Koła Oddziału

  Kadencja 2024 – 2028

   Koło Nr 1 przy Politechnice Wrocławskiej
   Piotr Kozioł  –  Przewodniczący
   Jarosław Michałek–  Wiceprzewodniczący
   Szymon Karczewski  –  Wiceprzewodniczący
   Agnieszka Kraszkiewicz  –  Sekretarz
   Jacek Grosel  –  Skarbnik

   Koło Nr 2 Projektantów
   Piotr Szarejko  –  Przewodniczący
   Magdalena Wąsowicz  –  Wiceprzewodnicząca
   Barbara Misztal  –  Sekretarz

   Koło Nr 4 w Oleśnicy
   Waldemar Krzepina  –  Przewodniczący
   Janusz Superson  –  Sekretarz

   Koło Nr 6 w Zgorzelcu
   Krystian Przygrodzki  –  Przewodniczący

   Koło Nr 9 przy Uniwersytecie Przyrodniczym
   Maciej Kaźmierowski  –  Przewodniczący

   Zofia Zięba – Sekretarz

   Koło Nr 26 Zarządcy „Atena”

   Alicja Kozieradzka  –  Przewodnicząca
   Małgorzata Szota  –  Sekretarz
   Teresa Pijaczyńska  –  Skarbnik

   Koło Nr 28  Wojskowe
   Maria Leśniak-Rotter  –  Przewodnicząca
   Marcin Regulski  –  Wiceprzewodniczący
   Aleksandra Stolarczyk  –  Sekretarz

   Maria Marczyńska – Skarbnik

   Koło Nr 33 WROBIS 
   Elżbieta Suppan  –  Przewodnicząca
   Urszula Granat  –  Sekretarz
   Krzysztof Sebastjan  –  Skarbnik

   Koło Nr 35 Wykonawców
   Alicja Dudzik  –  Przewodnicząca
   Robert Jasiński – Wiceprzewodniczący

   Michał Gurgul – Sekretarz
   Mateusz Gała  –  Skarbnik

   Koło Nr 45 w Lwówku Śląskim
   Jerzy Zatylny  –  Przewodniczący
   Barbara Krawiec  –  Sekretarz/Skarbnik

   Koło Terenowe Nr 56
   Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk  –  Przewodnicząca
   Roma Rybiańska  –  Wiceprzewodnicząca
   Anna Sołtys –  Sekretarz