Aktualności

Budownictwo halowe – konstrukcje, obciążenia dachów, fotowoltaika, bezpieczenstwo ppoż. posadzki przemysłowe, Warszawa, 16.11.22

Budownictwo halowe – konstrukcje, obciążenia dachów, fotowoltaika, ppoż. posadzki

Warszawa 16.11.2022, od 9.00 do 15.00

Program:

Prof. Wiesław Kubiszyn

– Bezpieczeństwo konstrukcji stalowych hal – Projektowanie płatwi i kratownic w konstrukcjach stalowych hal- schematy statyczne i obciążenia, stany graniczne używalności i nośności, analiza konstrukcji, stężenia stalowych budynków halowych, stateczność slupów stalowych hal

mgr inż.  Olgierd Donajko, jednostka certyfikujaca SGS

– Kontrola jakości wykonania montażu konstrukcji .
Nadzory nad realizacją inwestycji

mgr inż. Bryg Edward Skiepko

– Bezpieczeństwo ppoż obiektów halowych, ze szczególnym omówieniem dachów z instalacją fotowoltaiczną

Tomasz Chibowski, prezes FIBRE  – posadzki w budownictwie magazynowym:

1. Zmiana obciążeń na posadzkę w sytuacji budowy magazynów sprzedaży internetowej:

– obciążenia od Picktower’ów, obciążenia od mezzanin

– magazyny automatyczne z szynami. Kompensacja skurczu dylatacji. Dalsze rozwarcie dylatacji

– siły wyrywające od  automatów, hamowników, conveniorów

2. Wykonanie posadzki w przypadku ogrzewania geo-termalnego.

Warunki uczestnictw ai zapisy: www.archmedia.pl/konferencje

Szkolenia

Prefabrykowane stropy sprężone – podstawy projektowania- 17.11.22 – mgr inz. Mateusz Surma, Pekabex
Projektowanie konstrukcji betonowych ze zbrojeniem niemetalicznym – profesor R.Kotynia, PŁ,  24-25.11.22
online, program, warunki uczestnictwa  i zapisy:  www.archmedia.pl/szkolenia

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
tel. 600 358 840
e-mail: [email protected]

50 edycja Konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że trwa nabór wniosków w 50 edycji Konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
Założeniem Konkursu jest stworzenie dla absolwentów i rozpoczynających karierę młodych naukowców, czynników motywacyjnych, w postaci nagród Ministra, do dalszych prac twórczych nad opracowaniem nowych rozwiązań wspierających rozwój dziedziny objętej zakresem konkursu.

W ramach postępowania konkursowego przyznawane są, odpowiednio do rodzaju zgłoszonej pracy, nagrody w postaci statuetek.
Do Konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii zgłaszane mogą być:

 •        prace dyplomowe i rozprawy doktorskie – obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku;
 •        publikacje, w postaci druków zwartych, które zostały opublikowane w Polsce w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego Konkursu zawarte zostały w Zarządzeniu nr 37 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 września 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji  w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w konkursie o nagrodę ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (Dz. U. MRiT poz. 40).


Wzory wniosków, Regulamin konkursu oraz niezbędne informacje są również dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/konkurs-o-nagrode-ministra-rozwoju-i-technologii-za-prace-dyplomowe-rozprawy-doktorskie-oraz-publikacje-w-dziedzinach-architektury-i-budownictwa-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego-oraz-mieszkalnictwa

Serdecznie zachęcam Państwa do rozpowszechniania informacji o konkursie.
Ewa Szuszman
główny specjalista
Wydział Koordynacji i Nadzoru
Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
Ministerstwo Rozwoju i Technologii

tel. 22 323 42 28, +48 539 679 624
[email protected]

Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe i wodochronne budynków, prof. R. Wójcik, dr inż.hab. Paweł Krause, Warszawa, 26.10.22

1. Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe i wodochronne budynków (dachy, części podziemne budynków, parkingi i garaże  podziemne)

