Aktualności

Zaproszenie w imieniu Sekretarza Generalnego ZG Mieczysława Grodzkiego

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej pn. „Konsultowanie i zarządzanie przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem procesów inwestycyjnych w budownictwie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Celem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest integracja wszystkich zdobywanych w Polsce kwalifikacji formalnych i pozaformalnych oraz umożliwienie potwierdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności z danej dziedziny w trakcie walidacji. Kwalifikacje nadawane są w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego oraz przez stowarzyszenia, organizacje branżowe, instytucje i firmy szkoleniowe. Poza kwalifikacjami, które weszły do systemu z mocy ustawy (kwalifikacje szkolne i akademickie), inne muszą być do niego wpisane na przykład na wniosek zainteresowanych podmiotów. O kwalifikację „Konsultowanie i zarządzanie przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem procesów inwestycyjnych w budownictwie” wnioskowało Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynkowym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z załączonym wnioskiem opisującym kwalifikację i wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zachęcamy więc do szczegółowego zapoznania się z naszym pismem i załącznikami i prosimy o wyrażenie opinii w formularzu konsultacji załączonym do pisma.
Jednocześnie prosimy, aby Państwa opinie były przesyłane w formie edytowalnej, a nie w plikach pdf.
Uprzejmie prosimy o przekazanie odpowiedzi drogą mailową w terminie do 28 lutego br. na następujący adres mailowy: [email protected]

Dodatkowo informujemy, że zaproszenie do konsultacji zamieszczono również w dziale ogłoszeń na portaluZintegrowanego Systemu Kwalifikacji https://kwalifikacje.gov.pl/ogloszenia/konsultacje-wnioskow w związku z czym będziemy wdzięczni za rozpropagowanie tej informacji w środowisku zainteresowanym tematyką.

Z poważaniem
Marcin Brachfogel
 
główny specjalista
Wydział Kwalifikacji
Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
tel. 22 411 90 95
[email protected]

Zaproszenie w imieniu Sekretarza Generalnego ZG Mieczysława Grodzkiego

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej pn. „Wykonywanie zbrojeń i betonowania” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Celem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest integracja wszystkich zdobywanych w Polsce kwalifikacji formalnych i pozaformalnych oraz umożliwienie potwierdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności z danej dziedziny w trakcie walidacji. Kwalifikacje nadawane są w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego oraz przez stowarzyszenia, organizacje branżowe, instytucje i firmy szkoleniowe. Poza kwalifikacjami, które weszły do systemu z mocy ustawy (kwalifikacje szkolne i akademickie), inne muszą być do niego wpisane na przykład na wniosek zainteresowanych podmiotów. O kwalifikację „Wykonywanie zbrojeń i betonowania” wnioskował Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynkowym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z załączonym wnioskiem opisującym kwalifikację i wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zachęcamy więc do szczegółowego zapoznania się z naszym pismem i załącznikami i prosimy o wyrażenie opinii w formularzu konsultacji załączonym do pisma.
Jednocześnie prosimy, aby Państwa opinie były przesyłane w formie edytowalnej, a nie w plikach pdf.
Uprzejmie prosimy o przekazanie odpowiedzi drogą mailową w terminie do 28 lutego br. na następujący adres mailowy: [email protected]

Dodatkowo informujemy, że zaproszenie do konsultacji zamieszczono również w dziale ogłoszeń na portaluZintegrowanego Systemu Kwalifikacji https://kwalifikacje.gov.pl/ogloszenia/konsultacje-wnioskow w związku z czym będziemy wdzięczni za rozpropagowanie tej informacji w środowisku zainteresowanym tematyką.

Z poważaniem
Marcin Brachfogel
 
główny specjalista
Wydział Kwalifikacji
Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
tel. 22 411 90 95
[email protected]

Zaproszenie w imieniu Sekretarza Generalnego ZG Mieczysława Grodzkiego

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej pn. „Montowanie szalunków” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Celem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest integracja wszystkich zdobywanych w Polsce kwalifikacji formalnych i pozaformalnych oraz umożliwienie potwierdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności z danej dziedziny w trakcie walidacji. Kwalifikacje nadawane są w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego oraz przez stowarzyszenia, organizacje branżowe, instytucje i firmy szkoleniowe. Poza kwalifikacjami, które weszły do systemu z mocy ustawy (kwalifikacje szkolne i akademickie), inne muszą być do niego wpisane na przykład na wniosek zainteresowanych podmiotów. O kwalifikację „Montowanie szalunków” wnioskował Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynkowym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z załączonym wnioskiem opisującym kwalifikację i wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zachęcamy więc do szczegółowego zapoznania się z naszym pismem i załącznikami i prosimy o wyrażenie opinii w formularzu konsultacji załączonym do pisma.
Jednocześnie prosimy, aby Państwa opinie były przesyłane w formie edytowalnej, a nie w plikach pdf.
Uprzejmie prosimy o przekazanie odpowiedzi drogą mailową w terminie do 28 lutego br. na następujący adres mailowy: [email protected]

