Najlepsza praca dyplomowa magisterska WBLiW PW

Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Wrocław 07.11.2022
Protokół Komisji Konkursowej na Najlepszą Inżynierską i Magisterską Pracę Dyplomową
na WBLIW Politechnice Wrocławskiej w roku akademickim 2021/2022
W grupie prac magisterskich
I miejsce:
mgr inż. Tomasz Czarnojan
za pracę magisterską: „Konstrukcje budynków hotelowych, posadowionych poniżej poziomu
wody gruntowej”
opiekun: dr inż. Adam Klimek,
recenzent: dr hab. inż. Łukasz Sadowski, prof. uczelni,
II miejsce:
mgr inż. Piotr Karwowski
za pracę magisterską: „Modelowanie ruchu na skrzyżowaniu w małej miejscowości”
opiekun: dr hab. inż. Maciej Kruszyna, prof. uczelni,
recenzent: dr inż. Krzysztof Gasz,
3 równorzędne wyróżnienia:
mgr inż. Aleksandra Popek
za pracę magisterską: „Żelbetowe kładki dla pieszych w campusach studenckich nad
wielopasmowymi jezdniami”
opiekun: dr inż. Marek Maj,
recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Ubysz,
mgr inż. Konrad Szmyd
za pracę magisterską: „Budynek niedużej kliniki z elewacją wentylowaną”
opiekun: dr inż. Tomasz Gorzelańczyk,
recenzent: prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz,
oraz
mgr inż. Aleksandra Kowalska
za pracę magisterską: „Analiza czynników wpływających na grubość żelbetowych płyt stropowych w
układach słupowo – płytowych”
opiekun: dr inż. Czesław Bywalski,
recenzent: dr hab. inż. Tomasz Trapko, prof. uczelni.

Wrocław 10.09.2021
Protokół Komisji Konkursowej na Najlepszą Inżynierską i Magisterską Pracę Dyplomową
na WBLIW Politechnice Wrocławskiej w roku akademickim 2020/2021
Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody:
W grupie prac inżynierskich
I miejsce:
inż. Maciej Bartosz
za pracę inżynierską: „Projekt stalowej konstrukcji platformy lądowiska na helikoptery zawieszonej
na krawędzi budynku hotelowego na przykładzie Burj al. ARAB – DUBAJ”
opiekun: dr inż. Jacek Dudkiewicz,
recenzent: dr hab. inż. Dariusz Czepiżak,
II miejsce:
inż. Kuba Sobolewski
za pracę inżynierską: „Projekt przeszklonej zabudowy dużego tarasu przy budynku hotelowym
we Wrocławiu”
opiekun: dr inż. Ryszard Antonowicz,
recenzent: prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz,
2 równorzędne wyróżnienia:
inż. Kacper Woźniak
za pracę inżynierską: „Projekt kładki dla pieszych nad Wartą w Osjakowie”
opiekun: prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk,
recenzent: dr inż. Maciej Hildebrand,
oraz
inż. Sebastian Kozak
za pracę inżynierską: „Projekt fundamentu palowego na podstawie danych z badań CPTu”
opiekun: dr inż. Irena Bagińska,
recenzent: dr inż. Marek Kawa.
W grupie prac magisterskich
I miejsce:
mgr inż. Tomasz Mazurek
za pracę magisterską: „Kładka dla pieszych w rejonie ul. Wittiga we Wrocławiu”
opiekun: prof. dr hab. inż. Jan Bień,
recenzent: dr inż. Maciej Hildebrand,
2 równorzędne II miejsca:
mgr inż. Adam Figura
za pracę magisterską: „Analiza wpływu cyklicznych zmian temperatury na istniejącą konstrukcję
reaktora SCR (element instalacji katalitycznego odgazowania spalin) wraz z propozycją
wzmocnienia”
opiekun: dr inż. Rajmund Ignatowicz,
recenzent: dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. uczelni
oraz
mgr inż. Mateusz Młynarski
za pracę magisterską: „Analiza rozliczeń rzeczowych i kosztowych z podwykonawcami zamówień
publicznych i niepublicznych”
opiekun: dr inż. Jarosław Konior,
recenzent: prof. dr hab. inż. Zdzisław Hejducki,
2 równorzędne III miejsca:
mgr inż. Weronika Grochala
za pracę magisterską: „Stalowa konstrukcja wieży widokowej w Słowińskim Parku Narodowym”
opiekun: dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. uczelni,
recenzent: dr inż. Paweł Lorkowski,
oraz
mgr inż. Mikołaj Urbaniak
za pracę magisterską: „Ocena stateczności i deformacji warstw odkrywkowych składowiska
odpadów w fazie zamknięcia i rekultywacji”
opiekun: dr inż. Andrzej Batog,
recenzent: dr hab. inż. Adrian Różański, prof. uczelni.

