marzec 2024_2

marzec 2024_2

Polecamy szkolenia on-line oraz retransmisje z już odbytych szkoleń przygotowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.

Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń w trybie on-line na najbliższy okres.

Rejestracja na szkolenie/retransmisję odbywa się w portalu lub w Aplikacji PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Aktualne procedury odbiorowe w zakresie przepisów przeciwpożarowych – RETRANSMISJA
  Omówienie czynników obligujących inwestora do zawiadomienia organów PSP o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych. Przygotowanie wniosku do …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-11 godz. 08:00 do 2024-03-17 godz. 23:00
  Prelegenci: Pomorska OIIB, mł. bryg. mgr inż. poż. Mateusz Pytel
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Zabezpieczenie konstrukcji budowlanych pod względem przeciwpożarowym – RETRANSMISJA
  Szkolenie skierowane do projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnobudowlanej. Szkolenie pozwoli poszerzyć wiedzę …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-11 godz. 08:00 do 2024-03-17 godz. 22:00
  Prelegenci: Adam Maleńki, OPL OIIB
  Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Technologie stosowane w małych oczyszczalniach ścieków – RETRANSMISJA
  Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia: 1. Rodzaje małych oczyszczalni ścieków (MOŚ); Procesy technologiczne stosowane w oczyszczalniach ścieków komunalnych dla RLM < 2000; …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-14 godz. 08:00 do 2024-03-17 godz. 23:50
  Prelegenci: prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski
  Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Dopuszczanie wyrobów budowlanych do stosowania w ochronie p.poż. – RETRANSMISJA
  1. Elementarna teoria pożaru i opis środowiska pożarowego: 2. Wymagania przepisów techniczno-prawnych dotyczących ewakuacji zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-14 godz. 09:00 do 2024-03-18 godz. 08:00
  Prelegenci: mgr inż. Julian Wiatr
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Sprawdzanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia – przepisy, normy, pomiary – RETRANSMISJA
  Program szkolenia: Zakres: 1) Zagadnienia ogólne: • normy i przepisy • podstawowe terminy i definicje • układy sieci niskiego napięcia – klasyfikacja (TN, TT, IT), uziemianie przewodu …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-15 godz. 00:10 do 2024-03-17 godz. 23:50
  Prelegenci: dr hab. inż. Stanisław Czapp
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Zabezpieczenia oraz poprawa stateczności skarp. Część 2 – RETRANSMISJA
  Wykład obejmie tematykę stateczności skarp i zboczy. Podczas prezentacji wspólnie odpowiemy na pytanie dlaczego aspekt stateczności skarp jest istotny, dlaczego nie należy bagatelizować tego …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-15 godz. 08:00 do 2024-03-17 godz. 23:50
  Prelegenci: mgr inż. Maciej Król, mgr inż. Maciej Król, beata
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Wypadki przy pracy na budowie – przykłady, przepisy bhp, odpowiedzialność – RETRANSMISJA
  1. Wypadki przy pracach na wysokości.  2. Wypadki przy pracach ziemnych.  3. Wypadki przy innych pracach budowlanych. Na przykładzie konkretnych wypadków przy pracy zostaną omówione …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-15 godz. 08:00 do 2024-03-31 godz. 23:50
  Prelegenci: Dział Szkoleń ŁOIIB, Dagmara Kupka
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Kierownik budowy jako uczestnik procesu budowlanego – RETRANSMISJA
  Na szkoleniu zostaną przedstawione najważniejsze informacje dotyczące obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kierownika budowy wraz z podaniem przykładów. Program szkolenia: 1. …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-16 godz. 08:00 do 2024-03-19 godz. 23:50
  Prelegenci: WOIIB, Piotr Jarzyński – prawnik
  Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Kurs dwudniowy – Kierownik budowy – prawa i obowiązki BHP na budowie – cz. II
  Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa – PZITB Katowice Program szkolenia będzie udostępniony …

  Termin: 2024-03-16 od 09:00 do 20:00
  Prelegenci: Małgorzata Mazur, Adam Kozłowski
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Cyfryzacja sposobem na kształtowanie przyszłości – RETRANSMISJA
  Atak na organizację może być wielowarstwowy lecz zazwyczaj ataki opierają się na socjotechnice z uwagi na ich prostotę. Oczywiście należy brać pod uwagę w codziennej pracy możliwość …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-18 godz. 08:00 do 2024-03-24 godz. 22:00
  Prelegenci: Janusz Ustrzycki, OPL OIIB
  Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Wełna mineralna w budownictwie
  Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa – PZITB Bielsko-Biała. Program: 1. Prezentacja programu …