Dodatkowo informujemy, że zaproszenie do konsultacji zamieszczono również w dziale ogłoszeń na portaluZintegrowanego Systemu Kwalifikacji https://kwalifikacje.gov.pl/ogloszenia/konsultacje-wnioskow w związku z czym będziemy wdzięczni za rozpropagowanie tej informacji w środowisku zainteresowanym tematyką.

Z poważaniem
Marcin Brachfogel
główny specjalista
Wydział Kwalifikacji
Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
tel. 22 411 90 95
[email protected]

XVII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO (19-21.10.2022 r., Cedzyna)

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Kielce oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej zapraszają na XVII Konferencję Naukowo-Techniczną „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”. Konferencja odbędzie się w dniach 19-21 października 2022 r. w Cedzynie koło Kielc. Zgłaszanie uczestnictwa trwa do 30.06.2022 r. Liczba miejsc ograniczona.  https://rzeczoznawstwo2022.tu.kielce.pl/zgloszenie.html

Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia udziału znajdą Państwo na stronie internetowej: https://rzeczoznawstwo2022.tu.kielce.pl/

Organizatorzy Konferencji

top

Patronat Honorowy Konferencji

wojewoda Zbigniew KONIUSZ – Wojewoda Świętokrzyski

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Mgr Dorota CABAŃSKA – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej BĘTKOWSKI – Marszałek
Urząd Miasta Kielce
Bogdan WENTA – Prezydent
Instytut Techniki Budowlanej
Dr inż. Robert GERYŁO – Dyrektor ITB
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI – Prezes PIIB
Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Prof. dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA – Przewodnicząca ZG PZiTB
Politechnika Świętokrzyska
Prof. dr hab. inż. Zbigniew KORUBA – Rektor PŚk

Patronat medialny

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o zaplanowanej na 12-13 maja 2022 roku czwartej edycji Konferencji Naukowo-Technicznej Konstrukcje Sprężone.
Jest to spotkanie szerokiego środowiska inżynierskiego i naukowo-badawczego, którego obszarem zainteresowań zawodowych jest technologia sprężania. Spotkania odbywają się pod patronatem J.M. Rektora Politechniki Krakowskiej, Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej tejże Politechniki, Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącej Sekcji Konstrukcji Betonowych tegoż Komitetu, Przewodniczącej PZiTB, Przewodniczącego Polskiej Grupy fib, Przewodniczącego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej i przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Poza powyższą wiadomością udostępniamy Państwu również propozycję treści informacji o Konferencji, którą według Państwa uznania można umieścić na Państwa stronie internetowej/mediach społecznościowych (poniżej) wraz z grafiką (w załączeniu), dotyczące organizowanej przez nas konferencji:

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji Naukowo-Technicznej Konstrukcje Sprężone KS2021 w dniach 12-13 maja2022.

Konferencja KS2021 organizowana jest w cyklu 3-letnim przez Katedrę Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Poprzednie jej edycje w latach 2012, 2015 i 2018 były bardzo wysoko oceniane przez uczestników i obfitowały w ciekawe wystąpienia. Celem tegorocznej edycji jest ponowne stworzenie forum wymiany informacji oraz dyskusji o osiągnięciach i napotykanych problemach, zarówno teoretyczno – badawczych, jak i – w bardzo dużym stopniu – praktycznych.

Temat wiodący KS201: KONSTRUKCJE CIĘGNOWE
Adres www:  www.ks2021.pk.edu.pl

Z poważaniem

Sylwia Schoenowitz

Komitet Organizacyjny KS2021

www.ks2021.pk.edu.pl

Szanowni Członkowie PZITB,
W imieniu Sekretarza Generalnego Mieczysława Grodzkiego serdecznie zapraszam do udziału w warsztatach
Zaproszenie na warsztaty SOKA-BAU i ZZ Budowlani _projekt YES_ 18.01.2022

Szanowni Państwo,

 W imieniu partnerów międzynarodowego projektu YES, poświęconego problemom związanym z delegowaniem pracowników w budownictwie, mamy przyjemność zaprosić Państwa na II międzynarodowe warsztaty online, które odbędą się we wtorek 18 stycznia, godz. 10-12 .

Warsztaty odbędą się z wykorzystaniem aplikacji ZOOM w języku angielskim, niemieckim i polskim.

