Najlepsza praca dyplomowa inżynierska WBLiW PW

Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Wrocław 07.11.2022
Protokół Komisji Konkursowej na Najlepszą Inżynierską i Magisterską Pracę Dyplomową
na WBLIW Politechnice Wrocławskiej w roku akademickim 2021/2022
Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody:
W grupie prac inżynierskich
I miejsce:
inż. Artur Zmyślony
za pracę inżynierską: „Projekt łukowego, stalowego przekrycia składu węgla w cementowni”
opiekun: dr inż. Piotr Berkowski, prof. uczelni dyd.
recenzent: dr inż. Jacek Dudkiewicz,
II miejsce:
inż. Piotr Kania
za pracę inżynierską: „Projekt toru wyścigowego spełniającego warunki FIA grade 1”
opiekun: dr inż. Jarosław Kuźniewski,
recenzent: dr hab. inż. Maciej Kruszyna, prof. uczelni,
III miejsce:
inż. Aleksander Bachrouch
za pracę inżynierską: „Projekt żelbetowej konstrukcji dwunawowej hali z suwnicami”
opiekun: dr hab. inż. Tomasz Trapko, prof. uczelni,
recenzent: dr inż. Wojciech Pawlak,

Wrocław 10.09.2021
Protokół Komisji Konkursowej na Najlepszą Inżynierską i Magisterską Pracę Dyplomową
na WBLIW Politechnice Wrocławskiej w roku akademickim 2020/2021
Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody:
W grupie prac inżynierskich
I miejsce:
inż. Maciej Bartosz
za pracę inżynierską: „Projekt stalowej konstrukcji platformy lądowiska na helikoptery zawieszonej
na krawędzi budynku hotelowego na przykładzie Burj al. ARAB – DUBAJ”
opiekun: dr inż. Jacek Dudkiewicz,
recenzent: dr hab. inż. Dariusz Czepiżak,
II miejsce:
inż. Kuba Sobolewski
za pracę inżynierską: „Projekt przeszklonej zabudowy dużego tarasu przy budynku hotelowym
we Wrocławiu”
opiekun: dr inż. Ryszard Antonowicz,
recenzent: prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz,
2 równorzędne wyróżnienia:
inż. Kacper Woźniak
za pracę inżynierską: „Projekt kładki dla pieszych nad Wartą w Osjakowie”
opiekun: prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk,
recenzent: dr inż. Maciej Hildebrand,
oraz
inż. Sebastian Kozak
za pracę inżynierską: „Projekt fundamentu palowego na podstawie danych z badań CPTu”
opiekun: dr inż. Irena Bagińska,
recenzent: dr inż. Marek Kawa.
W grupie prac magisterskich
I miejsce:
mgr inż. Tomasz Mazurek
za pracę magisterską: „Kładka dla pieszych w rejonie ul. Wittiga we Wrocławiu”
opiekun: prof. dr hab. inż. Jan Bień,
recenzent: dr inż. Maciej Hildebrand,
2 równorzędne II miejsca:
mgr inż. Adam Figura
za pracę magisterską: „Analiza wpływu cyklicznych zmian temperatury na istniejącą konstrukcję
reaktora SCR (element instalacji katalitycznego odgazowania spalin) wraz z propozycją
wzmocnienia”
opiekun: dr inż. Rajmund Ignatowicz,
recenzent: dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. uczelni
oraz
mgr inż. Mateusz Młynarski
za pracę magisterską: „Analiza rozliczeń rzeczowych i kosztowych z podwykonawcami zamówień
publicznych i niepublicznych”
opiekun: dr inż. Jarosław Konior,
recenzent: prof. dr hab. inż. Zdzisław Hejducki,
2 równorzędne III miejsca:
mgr inż. Weronika Grochala
za pracę magisterską: „Stalowa konstrukcja wieży widokowej w Słowińskim Parku Narodowym”
opiekun: dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. uczelni,
recenzent: dr inż. Paweł Lorkowski,
oraz
mgr inż. Mikołaj Urbaniak
za pracę magisterską: „Ocena stateczności i deformacji warstw odkrywkowych składowiska
odpadów w fazie zamknięcia i rekultywacji”
opiekun: dr inż. Andrzej Batog,
recenzent: dr hab. inż. Adrian Różański, prof. uczelni.

