Aktualności

Ochrona zabytków – konserwacja, restauracja, renowacja konstrukcji, Toruń, 18.06.24

Ochrona zabytków – konserwacja, restauracja, renowacja konstrukcji, Toruń 18.06.2024, od. 10.00 do około 15.00
Wykłady: 
prof. Janusz Krawczyk, UMK w Toruniu

1.Podstawy ochrony konserwatorskiej zabytków architektury

dr inż. Marek Sitnicki,Politechnika Łódzka,

Wykład 1. Konserwatorska ochrona konstrukcji – dokumenty doktrynalne i normy zharmonizowane EN ,
Wykład 2. Restauracja i konserwacja elewacji ceglanych z XIV i XX wieku – problemy konserwatorskie
Wykład 3.  Restauracja drewnianych domów tkaczy zgierskich

To jedyny, wyjątkowy cykl szkoleniowy w Polsce nt.  prac renowacyjnych podczas którego prowadzący pokaże jak prowadzić prace  aby zminimalizować uszkodzenia i zachować zabytkową, często ukrytą strukturę tynków, murów poprzez czytanie znaków pozostawionych przez ówczesnych przed wiekami.
Przygotowany  dla  wszystkich uczestników procesu renowacji, rewitalizacji zabytków na każdym etapie prac począwszy od współpracy inwestora  z konserwatorem, architektem, inżynierem i wykonawcą, aby uwrażliwić specjalistów na prowadzenie bezinwazyjnych prac eksperckich z zakresu badania konstrukcji obiektu.

Marek Sitnicki jest inżynierem, łączącym sztukę inżynierską z pasją, współpracujący z prof. Januszem  Krawczykiem z Katedry  Konserwatorskiej  Wydziału  Szuk Pięknych  z UMK w Toruniu zaprasza: cyt. „Podczas konferencji będzie przedstawiona diagnostyka, analiza i naprawy konstrukcji murowych (ściany, sklepienia, tynki) i drewnianych (więźby, stropy, ściany) w podejściu konstruktora-konserwatora, którym się czuje. Nacisk będzie położony na sprawy konserwatorskie”

Udział bezpłatny wg regulaminu w ramach limitowanej puli miejsc sponsorowanych (po wyczerpaniu płatny). Zapisy www.archmedia.pl/konferencje

Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji kliknij w link:   https://www.archmedia.pl/rem?e=MTUwOTEyMjYwNHwxMzE0fGouc3VwZXJzb25Ab3AucGw=.

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
tel. 600 358 840
e-mail: [email protected]

JUŻ JUTRO! – Bezpłatne Seminarium Architektura i Budownictwo – Wrocław 13.06.24.

ZAPROSZENIE

Architektura i Budownictwo

Seminarium Dolnośląskie dla architektów, konstruktorów, projektantów,
biur projektowych, inżynierów budownictwa oraz inwestorów instytucjonalnych

13 CZERWCA 2024

Haston Congress Center Wrocław, ul. Irysowa 1-3,
sala Chrysler (1 piętro)

PARKING BEZPŁATNY

WSTĘP BEZPŁATNY NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA
Liczba miejsc ograniczona! Termin zgłoszeń do 11.06.24 godz. 14:00 lub do wyczerpania miejsc.

ZOBACZ PROGRAM
W PROGRAMIE:

PRAWO BUDOWLANE 2024
Procedury zatwierdzania projektów przez organy nadzoru budowlanego w świetle nowych przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Roman Niżyński
Kierownik Pracowni Zatwierdzania Projektów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
dla miasta Wrocławia


Nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie- jak planowane od 01.08.2024r. zmiany wpłyną na budownictwo mieszkaniowe i procedury pozwoleń na budowę?

dr Irena Cieśla

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego we Wrocławiu
14 PREZENTACJI TECHNICZNYCH
Szczegółowe tematy prezentacji w programie wydarzenia
Formuła Seminariów Regionalnych:
Facebook
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?
Aby wziąć udział w Seminarium wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

lub wyślij zgłoszenie na adres mailowyzaproszenia@seminariaregionalne.pl  
zgłaszając siebie lub też inne osoby podając: 
 • Imię i Nazwisko
 • E-Mail personalny
 • Telefon
 • Stanowisko 
Sprawdzimy dostępność miejsc i potwierdzimy udział. Wyślemy przypomnienie mailem i SMS przed wydarzeniem.
 
Gorąco zachęcamy do przekierowania zaproszenia do innych architektów, projektantów, wykonawców czy inwestorów potencjalnie zainteresowanych wydarzeniem.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Zaproszeń i Potwierdzeń:

EMAIL: zaproszenia@seminariaregionalne.pl

TEL: 664 787 055 lub 600 880 120 
Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziału do piątku w godzinach od 8:00 do 15:50.

