Komunikaty

  1. Informujemy, że większość spraw można załatwić telefonicznie i e-mailowo.

  2. XIV Konferencja Budownictwo w Energetyce została przeniesiona decyzją Zarządu O/Wrocławskiego PZITB na rok 2025.