemowe, techniczne producentów użytkowe – Proof-tech, Visbud Projekt, Leca, Sense Monitoring, Alchimica, Recticel, SolarEdge

   Udział bezpłatny limitowany. Więcej info, zapisy: www.archmedia.pl/konferencje
   Udział dla przedstawicieli producentów materiałów i systemów budowlanych, generalnych wykonawców wyłącznie odpłatny (login:archmedia. hasło:archmedia)
   Wsród słuchaczy będą wylosowane vouchery rabatowe 30% na wynajem domu w Hiszpanii (prosimy o zabranie wizytówek)

  Kontakt do Organizatora:
  Grażyna Grzymkowska-Gałka
  tel. 600 358 840
  e-mail: [email protected]

  Szanowni Członkowie PZITB

  uprzejmie informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.

  W załączeniu przesyłam również pismo przewodnie kierujące przedmiotowy projekt do konsultacji publicznych wraz z formularzem na którym należy składać uwagi.

  Jednocześnie uprzejmie informuję, iż uwagi można zgłaszać w terminie 7dni od dnia opublikowania projektu na BIP RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376550

  Z poważaniem,

  Wydział Przepisów Techniczno-Budowlanych

  Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii

  gov.pl/rozwoj-technologia


  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa

  Sprawdź najnowsze szkolenia online PIIB

  Polecamy szkolenia on-line oraz retransmisje z już odbytych szkoleń przygotowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.

  Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń w trybie on-line na najbliższy okres.

  Rejestracja na szkolenie/retransmisję odbywa się w portalu lub w Aplikacji PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

  • Praktyczne aspekty zawierania umów o roboty budowlane – cz. VI – RETRANSMISJA
   Szkolenie będzie obejmowało: 1. Cd.Umowa o roboty budowlane w zamówieniach publicznych – odmienności 2. Obowiązki i odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego – studium …

   Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-08-04 godz. 08:00 do 2023-08-20 godz. 23:50
   Prelegenci: Anna Łukaszewska, Dział Szkoleń ŁOIIB
   Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Obniżamy energię – innowacje, oszczędności czy ekologia? – RETRANSMISJA
   Szkolenie obejmować będzie następujący program: 1. Efektywność energetyczna – informacje ogólne. 2. Efektywność energetyczna i jej związek z budownictwem. 3. Omówienie dokumentów …

   Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-08-07 godz. 08:00 do 2023-08-13 godz. 22:00
   Prelegenci: Krzysztof Kurowski, OPL OIIB
   Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Podstawy projektowania instalacji systemu sygnalizacji pożarowej – RETRANSMISJA
   1. Opis środowiska pożarowego i jego oddziaływania na warunki zasilania urządzeń w energię elektryczną. 2. Podstawy prawne stosowania SSP. 3. Podział czujek pożarowych oraz ich …

   Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-08-07 godz. 09:00 do 2023-08-21 godz. 08:00
   Prelegenci: mgr inż. Julian Wiatr
   Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Samowole budowlane i nowe możliwości ich legalizacji – RETRANSMISJA
   1. Działania nielegalne – regulacje z przeszłości mogące mieć znaczenie także obecnie 2. Działania nielegalne wg aktualnych regulacji ustawy Prawo budowlane 3. Możliwości legalizacji …

   Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-08-07 godz. 09:00 do 2023-08-14 godz. 08:00
   Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski, MOIIB – Warszawa2
   Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Rodzaje i praktyczne zastosowania posadzek żywiczych na przykładach rozwiązań firmy REMMERS – RETRANSMISJA
   W każdej branży jakość posadzki jest jednym z czynników sukcesu. Remmers oferuje szereg rozwiązań opracowanych specjalnie dla pomieszczeń o wysokich wymaganiach tj. hale garażowe, …

   Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-08-07 godz. 09:00 do 2023-08-14 godz. 08:00
   Prelegenci: Marcin Flisikowski, Jacek Majewski
   Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Rozpoczęcie inwestycji w świetle ustawy Prawo budowlane – RETRANSMISJA
   1. Zakres zagadnień regulowanych ustawą PB 2. Podstawowe definicje oraz konsekwencje ich niejednoznaczności i wzajemnej niekompatybilności, korelacje z definicjami innych ustaw 3. Budowa, …

   Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-08-14 godz. 09:00 do 2023-08-21 godz. 08:00
   Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski
   Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Tworzenie dokumentacji konstrukcji żelbetowych w programie CADKON+ RC – RETRANSMISJA
   Detalowanie zbrojenia konstrukcji żelbetowych wymaga dużych nakładów pracy i jest czasochłonne. Program CADKON+RC pozwala przyspieszyć ten proces dzięki możliwości autoamtyzacji procesów …

   Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-08-14 godz. 09:00 do 2023-08-21 godz. 08:00
   Prelegenci: Dariusz Maziarz
   Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów – obudowy systemowe – RETRANSMISJA
   Wykład prowadzony przez doświadczonego inżyniera praktyka, analizowane są konkretne przykłady z budowy wraz z obliczeniami oraz odniesieniem do aktualnych przepisów i norm. Po zakończeniu …

   Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-08-21 godz. 09:00 do 2023-08-28 godz. 08:00
   Prelegenci: dr inż. Marek Kopras
   Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Produkty i systemy Lafarge optymalizujące koszty budowy. Szkolenie dla projektantów i wykonawców – RETRANSMISJA
   Airium – mineralna piana izolacyjna, która zmienia branżę Agilia fibro – Niższe koszty realizacji inwestycji dzięki zmniejszeniu masy tradycyjnej stali zbrojeniowej System podkładów …

   Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-08-21 godz. 09:00 do 2023-08-28 godz. 08:00
   Prelegenci: Paweł Witkowski, Mateusz Job, Rafał Soboń, Piotr Mazurkiewicz
   Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Wymiana instalacji przy adaptacji zabytkowych budynków
   Szkolenie online omawiające szeroko pojęte zagadnienia ocieplania budynków – w szczególności pianką. Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski Związek Inżynierów i Techników …

   Termin: 2023-08-21 od 10:00 do 13:00
   Prelegenci: Radosław Nawara
   Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Hydroizolacje – błędy projektowe i wykonawcze oraz sposoby ich napraw
   Podczas szkolenia zaprezentowany zostanie podział i potrzeba stosowania hydroizolacji. Ponadto zostaną zaprezentowane najczęściej popełniane błędy projektowe i wykonawcze. Zaprezentowane …

   Termin: 2023-08-21 od 11:00 do 14:00
   Prelegenci: Marek Mularczyk, OPL OIIB
   Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Umowy zawierane z inwestorem przez projektanta, kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru – II
   Na szkoleniu zostaną poruszone zagadnienia: 1. Szczegółowe omówienie umów zawieranych z kierownikiem budowy/robót – przykłady zapisów w umowach. 2. Szczegółowe omówienie umów …

   Termin: 2023-08-22 od 16:00 do 18:30
   Prelegenci: Anna Łukaszewska, Dział Szkoleń ŁOIIB
   Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się
  • Konstrukcje stalowe – dobre praktyki tworzenia i koordynacji modelu 3D w środowisku Autodesk
   Na szkoleniu omówione zostaną wybrane zagadnienia pozwalające na skuteczne wykorzystanie modelu 3D do koordynacji międzybranżowej, dokumentacji i analizy MES. Poruszone zostaną praktyczne …

   Termin: 2023-08-24 od 10:00 do 12:00
   Prelegenci: MOIIB, Michał Nowicki, Michał Zając
   Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
   Zapisz się

  Zapraszam na Ogólnopolski Kongres
  „Cyfryzacja procesu budowlanego w praktyce”

  organizowany przez
  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii

  Dorota Cabańska
  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego


  * * *
  30 sierpnia 2023 r. godzina 10:00
  Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

  W programie Kongresu:
  ✔️ Debata: Cyfryzacja procesu budowlanego – konieczność czy szansa
  ✔️ Zagraniczni goście i prezentacja międzynarodowych praktyk w zakresie cyfryzacji
  ✔️ Panele praktyczne i punkty konsultacyjne
  ✔️ Strefa networkingowa z cateringiem

  Prosimy o potwierdzenie przybycia do 18 sierpnia 2023 r. poprzez formularz

  Szanowni Państwo,

  Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), Ministerstwem Rozwoju i Technologii (MRiT), Ministerstwem Infrastruktury (MI) oraz Związkiem Miast Polskich (ZMP) organizuje  14 września 2023 o godz. 1100 w Warszawskim Domu Technika NOT  seminarium poświęcone „Krajowej Polityce Miejskiej” (2030).

  Seminarium ma na celu zaprezentowanie zasad i rolę KPM 2030 w działaniu samorządów miast. Szczególną uwagę FSNT – NOT chce zwrócić na tematy związane z planowaniem przestrzennym, mobilnością miejską oraz zmianami klimatu i jakości środowiska przyrodniczego w miastach.

  Program seminarium w załączeniu. Udział w seminarium jest bezpłatny.

  Proszę o zgłoszenie uczestnictwa drogą e-mailową na adres [email protected], termin zgłoszeń do dnia 30.08.2023.

  Anna Rozbicka
  Starszy specjalista ds. organizacyjnych
  tel. 22 250-22-23
  tel. 785 870 467

  Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
  Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS,
  KRS: 0000052494 | NIP: 5260300434 | REGON: 000513521