Organizator:
Millennium Gazeta Budowlana
ul. A. Wiwulskiego 12, 51-629 Wrocław
www.biotop.pl

ZAPROSZENIEArchitektura i BudownictwoSeminarium Dolnośląskie dla architektów, konstruktorów, projektantów,
biur projektowych, inżynierów budownictwa oraz inwestorów instytucjonalnych13 CZERWCA 2024Haston Congress Center Wrocław, ul. Irysowa 1-3,
sala Rolls Royce B (parter)

PARKING BEZPŁATNYWSTĘP BEZPŁATNY NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA
Liczba miejsc ograniczona! Termin zgłoszeń do 11.06.24 godz. 14:00 lub do wyczerpania miejsc.
ZOBACZ PROGRAM
W PROGRAMIE:
PRAWO BUDOWLANE 2024
Nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie- jak planowane od 01.08.2024r. zmiany wpłyną
na budownictwo mieszkaniowe i procedury pozwoleń na budowę?
dr Irena CieślaDyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego we Wrocławiu
14 PREZENTACJI TECHNICZNYCH
Szczegółowe tematy prezentacji w programie wydarzenia
Formuła Seminariów Regionalnych:
Facebook
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?
Aby wziąć udział w Seminarium wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

lub wyślij zgłoszenie na adres mailowy: [email protected]  
zgłaszając siebie lub też inne osoby podając: Imię i NazwiskoE-Mail personalnyTelefonStanowisko Sprawdzimy dostępność miejsc i potwierdzimy udział. Wyślemy przypomnienie mailem i SMS przed wydarzeniem.Gorąco zachęcamy do przekierowania zaproszenia do innych architektów, projektantów, wykonawców czy inwestorów potencjalnie zainteresowanych wydarzeniem.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Zaproszeń i Potwierdzeń:

EMAIL: [email protected]

TEL: 664 787 055 lub 600 880 120 
Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziału do piątku w godzinach od 8:00 do 15:50.

Organizator:
Millennium Gazeta Budowlana
ul. A. Wiwulskiego 12, 51-629 Wrocław
www.biotop.pl

PROGRAM  XXXVIII OGÓLNOPOLSKICH WARSZTATÓW PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI  NAPRAWY I WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI

NAPRAWY I WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI  BUDOWNICTWO OGÓLNE  Wisła, 9  12 kwietnia 2024 r.

Polecamy szkolenia on-line oraz retransmisje z już odbytych szkoleń przygotowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.

Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń w trybie on-line na najbliższy okres.

Rejestracja na szkolenie/retransmisję odbywa się w portalu lub w Aplikacji PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Aktualne procedury odbiorowe w zakresie przepisów przeciwpożarowych – RETRANSMISJA
  Omówienie czynników obligujących inwestora do zawiadomienia organów PSP o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych. Przygotowanie wniosku do …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-11 godz. 08:00 do 2024-03-17 godz. 23:00
  Prelegenci: Pomorska OIIB, mł. bryg. mgr inż. poż. Mateusz Pytel
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Zabezpieczenie konstrukcji budowlanych pod względem przeciwpożarowym – RETRANSMISJA
  Szkolenie skierowane do projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnobudowlanej. Szkolenie pozwoli poszerzyć wiedzę …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-11 godz. 08:00 do 2024-03-17 godz. 22:00
  Prelegenci: Adam Maleńki, OPL OIIB
  Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Technologie stosowane w małych oczyszczalniach ścieków – RETRANSMISJA
  Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia: 1. Rodzaje małych oczyszczalni ścieków (MOŚ); Procesy technologiczne stosowane w oczyszczalniach ścieków komunalnych dla RLM < 2000; …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-14 godz. 08:00 do 2024-03-17 godz. 23:50
  Prelegenci: prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski
  Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Dopuszczanie wyrobów budowlanych do stosowania w ochronie p.poż. – RETRANSMISJA
  1. Elementarna teoria pożaru i opis środowiska pożarowego: 2. Wymagania przepisów techniczno-prawnych dotyczących ewakuacji zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-14 godz. 09:00 do 2024-03-18 godz. 08:00
  Prelegenci: mgr inż. Julian Wiatr
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Sprawdzanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia – przepisy, normy, pomiary – RETRANSMISJA
  Program szkolenia: Zakres: 1) Zagadnienia ogólne: • normy i przepisy • podstawowe terminy i definicje • układy sieci niskiego napięcia – klasyfikacja (TN, TT, IT), uziemianie przewodu …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-15 godz. 00:10 do 2024-03-17 godz. 23:50
  Prelegenci: dr hab. inż. Stanisław Czapp
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Zabezpieczenia oraz poprawa stateczności skarp. Część 2 – RETRANSMISJA
  Wykład obejmie tematykę stateczności skarp i zboczy. Podczas prezentacji wspólnie odpowiemy na pytanie dlaczego aspekt stateczności skarp jest istotny, dlaczego nie należy bagatelizować tego …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-15 godz. 08:00 do 2024-03-17 godz. 23:50
  Prelegenci: mgr inż. Maciej Król, mgr inż. Maciej Król, beata
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Wypadki przy pracy na budowie – przykłady, przepisy bhp, odpowiedzialność – RETRANSMISJA
  1. Wypadki przy pracach na wysokości.  2. Wypadki przy pracach ziemnych.  3. Wypadki przy innych pracach budowlanych. Na przykładzie konkretnych wypadków przy pracy zostaną omówione …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-15 godz. 08:00 do 2024-03-31 godz. 23:50
  Prelegenci: Dział Szkoleń ŁOIIB, Dagmara Kupka
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Kierownik budowy jako uczestnik procesu budowlanego – RETRANSMISJA
  Na szkoleniu zostaną przedstawione najważniejsze informacje dotyczące obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kierownika budowy wraz z podaniem przykładów. Program szkolenia: 1. …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-16 godz. 08:00 do 2024-03-19 godz. 23:50
  Prelegenci: WOIIB, Piotr Jarzyński – prawnik
  Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Kurs dwudniowy – Kierownik budowy – prawa i obowiązki BHP na budowie – cz. II
  Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa – PZITB Katowice Program szkolenia będzie udostępniony …