Wrocław 16.09.2021
Protokół Komisji Konkursowej na Najlepszą Inżynierską i Magisterską Pracę Dyplomową
na WBLIW Politechnice Wrocławskiej w roku akademickim 2019/2020
Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody:
W grupie prac inżynierskich
I miejsce:
inż. Weronika Dyrduł
za pracę inżynierską: „Projekt hali hipodromu z miejscami dla widowni”
opiekun: dr hab inż. Janusz Pędziwiatr, prof. uczelni
recenzent: dr inż. Jacek Boroń,
II miejsce:
inż. Wojciech Szczepanek
za pracę inżynierską: „Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Popowickiej i Białowieskiej
we Wrocławiu”
opiekun: dr inż. Robert Wardęga,
recenzent: dr hab. inż. Piotr Mackiewicz, prof. uczelni
III miejsce:
inż. Katarzyna Kabała
za pracę inżynierską: „Projekt rezydencji mieszkalnej z dużym ogrodem zimowym, zlokalizowanej
w Szklarskiej Porębie”
opiekun: dr inż. Ryszard Antonowicz,
recenzent: dr inż. Adam Klimek,
W grupie prac magisterskich
I miejsce:
mgr inż. Błażej Stempin
za pracę magisterską: „System ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Duszniki Zdrój”
opiekun: dr inż. Wojciech Rędowicz,
recenzent: dr hab. inż. Stanisław Kostecki, prof. uczelni
II miejsce:
mgr inż. Daniel Wosiak
za pracę magisterską: „Zastosowanie prętów z włókien szklanych i węglowych do zbrojenia
elektroenergetycznych słupów z betonu wirowanego”
opiekun: dr inż. Jarosław Michałek,
recenzent: dr hab. inż. Tomasz Trapko, prof. uczelni
III miejsce:
mgr inż. Kamil Papiernik
za pracę magisterską: „Analiza możliwości zastosowania niemieckiego załącznika krajowego
do Eurokodu 5 w Polsce”
opiekun: dr inż. Tomasz Nowak,
recenzent: dr hab. inż. Łukasz Sadowski, prof. uczelni
2 równorzędne wyróżnienia:
mgr inż. Martin van Enckevort
za pracę magisterską: „Analiza systemów realizacji budownictwa mieszkaniowego po II wojnie
światowej na przykładzie Wrocławia”
opiekun: dr inż. Zygmunt Matkowski,
recenzent: prof. dr hab. inż. Zdzisław Hejducki,
oraz
mgr inż. Mateusz Wiśniewski
za pracę magisterską: „Analiza projektowa kładki dla pieszych podatnej dynamicznie pod kątem
redukcji drgań”
opiekun: dr inż. Paweł Hawryszków,
recenzent: prof. dr hab. inż. Jan Bień.

Wrocław 31.05.2019
Wyniki Konkursu na Najlepszą Inżynierską Pracę Dyplomową
na WBLIW Politechnice Wrocławskiej w roku 2019
I miejsce:
inż. Szymon Kopeć
za pracę inżynierską: „Projekt żelbetowej konstrukcji hali dwunawowej z suwnicą”
opiekun: dr hab. inż. Tomasz Trapko, prof. PWr
recenzent: dr inż. Michał Musiał,
2 równorzędne II miejsca:
inż. Michał Wnukowski
za pracę inżynierską: „Projekt wiaduktu drogowego nad drogą S8”
opiekun: Prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk,
recenzent: dr inż. Krzysztof Sadowski,
oraz
inż. Oskar Polacki
za pracę inżynierską: „Terminal przeładunkowy w rejonie węzła drogi ruchu pieszego”,
opiekun: dr inż. Igor Gisterek,
recenzent: dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. PWr
III miejsce:
inż. Ewa Krawczyk
za pracę inżynierską: „Projekt budynku pasywnego z wykorzystaniem BIM”,
opiekun: dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, prof. PWr
recenzent: dr inż. Tomasz Gorzelańczyk,

Wrocław 21.11.2018
Wyniki Konkursu na Najlepszą Inżynierską Pracę Dyplomową
na WBLIW Politechnice Wrocławskiej w roku 2018
3 równorzędne Wyróżnienia:
mgr inż. Jędrzej Dobrzański
za pracę inżynierską: „Analiza numeryczna ośrodka anizotropowego o cechach
losowych”, opiekun: dr inż. Marek Kawa,
recenzent: prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba,
mgr inż. Jakub Czajkowski
za pracę inżynierską: „Wariacyjne sformułowanie Metody Różnic Skończonych w analizie statycznej
powłok małowyniosłych”,
opiekun: dr hab. inż. Kazimierz Myślecki,
recenzent: dr inż. Roman Szmigielski,
mgr inż. Eliza Kuśnierek
za pracę inżynierską: „Studium na temat problemów zachowania i konserwacji zabytkowych
budynków”,
opiekun: dr inż. Józef Adamowski,
recumbent: prof. dr hab. inż. Zdzisław Hejducki.

