Marzec 2024_1

Marzec 2024_1

K_o_n_f_e_r_e_n_c_j_a

Ochrona zabytków- Poznań 17.04.24, Wrocław 18.04.24, 
Prowadzenie: dr inż. Marek Sitnicki, Politechnika Łódzka

Podczas konferencji będzie przedstawiona diagnostyka, analiza i naprawy konstrukcji murowych (ściany, sklepienia, tynki )  i drewnianych (więźby, stropy, ściany) w podejściu konstruktora-konserwatora
Nacisk będzie położony na sprawy konserwatorskie – głównie ochronę substancji zabytkowej
.

Założenia programowe
1. Konserwatorska ochrona konstrukcji – praca z konserwatorem, prowadzenia prac restauratorskich i konserwatorskich.
2. Diagnostyka, konserwacja i restauracja konstrukcji murowych:
– diagnostyka zabytkowych konstrukcji murowych,
– obserwacja rys w konstrukcjach murowych,
– analiza statyczno-wytrzymałościowa zabytkowych murów,
– konserwacja zachowawcza -naprawy konstrukcji murowych – przykłady.
3. Diagnostyka, konserwacja i restauracja konstrukcji zabytkowych drewnianych:
– diagnostyka , analiza statyczno-wytrzymałościowa ,  naprawy konstrukcji drewnianych – przykłady.
4. Ekspertyza – zawilgocenie murów kościoła pw. św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Pszczonowie – studium przypadku.
Udział bezpłatny w ramach limitowanej  puli miejsc sponsorowanych wg regulaminu  Zapisy www.archmedia.pl/konferencje

JJeśli nie chcesz otrzymywać informacji kliknij w link:   https://www.archmedia.pl/rem?e=MTUwOTEyMjYwNHwxMzE0fGouc3VwZXJzb25Ab3AucGw=

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
tel. 600 358 840
e-mail: [email protected]