  Termin: 2024-03-16 od 09:00 do 20:00
  Prelegenci: Małgorzata Mazur, Adam Kozłowski
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Cyfryzacja sposobem na kształtowanie przyszłości – RETRANSMISJA
  Atak na organizację może być wielowarstwowy lecz zazwyczaj ataki opierają się na socjotechnice z uwagi na ich prostotę. Oczywiście należy brać pod uwagę w codziennej pracy możliwość …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-18 godz. 08:00 do 2024-03-24 godz. 22:00
  Prelegenci: Janusz Ustrzycki, OPL OIIB
  Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Wełna mineralna w budownictwie
  Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa – PZITB Bielsko-Biała. Program: 1. Prezentacja programu …

  Termin: 2024-03-18 od 10:00 do 12:30
  Prelegenci: Agnieszka Stawiarska
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Realizacja inwestycji w pasach drogowych dróg publicznych
  1. Wstęp 2. Decyzja o zezwoleniu na lokalizację w pasie drogowym urządzeń obcych oraz reklam 3. Decyzja o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego 4. Opłaty za zajęcie pasa drogowego 5. …

  Termin: 2024-03-18 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: mec. Agnieszka Ludwikowska
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Problemy i szanse związane z przydomowymi oczyszczalniami ścieków
  Na szkoleniu zostaną przedstawione informacje dotyczące aspektów prawnych związanych z przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Omówiony zostanie stan i rozwój indywidualnych systemów …

  Termin: 2024-03-18 od 16:00 do 18:30
  Prelegenci: Dział Szkoleń ŁOIIB, Krzysztof Chmielowski
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Cykl szkoleń z zakresu pomp ciepła – część II
  Szkolenie kierowane jest do wszystkich uczestników procesu budowlanego chcących poszerzyć widzę z zakresu pomp ciepła. W szczególności do projektantów branży sanitarnej, kierowników robót …

  Termin: 2024-03-19 od 13:00 do 15:00
  Prelegenci: Pomorska OIIB, mgr inż. Piotr Polewka, mgr inż. Małgorzata Diug, mgr inż. Jacek Wróbel, mgr inż. Tomasz Tomczyk
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Okresowe kontrole przewodów kominowych a bezpieczeństwo użytkowania budynków mieszkalnych, część I
  Wykład poświęcony jest podstawom prawnym z zakresu okresowych kontroli przewodów kominowych i ich poprawnej interpretacji. Obejmuje on materiał uwzględniający obowiązek właściwej …

  Termin: 2024-03-19 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: Krzysztof Mozolewski
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Błękitno-zielone rozwiązania w infrastrukturze. Projektowanie obiegu wody deszczowej z wykorzystanie
  Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa – PZITS Katowice Program szkolenia będzie udostępniony …

  Termin: 2024-03-20 od 11:00 do 14:00
  Prelegenci: Agnieszka Wrzesińska
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych, a zasilanie podczas pożaru
  Celem szkolenia jest przedstawienie warunków zasilania obiektów budowlanych w warunkach normalnych (nie pożarowych) oraz w warunkach pożaru budynku, kiedy dopuszcza się funkcjonowanie urządzeń …

  Termin: 2024-03-20 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: Julian Wiatr
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Dzieje mostów kolejowych na Śląsku do 1945 r.
  Wykład umożliwi poznanie bogatych dziejów najważniejszych obiektów mostowych oraz prześledzenie rozwoju mostowej myśli inżynieryjnej stosowanej na Śląsku pruskim przez ponad 100 lat …

  Termin: 2024-03-20 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: dr Przemysław Dominas
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Odpowiedzialność kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
  Zagadnienia, które zostaną poruszone podczas szkolenia:  1.Umowy zawierane z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru inwestorskiego. 2.Odpowiedzialność  kierownika budowy i inspektora …

