Kwiecień 2022

Kwiecień 2022

Szanowni Państwo!

Już za trzy tygodnie rozpocznie się w Krakowie Konferencja Naukowo-Techniczna Konstrukcje Sprężone KS2021!
Komitet Organizacyjny wraz z Komitetem Naukowym dokonuje ostatnich przygotowań do wydarzenia.
Z radością informujemy o interesującym i wartościowym wkładzie Autorów zgłoszonych publikacji.

Wśród nich znalazły się prace reprezentantów wielu wiodących Uczelni, które kształcą i prowadzą prace naukowe w dziedzinie konstrukcji żelbetowych i sprężonych. Wiele ciekawych publikacji przedstawili autorzy z wiodących przedsiębiorstw, aktywnych w dziedzinie technologii prefabrykacji, ale też i w dziedzinie specjalistycznego wykonawstwa konstrukcji kablobetonowych. Będą omawiane zagadnienia modelowania konstrukcji, nośności elementów, technologii, nowych materiałów i wiele innych.

W ramach obrad będą przedstawione dwa referaty kluczowe. Pierwszy z nich, związany z tematem wiodącym KS2021 zawiera szerokie omówienie zagadnień aerodynamiki cięgien, istotnych dla konstrukcji narażonych na obciążenie wiatrem. Drugi referat kluczowy dotyczy zagadnienia współpracy strun z betonem na odcinku kotwienia i zawiera szeroką rewizję podejścia obliczeniowego proponowanego przez dotychczas obowiązujące wytyczne międzynarodowe.

Konferencja Konstrukcje Sprężone będzie ponownie forum gromadzącym naukowców i specjalistów, których wkład w rozwój tej dziedziny w naszym kraju jest decydujący. Przewidziane do prezentacji publikacje zapewniają bogaty walor merytoryczny Konferencji i pozwalają uznać, że Konferencje w cyklu KS są nieprzerwanie miejscem najbardziej bogatej dyskusji nad konstrukcjami sprężonymi. Organizatorzy dziękują wszystkim Autorom za ich wkład i zapraszają wszystkich Adresatów tej wiadomości do uczestnictwa w Konferencji.

W najbliższym czasie na stronie www.ks2021.pk.edu.pl będzie dostępny Program Konferencji, obejmujący wszystkie wydarzenia KS2021. Zachęcamy do jego lektury.
Pod linkiem: http://www.ks2021.pk.edu.pl/assets/files/KS2021-formularzzgoszeniauczestnictwa.pdf znajduje się formularz zgłoszenia uczestnictwa w KS2021.
Zapraszamy do Krakowa na Konferencję KS2021!
Komitet Organizacyjny KS2021
www.ks2021.pk.edu.pl