Warszawa – 26.10.2022 r. (WSM) – TYLKO  stacjonarnie
Prowadzenieprof. Robert Wójcik, dr inż. hab. Paweł Krause

Tematyka wykładów:

 1. Izolacje wodochronne budynków – studium przypadku remontowanego obiektu.
 2. Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe budynków  ,
 3. Zasady zabezpieczeń wodochronnych budynków – dachy zielone,  tarasy, balkony,  części przyziemia.
 4. Zabezpieczenia wodochronne podziemnych części budynków – parkingi i garaże podziemne  (posadzki)

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie

2 .Budownictwo halowe przemysłowo-magazynowe

Warszawa – 16.11.2022 r. (WSM) – TYLKO  stacjonarnie
Prowadzeniemgr inż. Tomasz Chibowski, prezes firmy FIBRE
bryg. Edward Skiepko, SGSP

Program konferencji – w przygotowaniu. M.in. poruszana będzie tematyka bezpieczeństwa pożarowego dachów z instalacjami fotowoltaicznymi.

Zasady uczestnictwa.
Udział  bez.płatny  w ramach limitowanej puli miejsc  sponsorwanych wg Regulaminu, po ich wyczerpaniu udział   odpłatny.
Dla przedstawicieli producentów materiałów budowlanych, spółek akcyjnych oraz generalnych wykonawców udział wyłącznie odpłatny.
Zapisy wyłącznie poprzez  www.archmedia.pl/konferencje

Wśród słuchaczy losowane będą vouchery na wynajem domku w Hiszpani z 30% rabatem,  ważnym 1 rok od daty konferencji .

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
tel. 600 358 840
e-mail: [email protected]

Zapraszamy na szkolenie „Zrównoważone finanse, a w szczególności wpływ taksonomii UE na sektor budowlany”, które odbędzie się w języku angielskim. Szkolenie organizowane jest przez Construction 2050 Alliance w dniu 18 października 2022 r. w godzinach od 11:00-13:00.
zapis na szkolenie zdalne oraz program wydarzenia


Aplikacja mobilna PIIB:


Polecamy szkolenia on-line oraz retransmisje z już odbytych szkoleń przygotowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.

Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń w trybie on-line na najbliższy okres.

Rejestracja na szkolenie/retransmisję odbywa się w portalu lub w Aplikacji PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości w świetle Prawa budowlanego – RETRANSMISJA
  1. Zakres obowiązywania ustawy Prawo budowlane 2. Dokumentacja techniczno –prawna obiektu budowlanego przejmowanego w zarząd 3. Kontrole okresowe obiektów budowlanych wynikające z wymagań …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-10-14 godz. 09:00 do 2022-10-17 godz. 08:00
  Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Forma cyfrowa procedur administracyjnych, rejestrów i dokumentów w budownictwie – RETRANSMISJA
  Zmiany Prawa budowlanego wprowadzane sukcesywnie od lutego 2021r. z uwzględnieniem nowelizacji uchwalonej przez Sejm w dniu 7 lipca 2022 r., niosą nowe obowiązki, ale również otwierają nowe …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-10-14 godz. 11:00 do 2022-10-21 godz. 23:50
  Prelegenci: Dagmara Kafar, Dział Szkoleń ŁOIIB
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Akustyka budowlana: wymagania oraz praktyczne rozwiązania w kontekście ścian silikatowych – RETRANSMISJA
  1. Wymagania ustawowe. 2. Normowe wymagana izolacyjności akustycznej: a. przegrody wewnętrzne, b. przegrody zewnętrzne. 3. Dopuszczalny poziom hałasu: a. dopuszczalny poziom hałasu …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-10-17 godz. 09:00 do 2022-10-21 godz. 08:00
  Prelegenci: dr inż. Leszek Dulak
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej bezprzewodowej – WYKŁAD BEZ RETRANSMISJI
  Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej bezprzewodowej (zagadnienia prawne i środowiskowe przy budowie masztów i wież telekomunikacyjnych). Program (skrócony): 1. Budowa infrastruktury …