  Termin: 2024-03-18 od 10:00 do 12:30
  Prelegenci: Agnieszka Stawiarska
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Realizacja inwestycji w pasach drogowych dróg publicznych
  1. Wstęp 2. Decyzja o zezwoleniu na lokalizację w pasie drogowym urządzeń obcych oraz reklam 3. Decyzja o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego 4. Opłaty za zajęcie pasa drogowego 5. …

  Termin: 2024-03-18 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: mec. Agnieszka Ludwikowska
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Problemy i szanse związane z przydomowymi oczyszczalniami ścieków
  Na szkoleniu zostaną przedstawione informacje dotyczące aspektów prawnych związanych z przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Omówiony zostanie stan i rozwój indywidualnych systemów …

  Termin: 2024-03-18 od 16:00 do 18:30
  Prelegenci: Dział Szkoleń ŁOIIB, Krzysztof Chmielowski
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Cykl szkoleń z zakresu pomp ciepła – część II
  Szkolenie kierowane jest do wszystkich uczestników procesu budowlanego chcących poszerzyć widzę z zakresu pomp ciepła. W szczególności do projektantów branży sanitarnej, kierowników robót …

  Termin: 2024-03-19 od 13:00 do 15:00
  Prelegenci: Pomorska OIIB, mgr inż. Piotr Polewka, mgr inż. Małgorzata Diug, mgr inż. Jacek Wróbel, mgr inż. Tomasz Tomczyk
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Okresowe kontrole przewodów kominowych a bezpieczeństwo użytkowania budynków mieszkalnych, część I
  Wykład poświęcony jest podstawom prawnym z zakresu okresowych kontroli przewodów kominowych i ich poprawnej interpretacji. Obejmuje on materiał uwzględniający obowiązek właściwej …

  Termin: 2024-03-19 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: Krzysztof Mozolewski
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Błękitno-zielone rozwiązania w infrastrukturze. Projektowanie obiegu wody deszczowej z wykorzystanie
  Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa – PZITS Katowice Program szkolenia będzie udostępniony …

  Termin: 2024-03-20 od 11:00 do 14:00
  Prelegenci: Agnieszka Wrzesińska
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych, a zasilanie podczas pożaru
  Celem szkolenia jest przedstawienie warunków zasilania obiektów budowlanych w warunkach normalnych (nie pożarowych) oraz w warunkach pożaru budynku, kiedy dopuszcza się funkcjonowanie urządzeń …

  Termin: 2024-03-20 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: Julian Wiatr
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Dzieje mostów kolejowych na Śląsku do 1945 r.
  Wykład umożliwi poznanie bogatych dziejów najważniejszych obiektów mostowych oraz prześledzenie rozwoju mostowej myśli inżynieryjnej stosowanej na Śląsku pruskim przez ponad 100 lat …

  Termin: 2024-03-20 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: dr Przemysław Dominas
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Odpowiedzialność kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
  Zagadnienia, które zostaną poruszone podczas szkolenia:  1.Umowy zawierane z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru inwestorskiego. 2.Odpowiedzialność  kierownika budowy i inspektora …

  Termin: 2024-03-21 od 16:00 do 18:30
  Prelegenci: Dział Szkoleń ŁOIIB, Anna Łukaszewska
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Wirtualny model budynku jako centrum wymiany informacji między branżą konstrukcyjną a instalacyjną – RETRANSMISJA
  Szkolenie techniczne w zakresie „Innowacyjna Współpraca Międzybranżowa w technologii BIM: Wirtualny model budynku jako centrum wymiany informacji między branżą architektoniczno-konstrukcyjną …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-22 godz. 00:00 do 2024-03-24 godz. 23:50
  Prelegenci: Kinga Mamuszka
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Zasilanie i sterowanie wentylacją pożarową w tunelach drogowych – wymagania prawne, budowa systemu – RETRANSMISJA
  Szkolenie będzie miało na celu zaprezentowanie uczestnikom wymagań formalno-prawnych dotyczących Systemów Sterująco-Zasilających wentylacją pożarową i bytową w tunelach drogowych, zgodnie …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-22 godz. 00:00 do 2024-03-29 godz. 23:50
  Prelegenci: Robert Zapała
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Ochrona odgromowa – RETRANSMISJA
  Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa – SEP Bielsko-Biała Program: 1.Przepisy i normy dotyczące …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-22 godz. 00:10 do 2024-03-24 godz. 23:50
  Prelegenci: dr. inż. Konrad Sobolewski
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Inteligentne sieci energetyczne (smart grids) i ich rola w przyszłości energetyki – RETRANSMISJA
  W dzisiejszym dynamicznym i coraz bardziej zelektryfikowanym świecie, rola inteligentnych sieci energetycznych, czyli smart grids, staje się nie tylko istotna, lecz wręcz niezbędna. To nie tylko …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-22 godz. 08:00 do 2024-03-24 godz. 23:50
  Prelegenci: dr inż. Robert Jeżewski, dr inż. Robert Jeżewski
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Uzdatnianie wody dla specjalnych celów
  Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa – PZITS Katowice 1.Konieczność uzdatniania wody basenowej, …

