Maj 2022

Maj 2022

ŚCIANY OPOROWE

Prowadzenie: prof. Włodzimierz Starosolski
26 maja 2022 r. online.

ZAGADNIENIA

1. Kształtowanie

2. Obliczanie według Eurokodu 7

3. Obliczanie według normy PN-83/B-03010

4. Płytowe ściany op.

5. Żebrowe ściany op.

6. Ściany op. z elementów średniowymiarowych

Zostały przygotowane przez Profesora materiały zawierające treści wygłaszanych wykładów w formie książkowej.

Warunki uczestnictwa i zapisy: www.archmedia.pl/szkolenia

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
tel. 600 358 840
e-mail: [email protected]