  Termin: 2024-03-21 od 16:00 do 18:30
  Prelegenci: Dział Szkoleń ŁOIIB, Anna Łukaszewska
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Wirtualny model budynku jako centrum wymiany informacji między branżą konstrukcyjną a instalacyjną – RETRANSMISJA
  Szkolenie techniczne w zakresie „Innowacyjna Współpraca Międzybranżowa w technologii BIM: Wirtualny model budynku jako centrum wymiany informacji między branżą architektoniczno-konstrukcyjną …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-22 godz. 00:00 do 2024-03-24 godz. 23:50
  Prelegenci: Kinga Mamuszka
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Zasilanie i sterowanie wentylacją pożarową w tunelach drogowych – wymagania prawne, budowa systemu – RETRANSMISJA
  Szkolenie będzie miało na celu zaprezentowanie uczestnikom wymagań formalno-prawnych dotyczących Systemów Sterująco-Zasilających wentylacją pożarową i bytową w tunelach drogowych, zgodnie …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-22 godz. 00:00 do 2024-03-29 godz. 23:50
  Prelegenci: Robert Zapała
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Ochrona odgromowa – RETRANSMISJA
  Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa – SEP Bielsko-Biała Program: 1.Przepisy i normy dotyczące …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-22 godz. 00:10 do 2024-03-24 godz. 23:50
  Prelegenci: dr. inż. Konrad Sobolewski
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Inteligentne sieci energetyczne (smart grids) i ich rola w przyszłości energetyki – RETRANSMISJA
  W dzisiejszym dynamicznym i coraz bardziej zelektryfikowanym świecie, rola inteligentnych sieci energetycznych, czyli smart grids, staje się nie tylko istotna, lecz wręcz niezbędna. To nie tylko …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-22 godz. 08:00 do 2024-03-24 godz. 23:50
  Prelegenci: dr inż. Robert Jeżewski, dr inż. Robert Jeżewski
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Uzdatnianie wody dla specjalnych celów
  Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa – PZITS Katowice 1.Konieczność uzdatniania wody basenowej, …

  Termin: 2024-03-22 od 11:00 do 14:00
  Prelegenci: dr inż. Florian Piechurski
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach budowlanych – RETRANSMISJA
  Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa – PZITB Bielsko-Biała Program: 1.Diagnostyka zawilgoconych …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-23 godz. 09:00 do 2024-03-24 godz. 21:00
  Prelegenci: Bartłomiej Monczyński
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Woda w instalacjach szpitalnych. – RETRANSMISJA
  Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa – PZITS Katowice Program: 1.Warunki dostawy wody dla szpitali …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2024-03-23 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: dr inż. Florian Piechurski
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Projektowanie profili stalowych ze środnikiem falistym, w tym z wykorzystaniem autorskiego programu – RETRANSMISJA
  Projektowanie konstrukcji stalowych z profili dwuteowych ze środnikiem falistym z wykorzystaniem autorskiego programu SINBEAM firmy Zekon Sp. z o.o. Szkolenie to głównie jest kierowane do …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-25 godz. 08:00 do 2024-03-31 godz. 22:00
  Prelegenci: mgr inż. Wojciech Wojtusik, OPL OIIB
  Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Panele fotowoltaiczne – Stark House CarportDesingPro
  Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa – PZITB Bielsko-Biała. Szkolenie online omawiające …

  Termin: 2024-03-25 od 10:00 do 12:30
  Prelegenci: Marcin Kowalski
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Magazynowanie i podczyszczanie wód opadowych z metali ciężkich, mikroplastiku i zanieczyszczeń organ
  Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa – PZITS Katowice 1.Skład fizyko-chemiczny wody opadowej …

  Termin: 2024-03-25 od 11:00 do 14:00
  Prelegenci: Edyta Kudlek, Jarosław Mrózek
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Zimny dach ( Cool Roof)
  1. Gorący dach – globalny problem o indywidualnych konsekwencjach, 2. Promieniowanie słoneczne – procesy starzeniowe i zaburzony komfort termiczny, 3. Powłoki refleksyjne, jako odpowiedź na …

  Termin: 2024-03-25 od 16:00 do 18:30
  Prelegenci: [email protected], Jarosław Kulesza
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Stres i radzenie sobie ze stresem
  Szkolenie pozwoli na zrozumienie istoty stresu jako zjawiska nierozłącznego z życiem człowieka. Ma na celu pomoc w identyfikacji procesów, które popularnie określane są mianem stresu. Dzięki …

  Termin: 2024-03-25 od 16:00 do 19:00
  Prelegenci: Artur Kosturek
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Rola projektanta jako uczestnika procesu budowlanego
  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do uczestników procesu budowlanego tzn. inwestorów, projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego. Szkolenie może również …

