Punkt Informacji Technicznej

Służy pomocą w pracy inżynierom i technikom budowlanym, uczniom i studentom szkół budowlanych oraz oferuje usługi informacyjne dla inwestorów i innych osób zainteresowanych budownictwem w zakresie:

 • norm technicznych i przepisów prawnych dotyczących budownictwa, które dostosowywane są do wymagań Unii Europejskiej
 • Prowadzi sprzedaż Książki Obiektu Budowlanego i Dziennika Budowy
 • Udostępnia  zbiór literatury o tematyce budowlanej jak:
  • Polskie Normy PN, PN-EN, PN ISO, PN-IEC
  • Karty Katalogu Budownictwa KB
  • Instrukcje, Aprobaty i Świadectwa dopuszczenia
  • do stosowania w budownictwie, wydawane przez ITB
  • normy i wytyczne techniczne projektowania
  • Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie i Dzienniki Urzędowe resortu  budownictwa

Korzystanie z usług Punktu Informacji Technicznej jest odpłatne.