Wrocław 16.09.2021
Protokół Komisji Konkursowej na Najlepszą Inżynierską i Magisterską Pracę Dyplomową
na WBLIW Politechnice Wrocławskiej w roku akademickim 2019/2020
Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody:
W grupie prac inżynierskich
I miejsce:
inż. Weronika Dyrduł
za pracę inżynierską: „Projekt hali hipodromu z miejscami dla widowni”
opiekun: dr hab inż. Janusz Pędziwiatr, prof. uczelni
recenzent: dr inż. Jacek Boroń,
II miejsce:
inż. Wojciech Szczepanek
za pracę inżynierską: „Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Popowickiej i Białowieskiej
we Wrocławiu”
opiekun: dr inż. Robert Wardęga,
recenzent: dr hab. inż. Piotr Mackiewicz, prof. uczelni
III miejsce:
inż. Katarzyna Kabała
za pracę inżynierską: „Projekt rezydencji mieszkalnej z dużym ogrodem zimowym, zlokalizowanej
w Szklarskiej Porębie”
opiekun: dr inż. Ryszard Antonowicz,
recenzent: dr inż. Adam Klimek,
W grupie prac magisterskich
I miejsce:
mgr inż. Błażej Stempin
za pracę magisterską: „System ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Duszniki Zdrój”
opiekun: dr inż. Wojciech Rędowicz,
recenzent: dr hab. inż. Stanisław Kostecki, prof. uczelni
II miejsce:
mgr inż. Daniel Wosiak
za pracę magisterską: „Zastosowanie prętów z włókien szklanych i węglowych do zbrojenia
elektroenergetycznych słupów z betonu wirowanego”
opiekun: dr inż. Jarosław Michałek,
recenzent: dr hab. inż. Tomasz Trapko, prof. uczelni
III miejsce:
mgr inż. Kamil Papiernik
za pracę magisterską: „Analiza możliwości zastosowania niemieckiego załącznika krajowego
do Eurokodu 5 w Polsce”
opiekun: dr inż. Tomasz Nowak,
recenzent: dr hab. inż. Łukasz Sadowski, prof. uczelni
2 równorzędne wyróżnienia:
mgr inż. Martin van Enckevort
za pracę magisterską: „Analiza systemów realizacji budownictwa mieszkaniowego po II wojnie
światowej na przykładzie Wrocławia”
opiekun: dr inż. Zygmunt Matkowski,
recenzent: prof. dr hab. inż. Zdzisław Hejducki,
oraz
mgr inż. Mateusz Wiśniewski
za pracę magisterską: „Analiza projektowa kładki dla pieszych podatnej dynamicznie pod kątem
redukcji drgań”
opiekun: dr inż. Paweł Hawryszków,
recenzent: prof. dr hab. inż. Jan Bień.