  Termin: 2024-03-26 od 12:00 do 15:00
  Prelegenci: Pomorska OIIB, inż. Krzysztof Użarowski
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Projekt techniczny w kontekście uprawnień i obowiązków inżyniera budownictwa
  Celem niniejszego szkolenia jest omówienie z perspektywy inżyniera budownictwa regulacji dotyczących projektu technicznego, w szczególności zmian wynikających z trójpodziału projektu …

  Termin: 2024-03-26 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: mec. Joanna Sebzda-Załuska
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Świadectwa charakterystyki energetycznej – cz. II
  Część 2. szkolenia z zakresu świadectw charakterystyki energetycznej budynków obejmuje pokazanie metody przygotowania świadectwa z wykorzystaniem oprogramowania Audytor, przykłady wzorcowych …

  Termin: 2024-03-26 od 16:00 do 19:00
  Prelegenci: Dr inż. Krzysztof Szczotka, AGH
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Remediacja podczas projektowania i realizacji inwestycji budowlanych – RETRANSMISJA
  Podczas szkolenia omówię sposób postępowania przy projektowaniu remediacji oraz przedstawię ryzyka i szanse, jakie niesie ze sobą remediacja w kontekście pozyskiwania terenów pod inwestycje …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2024-03-27 od 08:00 do 23:50
  Prelegenci: mgr inż. Justyna Molska, mgr inż. Justyna Molska
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Tajniki geotechniki czyli prostujcie ścieżki inżynierom – RETRANSMISJA
  Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa – PZITB Bielsko-Biała Program szkolenia 1. Co to znaczy …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-03-27 godz. 09:00 do 2024-03-28 godz. 21:00
  Prelegenci: Tomasz Jeż
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

K_o_n_f_e_r_e_n_c_j_a

Ochrona zabytków- Poznań 17.04.24, Wrocław 18.04.24, 
Prowadzenie: dr inż. Marek Sitnicki, Politechnika Łódzka

Podczas konferencji będzie przedstawiona diagnostyka, analiza i naprawy konstrukcji murowych (ściany, sklepienia, tynki )  i drewnianych (więźby, stropy, ściany) w podejściu konstruktora-konserwatora
Nacisk będzie położony na sprawy konserwatorskie – głównie ochronę substancji zabytkowej
.

Założenia programowe
1. Konserwatorska ochrona konstrukcji – praca z konserwatorem, prowadzenia prac restauratorskich i konserwatorskich.
2. Diagnostyka, konserwacja i restauracja konstrukcji murowych:
– diagnostyka zabytkowych konstrukcji murowych,
– obserwacja rys w konstrukcjach murowych,
– analiza statyczno-wytrzymałościowa zabytkowych murów,
– konserwacja zachowawcza -naprawy konstrukcji murowych – przykłady.
3. Diagnostyka, konserwacja i restauracja konstrukcji zabytkowych drewnianych:
– diagnostyka , analiza statyczno-wytrzymałościowa ,  naprawy konstrukcji drewnianych – przykłady.
4. Ekspertyza – zawilgocenie murów kościoła pw. św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Pszczonowie – studium przypadku.
Udział bezpłatny w ramach limitowanej  puli miejsc sponsorowanych wg regulaminu  Zapisy www.archmedia.pl/konferencje

JJeśli nie chcesz otrzymywać informacji kliknij w link:   https://www.archmedia.pl/rem?e=MTUwOTEyMjYwNHwxMzE0fGouc3VwZXJzb25Ab3AucGw=

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
tel. 600 358 840
e-mail: [email protected]

Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego
2/M3/2024

Szanowni Państwo,

zgodnie z dyspozycją Ministra Edukacji, stosownie do postanowień § 36 oraz § 38 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów, uprzejmie przekazuję projekt:”Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego” skierowany przez Ministra Edukacji do konsultacji publicznych oraz zaopiniowania, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie  do dnia 2024-03-08 18:02:00.

Projekt rozporządzenia do konsultacji społecznych
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i OSR: https://rap-download.mein.gov.pl/index.php?param=RapDownload_getFile_224a31ccb5e3fe6d215c8896dbda59a8_87cd6c367957c4886ef1625a8e6b8770_pdf_3
Pismo przekazujące projekt do opiniowania- Partnerzy społeczni: https://rap-download.mein.gov.pl/index.php?param=RapDownload_getFile_224a31ccb5e3fe6d215c8896dbda59a8_6f0841d98aab0acf6b097a68ecdcf58f_pdf_3

 
Jeśli powyższy link/linki nie otworzą się po kliknięciu na adres, prosimy skopiować tekst linku i wkleić w pole adresu w przeglądarce internetowej.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że z ww. projektem oraz dokumentami dotyczącymi projektu będzie można zapoznać się korzystając z systemu 
Rządowy Proces Legislacyjny (RPL). Link do tego systemu jest również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

_________________

Podstawa prawna:

§ 36 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów:

      „1.   Organ wnioskujący, biorąc pod uwagę treść projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia, a także uwzględniając inne okoliczności, w tym znaczenie projektu oraz przewidywane skutki społeczno-gospodarcze, stopień jego złożoności oraz jego pilność, przedstawia projekt do konsultacji publicznych, w tym może skierować projekt do organizacji społecznych lub innych zainteresowanych podmiotów albo instytucji w celu przedstawienia ich stanowiska, uwzględniając wytyczne w zakresie prowadzenia konsultacji publicznych, jeżeli zostały ustalone przez Radę Ministrów lub jej organ pomocniczy.

2.   Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do projektów dokumentów rządowych innych niż wymienione
w ust. 1.”

§ 38 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów:

„1.   Organ wnioskujący kieruje projekt dokumentu rządowego do zaopiniowania przez: 1) Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, 2) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 3) inne organy administracji rządowej lub inne organy i instytucje państwowe – jeżeli projekt dotyczy ich zakresu działania.

2.   W przypadkach określonych w odrębnych przepisach projekt dokumentu rządowego przekazuje się do zaopiniowania podmiotom wskazanym w tych przepisach, w szczególności projekt, którego przepisy dotyczą problematyki objętej zakresem działania komisji wspólnej Rządu i przedstawicieli samorządu terytorialnego, kościołów, partnerów społecznych lub innych podmiotów, przekazuje się do zaopiniowania właściwej komisji wspólnej.”

Szkolenia:
Minimalne zbrojenie elementów  żelbetowych – przykłady analizy dla wybranych typów konstrukcji
18.01.2024 online, od 9.00 do około 14.00, prowadzenie: prof. M.Knauff

Technologia betonu- zbrojenie rozproszone polimerowe w prefabrykacji betonowej
6.03.2024,Warszawa stacjonarnie, prowadzenie:  dr inż. Marzena Kurpińska, projektant mgr inż. Marek Kin

Projektowanie konstrukcji żelbetowych
20.02.2024 – prof. Starosolski – online

Opłaty uzależnione od tematu szkolenia i od branży, wielkości firmy; zapisy: www.archmedia.pl/szkolenia
Materiały szkol. drukowane  na zamówienie dla zainteresowanych w zakladce Biblioteka/Retransmisje

Akustyka w budownictwie
13.03.2024 Poznań; 14.03.2024 Wrocław

Prowadzenie: akustyk, dr inż. Agata Szeląg
Program:
1. Zmiany w zakresie pomiarów i wymagań normowych dotyczących hałasu od wyposażenia technicznego
2. Metody adaptacji akustycznej wnętrz użyteczności publicznej -wymagania PN-B-02151-4:2015-06
3. Problemy w projektowaniu, wykonawstwie i użytkowaniu budynku – ochrona przed hałasem – case study najczęstszych problemów
4.Drgania i wibracje w projektowaniu budynków: Wpływ drgań na konstrukcje i komfort ludzi w budynkach, dr inż. Jacek Lachowicz, FORT LAB.
5.Sufity akustyczne OWA Polska

Wśród słuchaczy rozlosowane będą vochery, 30rabatu na wynajem domku (dla 4 osób) w Hiszpanii
Zapisy wyłącznie poprzez  www.archmedia.pl/konferencje
Materiały szkol. w zakladce: Bibioteka /Retransmisje; rabat noworoczny do 15.01.24
Udział   b_e_z_p_ł-a_t_n_y_wg regulaminu, liczba miejsc  limitowana, certyfkaty uczestnictwa  o_d_p_ł_a_t_n_e  na zamówienie

Zapraszamy także na Renowacje zabytków

Polecamy szkolenia on-line oraz retransmisje z już odbytych szkoleń przygotowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.

Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń w trybie on-line na najbliższy okres.

Rejestracja na szkolenie/retransmisję odbywa się w portalu lub w Aplikacji PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Plan BIOZ a instrukcja wykonywania robót oraz inne dokumenty bhp – RETRANSMISJA
  16.30 – 18.00 – PLAN BIOZ a informacja bioz, jako dokumenty wspomagające kierownika budowy – czemu służą i co szczegółowo powinny zawierać. 18.00 – 18.45 – IBWR (instrukcja …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-11-17 godz. 09:00 do 2023-12-03 godz. 23:50
  Prelegenci: Dagmara Kupka, Dział Szkoleń ŁOIIB
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Prawo pracy dla menedżerów – DWUDNIOWE WARSZTATY ONLINE Z DOFINANSOWANIEM MOIIB
  Korzyści dla uczestnika: – Zdobycie, usystematyzowanie oraz pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania kadrą zgodnie z przepisami prawa pracy – Nauczenie się i przećwiczenie prawnych …