Organizatorem warsztatów jest niemiecki fundusz SOKA-BAU i Związek Zawodowy Budowlani; partnerzy projektu YES.

W trakcie warsztatów będziemy mieli okazję zapoznać się z punktem widzenia niemieckich i polskich interesariuszy procesu delegowania a także wyrazić opinie na temat przestawionych prezentacji.

Bardzo liczymy na Państwa zainteresowanie tematem warsztatów.

Prosimy o rejestrację do 14.01.2022  z wykorzystaniem  linku zamieszczonego w zaproszeniu (w załączniku).

W formularzu rejestracyjnym (w jez. angielskim) prosimy o wpisanie co najmniej : imienia, nazwiska, organizacji/firmy oraz adresu e-mail.

Prosimy też o przepisanie kodu (rubryka poniżej kodu) i wysłanie formularza (Absenden). Link do spotkania zostanie wysłany na wskazany adres email.

Zaproszenie w załączeniu.

Z wyrazami szacunku,

/-/ Zbigniew Janowski

Przewodniczący

Związek Zawodowy

BUDOWLANI

/-/ dr Lisa Dornberger

SOKA-BAU

Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft Hauptabteilung Europa

Program webinarium

KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE W ROKU 2022

  • Konferencja naukowo-techniczna „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji”,  organizowana corocznie – odbędzie się w Wiśle w dniach 8-11 marca 2022 r.

Konferencja WPPK ma charakter szkolenia specjalistycznego i aktualnie jest największym w Polsce spotkaniem szkoleniowym projektantów, rzeczoznawców budowlanych i pracowników nadzoru budowlanego.

http://wppk.pzitb.org.pl

  • Konferencja naukowo-techniczna „Awarie Budowlane”  w Międzyzdrojach, odbywa się, co 2 lata –  ze względu na pandemię, Konferencja zostaje przeniesiona na 23-27 maja 2022 r.

Konferencja od ponad ćwierć wieku stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń naukowców, inwestorów, projektantów, wykonawców oraz przedstawicieli administracji budowlanej w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych.

http://www.awarie.zut.edu.pl

Budownictwo halowe przemysłowo-magazynowe – konstrukcje, posadzki i bezpieczeństwo pożarowe  

– 7.12.2021, online

Wykłady eksperckie: 

1. prof. Piotr Noakowski, Constructure GmbH Düsseldorf

– błędy projektowo-wykonawcze w budownictwie halowym (konstrukcje, posadzki przemysłowe)

2. dr inż. Paweł Sulik, ZBO ITB

Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa ppoż. budynków halowych

3. dr hab. inż. Dorota Brzezińska  PŁ

Ochroona przeciwpożarowa – czynne systemy z zakresu bezpieczeństwa ppoż.

– Wpływ oddymiania na bezpieczeństwo ewakuacji ludzi i ochronę konstrukcji hal

– Współpraca  instalacji oddymiającej i tryskaczowej oraz możliwości wykorzystania symulacji CFD do weryfikacji przyjmowanych rozwiązań projektowych  

– Przykłady projektowe, obrazujące najczęściej pojawiające się problemy  z zakresu bezpieczeństwa ppoż. z uwzględnieniem antresol

Prezentacje techniczne firm: Ruukki, Soprema, Gazex, Sika,Technokabel, Konbet Poznań, CTS Chemistry, Graitec

Kolejne szkolenia:

Konstrukcje sprężone – dr hab.inż. Rafał Szydłowski- 15/16.12.21 – szkolenie_ płatne

Certyfikacje ekologiczna, budownictwo zrównoważone, zielone- 17.02.2022 – prof. T. Blaszczyński

Projektowanie konstrukcji betonowych ze zbrojeniem niemetalicznym-  prof. R. Kotynia – 14/15.04.2022 – szkolenie_ płatne

Rabaty 20% na szkolenia w 2022 przy zgłoszeniu i wpłacie do końca 2021 roku.

Więcej info. i zapisy: www.archmedia.pl

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać informacji, co zgodnie z Regulaminem jest jednoznaczne z usunięciem swojego konta z naszego serwisu, podajemy link do usunięcia konta https://www.archmedia.pl/rem?e=MTUwOTEyMjYwNHwxOTIwOXxzdXBlcnNvbmphbnVzekBnbWFpbC5jb20=.

UWAGA. Wielokrotność otrzymanych przez Państwa informacji świadczy o posiadaniu kilku kont w Serwisie lub wynika to z faktu podawania wspólnego e-maila przy zapisie innych osób. W takiej sytuacji najprościej kliknąć w link i usunąć niepotrzebne konto.

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
tel. 600 358 840
e-mail: [email protected]