Wrocław 13.10.2019
Wyniki Konkursu na Najlepszą Magisterską Pracę Dyplomową
na WBLIW Politechnice Wrocławskiej w roku 2019
2 równorzędne I miejsca:
inż. Paweł Tomasiewicz
za pracę magisterską: „Analiza stanów granicznych nośności i użytkowania
Hali Stulecia ”
opiekun: dr hab. inż. Andrzej Ubysz, prof. PWr
recenzent: dr inż. Marek Maj,
oraz
inż. Arkadiusz Grabowski
za pracę magisterską: „Most drogowy nad rzeką Skawą w Zembrzycach ”
opiekun: dr inż. Paweł Hawryszków
recenzent: prof. dr hab. inż. Jan Bień,
II miejsce:
inż. Anna Kowal
za pracę magisterską: „Analiza wpływu lokalizacji budynku w różnych
strefach klimatycznych na jego bilans energetyczny”
opiekun: dr. inż. Łukasz Nowak
recenzent: Prof. dr hab. inż. Henryk Nowak,
wyróżnienie
inż. Łukasz Skowyrko
za pracę magisterską: „Cracked concrete chimneys of big height and
diameter”
opiekun: dr. inż. Marek Maj
recenzent: dr hab. inż. Andrzej Ubysz, prof. PWr

Wrocław 21.11.2018
Wyniki Konkursu na Najlepszą Magisterską Pracę Dyplomową
na WBLIW Politechnice Wrocławskiej w roku 2018
I miejsce:
mgr inż. Mariusz Litawa
za pracę magisterską: „Remont ruiny kościoła ewangelickiego z XVIII w. w
Wiadrowie”,
opiekun: dr inż. Zygmunt Matkowski ,
recenzent: prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła,
II miejsce:
mgr inż. Adrianna Silecka
za pracę magisterską: „Zbiornik retencyjny Mirsk na potoku Czarna Woda”,
opiekun: dr inż. Jerzy Machajski,
recenzent: dr hab. inż. Stanisław Kostecki,
III miejsce:
mgr inż. Adam Sterniuk
za pracę magisterską: „Analiza wybranych metod akustycznych do badania betonu”,
opiekun: dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz,
recenzent: dr inż. Tomasz Gorzelańczyk,

Wrocław 27.03.2018
Wyniki Konkursu na Najlepszą Magisterską Pracę Dyplomową
na WBLIW Politechnice Wrocławskiej w roku 2018
I miejsce:
mgr inż. Jarosław Podolak
za pracę magisterską: „Stalowa konstrukcja wsporcza elektrowni wiatrowej z turbinami w układzie
pionowym”,
opiekun: dr inż. Jan Rządkowski ,
recenzent: prof. dr hab. inż. Jan Biegus,
2 równorzędne II miejsca:
mgr inż. Łukasz Pruchnicki
za pracę magisterską: „Analiza wymiarowania konstrukcji drewnianych za pomocą Norm Polskich i
Eurokodów”,
opiekun: dr inż. Zygmunt Matkowski,
recenzent: dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, prof. PW
II miejsce:
mgr inż. Paweł Soroka
za pracę magisterską: „Wzmocnienie konstrukcji drewnianej z oceną stanu drewna”,
opiekun: dr inż. Tomasz Nowak,
recenzent: prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła,
III miejsce:
mgr inż. Alicja Kwiecińska
za pracę magisterską: „Analysis of selected non-destructive methods for concreto diagnosis”,
opiekun: dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz,
recenzent: dr inż. Andrzej Moczko,