  Termin: od 2023-12-02 08:30 do 2023-12-03 16:30
  Prelegenci: Krzysztof Byjoch, Magdalena Wlazło
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Materiały stosowane w instalacjach wewnętrznych, wady i zalety. Zastosowanie Polybutylenu. – RETRANSMISJA
  Szkolenie techniczne w temacie: „Materiały stosowane w instalacjach wewnętrznych, wady i zalety. Metody łączenia. Polybutylen – zastosowanie w instalacjach wewnętrznych. „, zorganizowane …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2023-12-02 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: dr inż. Florian Piechurski i zespół
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Tytan Professional – technologie przyszłości w procesie termomodernizacji – RETRANSMISJA
  Szkolenie online omawiające przyszłościowe systemy termomodernizacji. Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Bielsku-Białej …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2023-12-02 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: Dorota Wakulak
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Projektowanie profili stalowych ze środnikiem falistym, w tym z wykorzystaniem autorskiego programu
  Projektowanie konstrukcji stalowych z profili dwuteowych ze środnikiem falistym z wykorzystaniem autorskiego programu SINBEAM firmy Zekon Sp. z o.o. Szkolenie to głównie jest kierowane do …

  Termin: 2023-12-04 od 10:00 do 13:00
  Prelegenci: mgr inż. Wojciech Wojtusik, OPL OIIB
  Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Wykorzystanie technologii bezwykopowych do budowy sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia.
  Szkolenie techniczne w temacie: „Wykorzystanie technologii bezwykopowych do budowy sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia. „, zorganizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne …

  Termin: 2023-12-04 od 11:00 do 14:00
  Prelegenci: dr inż. Florian Piechurski
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Roboty wykończeniowe – podłogi, posadzki, wymalowania. Trudne przypadki, błędy, wybrane zagadnienia
  1. Rodzaje podłoży vs docelowe wykończenie powierzchni 2. Przygotowanie podłoży nowych i starych 3. Defekty podłoży – sposób diagnostyki i sposoby naprawy 4. Wpływ błędów w …

  Termin: 2023-12-04 od 15:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr inż. Maciej Rokiel
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Czego nas uczą szkody? Ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa
  Szkolenie „Czego nas uczą szkody? Ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa” ma na celu wskazanie na podstawie rzeczywistych szkód, kwestii, które są lub mogą być ważne w życiu zawodowym …

  Termin: 2023-12-05 od 16:00 do 19:00
  Prelegenci: Maria Tomaszewska-Pestka
  Organizator: Polska Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Energetyka obywatelska
  Energetyka obywatelska to paradygmat energetyczny, w którym społeczności lokalne biorą aktywny udział w produkcji, dystrybucji i zarządzaniu energią. Obywatele, wspólnie z lokalnymi …

  Termin: 2023-12-05 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: dr inż. Robert Jeżewski
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Odbiory robót budowlanych
  1. Wprowadzenie 2. Poświadczenie wykonania zobowiązania wg Kodeksu cywilnego 3. Procedury odbioru robót budowlanych wg zmienionych regulacji ustawy Prawo budowlane 4. Kwestia możliwości …

  Termin: 2023-12-06 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Wstęp do remediacji
  Podczas szkolenia omówię pojęcie remediacji oraz wyjaśnię, dlaczego ważne jest prawidłowe rozpoznanie środowiska wodno-gruntowego w trakcie planowania i projektowania inwestycji. Przedstawię …

  Termin: 2023-12-07 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr inż. Justyna Molska
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Projektowanie konstrukcji budowlanych w RFEM 6 oraz wymiana danych w systemie BIM / DLUBAL Software – RETRANSMISJA
  Szkolenie ma na celu przedstawienie narzędzi oraz wybranych procesów projektowych. Warto zaznaczyć, że oprogramowanie Dlubal Software jest znanym i rozpoznawalnym narzędziem wysokiej jakości, …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-12-08 godz. 00:00 do 2023-12-10 godz. 23:50
  Prelegenci: Leszek Mrowiec -Dlubal
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Przeglądy obiektów budowlanych w świetle aktualnych przepisów Prawa budowlanego – RETRANSMISJA
  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych oraz do osób dokonujących ich przeglądów okresowych, a także pracowników organów nadzoru …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-12-08 godz. 08:00 do 2023-12-14 godz. 23:00
  Prelegenci: Pomorska OIIB, inż. Krzysztof Użarowski
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Obniżamy energię – innowacje, oszczędności czy ekologia?
  Szkolenie zaczniemy od krótkiego wprowadzenia do systemów fotowoltaicznych a następnie zaprezentujemy przegląd obecnego stanu fotowoltaiki w Polsce. Skupimy się na problemach, które występują …

  Termin: 2023-12-08 od 16:00 do 19:00
  Prelegenci: Krzysztof Górecki, Krzysztof Rogowski
  Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • BIM w budownictwie, audyt energetyczny do programu czyste powietrze, bezpieczeństwo pożarowe garaży – RETRANSMISJA
  Szkolenie online omawiające bezpieczeństwo pożarowe garaży podziemnych z uwzględnieniem samochodów elektrycznych oraz BIM w budownictwie. Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2023-12-09 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: Marcin Barwiński, Monika Hyjek
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Projektowanie oddymiania w garażach podziemnych. Wymogi dla pojazdów elektr. i elektr.-wodorowych. – RETRANSMISJA
  Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa Projektowanie oddymiania w garażach podziemnych z …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2023-12-09 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: Barbara Przybycin, Małgorzata Król
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Budynki z pompą ciepła, fotowoltaiką i magazynem energii elektrycznej. Jednorodzinny dom pasywny. – RETRANSMISJA
  Szkolenie techniczne w temacie: „Budynki jednorodzinne z pompą ciepła, fotowoltaiką i magazynem energii elektrycznej. Jednorodzinny dom pasywny. „, zorganizowane przez stowarzyszenie …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2023-12-10 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: Paweł Lachma z zespołem
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Model 3D konstrukcji w dokumentacji, analizie statycznej i koordynacji – Revit i Advance Steel
  Szkolenie organizowane we współpracy z firmą Graitec. Podczas szkolenia przedstawione zostaną prawidłowe zasady pracy z modelem analitycznym programu Revit oraz Advance Steel w wersji 2024 oraz …

  Termin: 2023-12-11 od 10:00 do 13:00
  Prelegenci: Kamil Dziedzic, Michał Nowicki – Graitec
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Instalacje oraz urządzenia elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem.
  1. Podstawowe definicje, strefy zgorzeń oraz normy przedmiotowe i wymagania wynikające z aktów prawnych dotyczących przedmiotowego zakresu. 2. Trójkąt pożarowy i granice wybuchowości. 3. …

  Termin: 2023-12-11 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: mgr inż. Julian Wiatr
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Kosztorysowanie od podstaw – pakiet wiedzy dla początkujących. Część 4. Podsumowanie.
  Podsumowanie dotychczasowych porad i wskazówek, związanych z metodologią wykonywania kosztorysów na podstawie katalogów nakładów rzeczowych. Dodatkowe informacje i wskazówki dotyczące …

  Termin: 2023-12-11 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr inż. Marcin Bartoszewicz
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Ochrona własności przemysłowej w Polsce
  Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej tj.: – znaki towarowe, – wzory przemysłowe, – wynalazki i wzory użytkowe oraz własności …

  Termin: 2023-12-12 od 16:00 do 20:00
  Prelegenci: Elżbieta Piątkowska – Rzecznik Patentowy
  Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Obowiązkowe kontrole konstrukcyjno-budowlane – zgodne z art. 62 aktualnej ustawy Prawo budowlane
  Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami obowiązkowych kontroli konstrukcyjno-budowlanych wraz z przykładami zastosowania tych przepisów w praktyce zawodowej …

  Termin: 2023-12-13 od 10:00 do 14:00
  Prelegenci: Roman Cużytek
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Realizacja inwestycji budowlanych. Część 1: Opis inwestycji – dokumentacja
  Zmieniające się w ostatnim czasie przepisy prawne zainspirowały nas do podsumowania aktualnych wymogów w zakresie przygotowania inwestycji budowlanych. Istotnym jest, aby jednoznacznie …

  Termin: 2023-12-14 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: dr inż. Janusz Rybka, mgr inż. Krzysztof Błachut
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Odpowiedzialność osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie w tym omówienie orzeczeń sądów – RETRANSMISJA
  Adresatami szkolenia są inżynierowie budownictwa, którzy pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Szkolenie ma na celu rozszerzenie zagadnień dotyczących odpowiedzialności karnej …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-12-15 godz. 08:00 do 2023-12-21 godz. 23:00
  Prelegenci: Pomorska OIIB, Jabłoński Tomasz-Prezes Sądu Rejonowego
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Geokompozyty i membrany w budownictwie
  Szkolenie online omawiające nowoczesne geokompozyty oraz membrany. Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Bielsku-Białej …

  Termin: 2023-12-15 od 10:00 do 12:30
  Prelegenci: Iwo Wituła
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Wirtualna ochrona przeciwpożarowa… czyli o najbardziej chłonnym medium w przyrodzie
  Podążając za Państwa sugestią, zapraszam na kolejny webinar z nieprzebranego tematu, jakim okazuje się ochrona przeciwpożarowa, Dowiemy się także, jak i czym najskuteczniej nakarmić …

  Termin: 2023-12-15 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr inż. Marcin Zieliński
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Materiały stosowane do wykonania instalacji kanalizacyjnej w budynkach. Instalacje dualne. – RETRANSMISJA
  Szkolenie techniczne w temacie: „Materiały stosowane do wykonania instalacji kanalizacyjnej w budynkach. Instalacje dualne. Odzysk wody szarej. Wytyczne projektowe i montażowe „, zorganizowane …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2023-12-16 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: dr inż. Florian Piechurski
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 • Sposoby likwidacji mostków cieplnych – RETRANSMISJA
  Szkolenie online omawiające sposoby likwidacji mostków cieplnych. Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Bielsku-Białej …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2023-12-16 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: Ireneusz Stachura
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się


Polska Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa
tel. 22 828 31 89
e-mail: [email protected]