  Termin: 2022-10-17 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: mec. Agnieszka Ludwikowska
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Aktualizacja przepisów prawa bud. Wymagania w zakresie badań geotech. i środ. Remediacja w pigułce
  1. Prawo budowlane a badania geotechniczne i badania środowiskowe. 2. Technologie prowadzenia remediacji (oczyszczania terenu z zanieczyszczeń). Dobór technologii kalkulując koszty i czas. …

  Termin: 2022-10-17 od 16:00 do 20:00
  Prelegenci: mgr inż. Ewa Iwanicka, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB, dr inż. Sylwia Janiszewska, mgr inż. Piotr Surma
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Aspekty klimatyczne w innowacjach Wavin – zarządzanie wodami deszczowymi od wpustu do odbiornika
  1 część: Drogowe studzienki wpustowe Wavin Tegra RG: 1.Status prawny studzienek osadnikowych, 2.Tradycyjne wpusty betonowe DN500 a studzienki wpustowe z tworzyw na przykładzie Tegra RG Wavin, …

  Termin: 2022-10-18 od 10:00 do 14:00
  Prelegenci: mgr inż. Mariola Błajet, mgr inż. Agnieszka Wrzesińska, mgr Jakub Skrzypczak
  Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Projektowanie konstrukcji betonowych wg. Eurokodów – cz. I.
  Szkolenie poprowadzi: prof. dr hab. Krzysztof Chudyba, Politechnika Krakowska Na szkoleniu omówione zostaną następujące zagadnienia: • Podstawy projektowania konstrukcji z betonu wg …

  Termin: 2022-10-18 od 15:00 do 17:30
  Prelegenci: prof. dr hab. Krzysztof Chudyba
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Szkolenie w zakresie okresowych kontroli przewodów kominowych – cz. I
  Szkolenie poprowadzi: mgr inż. Krzysztof Mozolewski, rzeczoznawca budowlany, biegły sądowy m. innymi w zakresie wentylacji oraz przewodów kominowych Na szkoleniu omówione zostaną …

  Termin: 2022-10-19 od 16:00 do 18:30
  Prelegenci: Mgr inż. Krzysztof Mozolewski
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.  ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
  1. Rozbiórki obiektów budowlanych wg regulacji Prawa budowlanego – pozwolenia na rozbiórkę, zgłoszenia, brak formalności, wyroki sądów administracyjnych 2. Plan BIOZ, przepisy BHP 3. …

  Termin: 2022-10-20 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Zaprawy budowlane modyfikowane polimerami
  Celem wykładu jest prezentacja i praktyczne zastosowanie zapraw budowlanych modyfikowanych polimerami. Główne tezy szkolenia, to: 1. mechanizm działania zapraw budowlanych modyfikowanych …

  Termin: 2022-10-20 od 16:00 do 20:00
  Prelegenci: prof. PP dr hab. inż.Krzysztof Zieliński, mgr Mariusz Sprutta
  Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Dziennik budowy – nowe rozporządzenie wykonawcze do Prawa budowlanego – RETRANSMISJA
  1. Wprowadzenie, trochę historii (a ta czasem zaskakuje) 2. Regulacje ustawowe dotyczące dziennika budowy, kiedy jest konieczny, zasady jego wydawania 3. Dziennik budowy – dokument urzędowy …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-10-21 godz. 09:00 do 2022-10-24 godz. 08:00
  Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • ZRID jako uproszczona forma realizacji robót drogowych
  Szkolenie przeznaczone jest dla uczestników procesu budowlanego związanego z budową dróg w oparciu o decyzję ZRID oraz dla pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanych …

  Termin: 2022-10-21 od 12:00 do 15:00
  Prelegenci: Pomorska OIIB, inż. Krzysztof Użarowski
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Jak zagospodarować wodę z dachu?
  Dachy stanowią zasadniczą część obszarów formowania się spływu wód opadowych w centrach miast oraz na obszarach przemysłowych. Woda z dachów odpływa najszybciej, co wynika z niskiej …

