Koła Oddziału

  Kadencja 2020 – 2024

   Koło Nr 1 przy Politechnice Wrocławskiej
   Piotr Kozioł  –  Przewodniczący
   Jarosław Michałek–  Wiceprzewodniczący
   Szymon Karczewski  –  Wiceprzewodniczący
   Monika Wilczek  –  Sekretarz
   Jacek Grosel  –  Skarbnik

   Koło Nr 2 Projektantów
   Piotr Szarejko  –  Przewodniczący
   Maria Marcjanik  –  Wiceprzewodnicząca
   Michał Święciak  –  Sekretarz

   Koło Nr 4 w Oleśnicy
   Piotr Bryk  –  Przewodniczący
   Janusz Superson  –  Sekretarz

   Koło Nr 6 w Zgorzelcu
   Jerzy Bączkowski  –  Przewodniczący
   Janusz Darłak  –  Wiceprzewodniczący
   Zbigniew Marguż  –  Sekretarz

   Koło Nr 9 przy Uniwersytecie Przyrodniczym
   Jarosław Dąbrowski  –  Przewodniczący

   Koło Nr 13 Seniorów
   Mieczysław Zgódka  –  Przewodniczący
   Marianna Czuper  –  Wiceprzewodniczący
   Maria Jakubska  –  Sekretarz

   Koło Nr 26 Zarządcy „Atena”
   Alicja Kozieradzka  –  Przewodnicząca
   Małgorzata Szota  –  Sekretarz
   Teresa Pijaczyńska  –  Skarbnik

   Koło Nr 28  Wojskowe
   Maria Leśniak-Rotter  –  Przewodnicząca
   Jan Regdosz  –  Wiceprzewodniczący
   Bożena Zięba  –  Sekretarz

   Koło Nr 33 WROBIS 
   Elżbieta Suppan  –  Przewodnicząca
   Urszula Granat  –  Sekretarz
   Teresa Mistarz  –  Skarbnik

   Koło Nr 35 Wykonawców
   Alicja Dudzik  –  Przewodnicząca
   Robert Jasiński – Wiceprzewodniczący
   Mateusz Gała  –  Skarbnik

   Koło Nr 45 w Lwówku Śląskim
   Jerzy Zatylny  –  Przewodniczący
   Barbara Krawiec  –  Sekretarz/Skarbnik

   Koło Terenowe Nr 56
   Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk  –  Przewodnicząca
   Roman Piotrowski  –  Wiceprzewodniczący
   Anna Sołtys –  Sekretarz