  Termin: 2024-03-22 od 11:00 do 14:00
  Prelegenci: dr inż. Florian Piechurski
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach budowlanych – RETRANSMISJA
  Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa – PZITB Bielsko-Biała Program: 1.Diagnostyka zawilgoconych …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-23 godz. 09:00 do 2024-03-24 godz. 21:00
  Prelegenci: Bartłomiej Monczyński
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Woda w instalacjach szpitalnych. – RETRANSMISJA
  Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa – PZITS Katowice Program: 1.Warunki dostawy wody dla szpitali …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2024-03-23 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: dr inż. Florian Piechurski
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Projektowanie profili stalowych ze środnikiem falistym, w tym z wykorzystaniem autorskiego programu – RETRANSMISJA
  Projektowanie konstrukcji stalowych z profili dwuteowych ze środnikiem falistym z wykorzystaniem autorskiego programu SINBEAM firmy Zekon Sp. z o.o. Szkolenie to głównie jest kierowane do …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-25 godz. 08:00 do 2024-03-31 godz. 22:00
  Prelegenci: mgr inż. Wojciech Wojtusik, OPL OIIB
  Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Panele fotowoltaiczne – Stark House CarportDesingPro
  Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa – PZITB Bielsko-Biała. Szkolenie online omawiające …

  Termin: 2024-03-25 od 10:00 do 12:30
  Prelegenci: Marcin Kowalski
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Magazynowanie i podczyszczanie wód opadowych z metali ciężkich, mikroplastiku i zanieczyszczeń organ
  Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa – PZITS Katowice 1.Skład fizyko-chemiczny wody opadowej …

  Termin: 2024-03-25 od 11:00 do 14:00
  Prelegenci: Edyta Kudlek, Jarosław Mrózek
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Zimny dach ( Cool Roof)
  1. Gorący dach – globalny problem o indywidualnych konsekwencjach, 2. Promieniowanie słoneczne – procesy starzeniowe i zaburzony komfort termiczny, 3. Powłoki refleksyjne, jako odpowiedź na …

  Termin: 2024-03-25 od 16:00 do 18:30
  Prelegenci: [email protected], Jarosław Kulesza
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Stres i radzenie sobie ze stresem
  Szkolenie pozwoli na zrozumienie istoty stresu jako zjawiska nierozłącznego z życiem człowieka. Ma na celu pomoc w identyfikacji procesów, które popularnie określane są mianem stresu. Dzięki …

  Termin: 2024-03-25 od 16:00 do 19:00
  Prelegenci: Artur Kosturek
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Rola projektanta jako uczestnika procesu budowlanego
  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do uczestników procesu budowlanego tzn. inwestorów, projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego. Szkolenie może również …

  Termin: 2024-03-26 od 12:00 do 15:00
  Prelegenci: Pomorska OIIB, inż. Krzysztof Użarowski
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Projekt techniczny w kontekście uprawnień i obowiązków inżyniera budownictwa
  Celem niniejszego szkolenia jest omówienie z perspektywy inżyniera budownictwa regulacji dotyczących projektu technicznego, w szczególności zmian wynikających z trójpodziału projektu …

  Termin: 2024-03-26 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: mec. Joanna Sebzda-Załuska
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Świadectwa charakterystyki energetycznej – cz. II
  Część 2. szkolenia z zakresu świadectw charakterystyki energetycznej budynków obejmuje pokazanie metody przygotowania świadectwa z wykorzystaniem oprogramowania Audytor, przykłady wzorcowych …

  Termin: 2024-03-26 od 16:00 do 19:00
  Prelegenci: Dr inż. Krzysztof Szczotka, AGH
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Remediacja podczas projektowania i realizacji inwestycji budowlanych – RETRANSMISJA
  Podczas szkolenia omówię sposób postępowania przy projektowaniu remediacji oraz przedstawię ryzyka i szanse, jakie niesie ze sobą remediacja w kontekście pozyskiwania terenów pod inwestycje …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2024-03-27 od 08:00 do 23:50
  Prelegenci: mgr inż. Justyna Molska, mgr inż. Justyna Molska
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Tajniki geotechniki czyli prostujcie ścieżki inżynierom – RETRANSMISJA
  Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa – PZITB Bielsko-Biała Program szkolenia 1. Co to znaczy …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-27 godz. 09:00 do 2024-03-28 godz. 21:00
  Prelegenci: Tomasz Jeż
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się