  Termin: 2022-10-21 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: prof. Paweł Licznar
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • PLANOWANIE I WYZNACZANIE PRIORYTETÓW W ORGANIZACJI PRACY – dwudniowe warsztaty stacjonarne
  Dzięki udziałowi w warsztatach: – Opanowanie reguł i zasad ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE. – Poznanie i przećwiczenie CYKLU OAPD jako narzędzia optymalizacji działania. – Wzrost efektywności …

  Termin: od 2022-10-22 08:30 do 2022-10-23 16:30
  Prelegenci: Piotr Sajewicz
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Odwodnienie dróg i należących do nich drogowych obiektów inż. Aktualne wytyczne proj. i wykonawcze.. – RETRANSMISJA
  1. Wprowadzenie 2. Znaczenie właściwego odwodnienia dla nośności dróg i obiektów inżynierskich. 3. Odwodnienie powierzchniowe. 4. Odwodnienie wgłębne. 5. Ogólne zasady projektowania …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-10-24 godz. 09:00 do 2022-10-27 godz. 08:00
  Prelegenci: prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Jak przeprowadzać kontrole i sporządzić protokół z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego
  Szkolenie dedykowane jest osobom posiadającym uprawnienia budowlane różnych specjalności i przeprowadzającym okresowe kontrole obiektów budowlanych i sporządzających protokoły. Uczestnik …

  Termin: 2022-10-24 od 10:00 do 14:00
  Prelegenci: mgr Marian Pędlowski
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Analiza projektu pod kątem potencjalnych wad – WYKŁAD BEZ RETRANSMISJI
  1. Wymagania warunków technicznych dla budynków i budowli – analiza i miejsca potencjalnych niezgodności 2. Wymagania wynikające z teksu ocen technicznych – analiza i miejsca potencjalnych …

  Termin: 2022-10-24 od 15:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr inż. Maciej Rokiel
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Projektowanie konstrukcji betonowych wg. Eurokodów – przykłady – cz. II.
  Szkolenie poprowadzi: prof. dr hab. Krzysztof Chudyba, Politechnika Krakowska Na szkoleniu omówione zostaną następujące zagadnienia: • Stany graniczne użytkowania konstrukcji z betonu …

  Termin: 2022-10-25 od 15:00 do 17:30
  Prelegenci: prof. dr hab. Krzysztof Chudyba
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Szkolenie w zakresie okresowych kontroli przewodów kominowych – cz. II
  Szkolenie poprowadzi: mgr inż. Krzysztof Mozolewski, rzeczoznawca budowlany, biegły sądowy m. innymi w zakresie wentylacji oraz przewodów kominowych Na szkoleniu omówione zostaną …

  Termin: 2022-10-26 od 16:00 do 18:30
  Prelegenci: Mgr inż. Krzysztof Mozolewski
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Trwałość mostów stalowych
  1. Wprowadzenie. 2. Czynniki wpływające na trwałość stalowych obiektów mostowych. a) wpływ stanu hydroizolacji pomostu. b) wpływ właściwego stanu odwodnienia. c) wpływ stanu …

  Termin: 2022-10-27 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Negocjacje w biznesie – poziom II – dwudniowe warsztaty on-line – płatne
  Dzięki udziałowi w szkoleniu: 1. nauczysz się skutecznie posługiwać narzędziami negocjacyjnymi, 2. dowiesz się jak uzyskiwać dobre wyniki niezależnie od przewagi drugiej strony, 3. …

  Termin: od 2022-10-29 08:30 do 2022-10-30 16:30
  Prelegenci: Waldemar Szymecki
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