Wrocław 27.03.2018
Wyniki Konkursu na Najlepszą Inżynierską Pracę Dyplomową
na WBLIW Politechnice Wrocławskiej w roku 2018
Wyróżnienie:
inż. Sylwia Szpak
za pracę inżynierską: „Projekt budynku jednorodzinnego z podstawowym zabezpieczeniem
przeciwradonowym”,
opiekun: dr inż. Elżbieta Śliwińska,
recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Nowak.

Wrocław 19.04.2017
Wyniki Konkursu na Najlepszą Inżynierską Pracę Dyplomową
na WBLIW Politechnice Wrocławskiej w roku 2017
I miejsce:
inż. Sebastian Balcerowiak
za pracę „Projekt konstrukcji stalowej zadaszenia lodowiska”,
opiekun: dr inż. Łukasz Skotny,
recenzent: dr inż. Jan Rządkowski.
2 x II miejsce:
inż. Ivanna Brychka
za pracę „Projekt podstawowych robót remontowo-budowlanych oraz konserwatorskich w celu
trwałego zabezpieczenia zabytkowego kościoła w Dąbrowicy”,
opiekun: dr inż. Józef Adamowski,
recenzent: dr inż. Tomasz Nowak.
inż. Mariusz Litawa
za pracę „Projekt budynku straży pożarnej”
opiekun: dr inż. Zygmunt Matkowski,
recenzent: dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz.
2 x Wyróżnienie:
inż. Dominik Heinisch
za pracę „Projekt tunelu samochodowego na drodze nr 676 pomiędzy miejscowościami Kowary i
Szarocin”,
opiekun: dr inż. Maciej Sobótka,
recenzent: prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba.
inż. Piotr Frąckiewicz
za pracę „Projekt koncepcyjny konserwacji i wzmocnienia konstrukcji kopuły Hagia Sophia w
Stambule”,
opiekun: dr inż. Tomasz Nowak,
recenzent: dr inż. Łukasz Bednarz.

Wrocław, 24.05.2016

Wyniki Konkursu na Najleprzą Inżynierską Pracę Dyplomową 

Na WBLIW Politechnice Wrocławskiej w roku 2016

    I miejsce:

  – inż. Michał Drzazga

   za pracę pt. ” Projekt konstrukcjistalowej przykrycia powierzchni

   handlowej w centrum Magnolia” ,opiekun pracy:dr inż.Sławomir Rowiński,

   recenzent: dr inż.Jan Gierczak,

  II miejsce / dwa równorzędne miejsca /:

  – inż. Mateusz Herba

    za pracę pt.: „Projekt budynku jednorodzinnego z częścią

    przeznaczoną na sklep rodzinny” opiekun pracy: prof.dr.hab.inż. Bohdan Stawiski,

    recenzent: dr.inż. Zygmunt Matkowski, 

  – inż. Aleksandra Kiecka

    za pracę pt.” Projekt budynku mieszkalnego w gospodarstwie

    agroturystycznym” opiekun pracy: prof. dr..hab.inż.Jerzy Hoła,

    recenzent: dr.inż. Tomasz Gorzelańczyk,

   Wyróżnienia:

 – inż. Bartosz Hrabański

   za pracę pt ” Wiadukt drogowy w ciągu ul.Kleczewskiej w Koninie”

   opiekun pracy: prof.dr.hab. inż.Jan Bień,

   recenzent: dr.nż.  Tomasz Kamiński,

 – inż. Klaudia Mołkosa

   za pracę pt. „Projekt niskiego budynku mieszkalno – handlowego”

   opiekun pracy: dr.inż.Łukasz Sadowski, 

   recenzent: dr.inż. Grzegorz Dmochowski,

 – inż. Maryla Hoshka

   za pracę badawczą pt.”Projektowanie betonów w celu modyfikacji wybranych

   właściwości za pomocą domieszek i dodatków ” opiekun pracy: dr.inż. Marta Moczko,

   recenzent: prof.dr.hab.inż. Jerzy Hoła