Komisje

Kadencja 2020 – 2024

Komisje Funkcyjne

Przewodniczący

1. Odznaczeń  Teresa Pijaczyńska
2. Pomocy Koleżeńskiej  Małgorzata Szota
3. Kwalifikacji Rzeczoznzwców  Daniel Czerek
4. Historii  Anna Sołtys
5. Doskonalenia Zawodowego Piotr Szarejko

 

Komisje Problemowe

Przewodniczący

1. Nauki  Ryszard Kutyłowski
2. Rewaloryzacji, Modernizacji i Remontów Budowlanych  Zygmunt Matkowski
3. Problemów Budownictwa  Jerzy Bączkowski