Konferencja stacjonarna

Alternatywne źródła energii w budownictwie ogólnym

prof. T. Błaszczyński, Piotr Grzeliński Projekt Solar 

Warszawa – 20 września 2022 r., TYLKO  stacjonarnie

Tematyka konferencji
1. Obecny stan prawny a perspektywy rozwoju alternatywnych źródeł energii w Polsce w dobie kryzysu energetycznego
2. Alternatywne źródła energii dla budownictwa ogólnego:
– dachy, elewacje i inne elementy fotowoltaiczne (w tym fotowoltaiczne szkło przeźroczyste, szyby z powłoką kwantową, perowskity)
– fotowoltaika – moduły fotowoltaiczne
– pompy ciepły, inwertery, magazyny energii
3. Energooszczędne   dachy w budownictwie ogólnym – projektowanie nowych i przebudowy istniejących
4. Fotowoltaika:
– rodzaje  modułów fotowoltaicznych
– montaż modułów fotowoltaicznych, rodzaje opomiarowania i niezbędne certyfikaty          
– usterki instalacji fotowoltaicznej ich diagnozowanie i naprawa 

Zapisy www.archmedia.pl/konferencje

Wsród słuchaczy zostaną rozlosowane vouchery na 25% rabat na wynajem domku dla 4-6 osób w Hiszpanii do wykorzystanie w okresie od 20.09.22 do 20.09.23

Rabaty na szkolenia:

– projektowanie fundamentów  (prof. Starosolski);

– zbrojenie kompozytowe w konstrukcjach betonowych -projektowanie (prof. Kotynia) do końca sierpnia 2022

Terminy, program, zapisy: www.archmedia.pl/szkolenia

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło prace nad przeglądem istniejących w Polsce dobrych praktyk konsultacyjnych. W związku z tym przesyłam pismo wraz z załącznikiem z prośbą o zapoznanie się i odpowiedź.
Z podobną prośbą zwracamy się też do resortów, nie ukrywamy jednak, że Państwa zdanie jest dla nas w tej sprawie wyjątkowo ważne.
Prosimy o przesłanie Państwa opinii do 20 września br. na adresy mailowe: [email protected] i [email protected].
W razie potrzeby kontaktu mogą zwracać się Państwo do pracowników Zespołu ds. Lepszych Regulacji z Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych.
Z wyrazami szacunku


Martyna Wieczorek
Zespół ds. Lepszych Regulacji
Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych
Ministerstwo Rozwoju i Technologii

tel. 22 411 97 22
[email protected]

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie uwag.

Projekt rozporządzenia został zmieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod linkiem: https://legislacja.gov.pl/projekt/12362905.

Z poważaniem, 

Ewelina Grabowska
Naczelnik Wydziału

Wydział Prawno-Legislacyjny
Departament Prawny
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
tel. 22 661-91-89

e-mail: [email protected]

Szkolenie

Rewitalizacje obiektów poprzemysłowych i renowacje zabytków

Warszawa, 21.06.2022, TYLKO stacjonarnie
Prowadzenie prof. Robert Wójcik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Zagadnienia programowe
1. Termomodernizacja budynków zabytkowych od wewnątrz
2. Zabezpieczenia budynków zabytkowych przed wilgocią i wodą gruntową
3. Fasady budynków zabytkowych- renowacje, zabezpieczenia w oparciu o wybrane realizacje
4.Zabytko w rejestrze  od zakupu do realizacji na przykładzie Foksal 13 i Foksal 15 – Anna Rostkowska, PROART

Zapraszamy także na:
Budownictwo halowe – 14 czerwca,
Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe i wodochronne podziemnych części budynków – 28 czerwca.

Udział  bezpłatny,   miejsca limitowane; zapisy www.archmedia.pl/konferencje

Wśród słuchaczy będą  rozlosowane vochery  – kupony rabatowe 25%  na pobyt na wybrzeżu Costa Blanca w Hiszpanii – do wykorzystania przez cały rok  (prezentacja na naszej stronie)

JJeśli nie chcesz otrzymywać informacji kliknij w link:   https://www.archmedia.pl/rem?e=MTUwOTEyMjYwNHwxMzE0fGouc3VwZXJzb25Ab3AucGw=

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
tel. 600 358 840
e-mail: [email protected]