Maj 2022

Maj 2022

Szkolenia

I. Projektowanie konstrukcji  betonowych  ze zbrojeniem kompozytowym, niemetalicznym wg CEN/TC 250/SC 2/WG 1/TG  on-line

prowadzenie: prof. Renata Kotynia
19-20.05.22 , 9.00  do około – 14.30

Dzień 1
Projektowanie konstrukcji na  przykładach, omówienie procedur obliczeniowych w stanach granicznych nośności (SGN)
Zginanie belek, zginanie płyt jednokierunkowo zbrojonych, Ścinanie

Dzień 2
Projektowanie konstrukcji na przykładach w stanach granicznych użytkowalności (SGU)
Weryfikacja naprężeń,  Zarysowaniem, kontrola rys, Ugięcia
Minimalne zbrojenie na zarysowanie
Ogólne zasady zbrojenia konstrukcji betonowych przy użyciu prętów FRP (detale/rysunki)
Otulenie wkładek zbrojenia i odstępy między prętami
Krzywizna prętów,  Kotwienie prętów (długość zakotwienia)
Połączenia prętów na zakład, Kotwienie zbrojenia

II. Ściany oporowe – prowadzenie prof. W..Starosolski – 26.05.2022  on-line.

1. Kształtowanie
2. Obliczanie według Eurokodu 7
3. Obliczanie według normy PN-83/B-03010
4. Płytowe ściany oporowe
5. Żebrowe ściany oporowe
6. Ściany oporowe z elementów średniowymiarowych

Warunki uczestnictwa i zapisy na www.archmedia.pl/szkolenia

Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji kliknij w link:   https://www.archmedia.pl/rem?e=MTUwOTEyMjYwNHwxMzE0fGouc3VwZXJzb25Ab3AucGw=.

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
tel. 600 358 840
e-mail: [email protected]