Kwiecień 2022

Kwiecień 2022

POŻEGNANIE KOLEŻANKI MGR INŻ. ARCH. JANINY HONIG – MIERZWIAK

8.03. 2021 r.

Dzidka odeszła……. niespodziewanie, cicho i spokojnie – tak jak żyła.

Piękna, mądra, wykształcona i utalentowana a przy tym bardzo skromna, o wysokiej kulturze osobistej i ogromnej ciekawości świata.

Ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Przez cały okres aktywności zawodowej była pracownikiem Wojskowego Biura Projektów Budowlanych we Wrocławiu. Ukoronowaniem Jej wieloletniej pracy projektowej była nagroda Ministra ON otrzymana w konkursie na najlepiej zaprojektowany budynek mieszkalny.

Mieliśmy szczęście i przyjemność obcować z nią na co dzień. Pisała wspomnienia i artykuły do naszego Biuletynu. Zawsze życzliwa, okazywała nam serdeczność i ofiarowała nam swoją przyjaźń.

Wraz z mężem inż. Andrzejem Mierzwiakiem byli długololetnimi (prawie 45 lat), aktywnymi i wyróżnianymi  członkami naszego stowarzyszenia – Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Żegnamy Cię z ogromnym żalem i dziękujemy Droga Koleżanko i Przyjaciółko.

Żegnamy z żalem również Twojego męża Andrzeja Mierzwiaka, który odszedł w lipcu 2021 r., w okresie pandemii, co uniemożliwiło nam udział w uroczystościach pogrzebowych.

Takich jak WY nigdy się nie zapomina.

Zarząd i członkowie Koła PZITB nr 28