Wrocław 09.11.2017
Protokół Komisji Konkursowej na Najlepszą Magisterską Pracę Dyplomową
na WBLIW Politechnice Wrocławskiej w roku 2017
Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody:
I miejsce:
mgr inż. Krzysztof Galik
za pracę „Ruchoma kładka dla pieszych nad kanałem portowym w Ustce”,
opiekun: dr inż. Paweł Hawryszków ,
recenzent: prof. dr hab. inż. Jan Bień,
II miejsce:
mgr inż. Filip Grzymski
za pracę „Fibrobeton zbrojony włóknami stalowymi z recyklingu”,
opiekun: dr inż. Michał Musiał,
recenzent: dr hab. inż. Tomasz Trapko,
III miejsce:
mgr inż. Jakub Pytaszyński
za pracę „Studium projektu budynku wysokiego wzmocnionego mega kolumnami”,
opiekun: dr inż. Marek Maj,
recenzent: dr hab. inż. Tomasz Trapko,
2 wyróżnienia:
mgr inż. Aleksandra Dębska
za pracę „Niski dwubryłowy budynek mieszkalny z gabinetem weterynaryjnym dla małych zwierząt”,
opiekun: prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła,
recenzent: dr inż. Adam Klimek,
mgr inż. Dawid Przewłocki
za pracę „Zbiorniki aluminiowe naziemne z dachem stałym i pływającym”,
opiekun: dr inż. Jan Gierczak,
recenzent: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Hotała.

Wrocław 19.04.2017
Wyniki Konkursu na Najlepszą Magisterską Pracę Dyplomową
na WBLIW Politechnice Wrocławskiej w roku 2017
I miejsce:
mgr inż. Dawid Pawlak
za pracę „Wiadukt drogowy bez podpór pośrednich w ciągu ul. Chociebuskiej we Wrocławiu nad
terenami PKP”,
opiekun: prof.dr hab. inż. Jan Bień,
recenzent: dr inż. Maciej Hildebrand.
II miejsce:
mgr inż. Joanna Dropik
za pracę „Analiza stanu metodami nieniszczącymi, propozycja naprawy i monitoringu konstrukcji
historycznej sklepienia”,
opiekun: dr inż. Łukasz Bednarz,
recenzent: dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz.
Wyróżnienie:
mgr inż. Mateusz Barczyk
za pracę „Analiza metod projektowania słupów mimośrodowo ściskanych o przekroju kołowym”,
opiekun: dr inż. Janusz Pędziwiatr,
recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Ubysz.

Wrocław, 07.11.2016

Wyniki  Konkursu na Najlepszą Magisterską Pracę Dyplomową

na WBLIW  Politechnice Wrocławskiej w roku 2016

 

   I miejsce:

– mgr inż. Marcin Rabej

  za pracę „Konstrukcja budynku w galerii handlowej”,

  opiekun: dr hab. inż. Wojciech Lorenc, prof. PWr,

  recenzent: dr inż. Maciej Kożuch,

 

  II miejsce:

– mgr inż. Gerard Wenderski

  za pracę Nowoczesny stadion piłkarski – analiza wyników modelowania i obliczeń metodą

  elementów skończonych wykonanych w wybranych programach obliczeniowych”,

  opiekun: dr inż. Piotr Berkowski,

  recenzent: dr hab. inż. Kazimierz Myślecki, prof. PWr.

 

  III miejsce:

– mgr inż. Dorota Kozula

  za pracę „Studium metod redukcji drgań stosowanych w budynkach wysokich,

  opiekun: dr inż. Krzysztof Majcher,

  recenzent: prof. dr hab. inż. Wojciech Glabisz,

 

  Wyróżnienia:

–  mgr inż. Michał Bodziony

  za pracę „Badanie wpływu sposobu przygotowania próbek rdzeniowych

  na wyniki badań wytrzymałości betonu na ściskanie”,

  opiekun: dr inż. Jarosław Michałek,

  recenzent: dr hab. inż. Andrzej Ubysz, prof. PWr,

–  mgr inż. Marcin Antczak

  za pracę Analiza momentów zginających oraz sił tnących w ławach fundamentowych

  posadowionych na półprzestrzeni sprężystej”,

  opiekun: dr hab. inż. Wojciech Puła, prof. PWr,

  recenzent: dr inż. Roman Szmigielski,

–  mgr inż. Krzysztof Boroch

  za pracę „Analiza posadowienia nasypu drogowego na podłożu słabonośnym zbrojonym geosyntetykami”,

  opiekun: dr inż. Andrzej Batog,

  recenzent: prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba.