Aktualności

Konf. techniczna: NOWOCZESNE DACHY (użytkowe, zielone.wielkopowierzchniowe) w BUDOWNICTWE ZRÓWNOWAŻONYM, W-wa, 28.09. 23

NOWOCZESNE DACHY w BUDOWNICTWE ZRÓWNOWAŻONYM- Warszawa, 28.09. 23 tylko stacjonarnie
Dachy użytkowe, wielkopowierzchniowe, zielone

Założenia programowe:

 1. Projektowanie nowoczesnych dachów zrównoważonych w budownictwie certyfikowanym w realizacjach WPIP oraz ADAMIETZ
 2. Trendy w nowoczesnym budownictwie zrównoważonym, zielonym – rozwiązania systemowe, techniczne na rynku materiałów budowlanych- dachy białe, retencja wody, dachy intensywne, ekstensywne, użytkowe
 3. Remonty dachów na obiektach istniejących, przygotowanie techniczne do  instalacji OZE  
 4. Monitoring dachów pod realizacje fotowoltaiczne, ocena nośności 
 5. Inwentaryzacja instalacji pod dachem oraz na dachu oraz samej konstrukcji, metody doboru bezpiecznego schematu obciążeń ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowania w okresie zimowym 
 6. Przeglądy techniczne w kontekście serwisowania instalacji OZE  w odniesieniu do bezpieczeństwa konstrukcji i ppoż.
 7. Dachy zielone w uprawie intensywnej. Dobór materiałów, projektowanie, wykonawstwo w odniesieniu do wytycznych DAFY
  Udział bezpłatny limitowany. więcej info, zapisy: www.archmedia.pl/konferencje

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
tel. 600 358 840
e-mail: [email protected]

Polecamy szkolenia on-line oraz retransmisje z już odbytych szkoleń przygotowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.

Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń w trybie on-line na najbliższy okres.

Rejestracja na szkolenie/retransmisję odbywa się w portalu lub w Aplikacji PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Wakacyjny kurs języka angielskiego – Poziom C1 (wtorek) – NATIVE SPEAKER – Zajęcia raz w tygodniu
  Celem kursu jest zwiększenie stopnia zaawansowania posługiwania się językiem wraz z wykorzystaniem wyrażeń i zwrotów angielskich używanych w praktyce inżynierskiej. Koszt …

  Termin: od 2023-07-04 18:30 do 2023-08-26 20:00
  Prelegenci: Ed Odonovan
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wakacyjny kurs języka angielskiego – Poziom C1 (środa) – NATIVE SPEAKER – Zajęcia raz w tygodniu
  Celem kursu jest zwiększenie stopnia zaawansowania posługiwania się językiem wraz z wykorzystaniem wyrażeń i zwrotów angielskich używanych w praktyce inżynierskiej. Koszt …

  Termin: od 2023-07-05 18:30 do 2023-09-27 20:00
  Prelegenci: Ed Odonovan
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Strefy izolacyjne i ochronne obiektów i obszarów; Rola zieleni w miastach dla małej retencji – RETRANSMISJA
  1.Strefy izolacyjne i ochronne obiektów oraz obszarów i ich znaczenie dla czystości powietrza i komfortu życia: Definicja i stosowanie stref ochronnych; strefy ochrony sanitarnej ujęć i …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-07-06 godz. 08:00 do 2023-07-09 godz. 23:50
  Prelegenci: dr hab. Krzysztof Kasprzak
  Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wakacyjny kurs języka angielskiego – Poziom C1 (piątek) – NATIVE SPEAKER – Zajęcia raz w tygodniu
  Celem kursu jest zwiększenie stopnia zaawansowania posługiwania się językiem wraz z wykorzystaniem wyrażeń i zwrotów angielskich używanych w praktyce inżynierskiej. Koszt …

  Termin: od 2023-07-07 17:00 do 2023-09-29 19:30
  Prelegenci: William Glover
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Chemia w budownictwie- nowe rozwiązania materiałowo-technologiczne na polskim rynku – RETRANSMISJA
  Szkolenie dotyczące nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych z zastosowaniem chemii budowlanej. Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski Związek Inżynierów i Techników …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2023-07-08 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: Janusz Potrzebowski
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Sterowanie systemami wentylacji pożarowej – RETRANSMISJA
  Warianty sterowania układami wentylacji w budynkach o różnym przeznaczeniu. Sposoby opisywania działania instalacji oraz mozliwości ich współpracy z instalacją SSP Działanie systemu SSP w …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2023-07-08 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: Barbara Przybycin
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Pozwolenie na budowę jako podstawowy tryb realizacji inwestycji na tle ostatnich zmian przepisów – RETRANSMISJA
  Celem szkolenia jest omówienie trybu udzielenia pozwolenia na budowę w ujęciu praktycznym, z uwzględnieniem najnowszych zmian ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeń wykonawczych. Szkolenie …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-07-10 godz. 06:00 do 2023-07-24 godz. 23:50
  Prelegenci: Elżbieta Bartman-Cupryś, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Prawo wodne w procesie inwestycyjnym – RETRANSMISJA
  Program szkolenia 1. Podstawowe pojęcia i definicje. 2. Korzystanie z wody (korzystanie powszechne, korzystanie zwykłe, korzystanie szczególne, usługi wodne). 3. Obszary szczególnego …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-07-10 godz. 08:00 do 2023-07-16 godz. 22:00
  Prelegenci: dr hab. inż. Iwona Kłosok-Bazan, OPL OIIB
  Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Praktyczne aspekty zawierania umów o roboty budowlane – cz. V
  Zakres obejmie błędy w umowach o roboty budowlane. Umowa o roboty budowlane w zamówieniach publicznych: 1.Najczęściej popełniane błędy w umowach o roboty budowlane na przykładach 2.Umowa o …

  Termin: 2023-07-11 od 16:00 do 18:30
  Prelegenci: Anna Łukaszewska, Dział Szkoleń ŁOIIB
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Bezpieczne przechowywanie danych w firmie na przykładzie rozwiązań Synology
  1. O firmie Synology i portfolio sprzętowe 2. Bezpieczeństwo i nowości w systemie DSM 7.2 3. Dostęp zdalny 4. Aplikacje do współpracy użytkowników i udostępniania danych – …

  Termin: 2023-07-13 od 11:00 do 13:00
  Prelegenci: Tomasz Iwańczuk, PodlaskaOIIB
  Organizator: Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wzmacnianie budynków z wielkiej płyty na przykładzie systemu COPY ECO – RETRANSMISJA
  Szkolenie omawiające systemy wzmocnień dla budynków z wielkiej płyty. Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Bielsku-Białej …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2023-07-15 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: Jarosław Szulc
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wykonywanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w programie ARCADIA-TERMOCAD – RETRANSMISJA
  • Wstęp – Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków, zmiany wprowadzone w 2022 roku – Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej – Po co i kiedy wykonuje się świadectwo – Kto …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-07-17 godz. 08:00 do 2023-07-23 godz. 22:00
  Prelegenci: mgr inż. Rafał Mikulaniec, Biuro OPL OIIB
  Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.

W załączeniu przesyłam również pismo przewodnie kierujące przedmiotowy projekt do konsultacji publicznych wraz z formularzem na którym należy składać uwagi.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż uwagi można zgłaszać w terminie 7dni od dnia opublikowania projektu na BIP RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12374152

Z poważaniem,

Wydział Przepisów Techniczno-Budowlanych

Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

gov.pl/rozwoj-technologia

Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Szanowni Państwo,
z upoważnienia Dyrekcji Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego w załączeniu przesyłam pismo z 26 czerwca 2023 r., znak: DOT-III-0212.6.2023.ET, z informacją o zbliżającym się upływie ważności bezterminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.

Z poważaniem
Magdalena Wojturska-Łotysz
główny specjalista
Wydział Bezpieczeństwa Technicznego
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego

Polecamy szkolenia on-line oraz retransmisje z już odbytych szkoleń przygotowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.

Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń w trybie on-line na najbliższy okres.

Rejestracja na szkolenie/retransmisję odbywa się w portalu lub w Aplikacji PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Metodyka konstruowania oraz zasady wprowadzania do obrotu. – RETRANSMISJA
  1. Schemat blokowy zasilania budynku w energię elektryczną. 2. Podstawowe parametry definiujące jakość energii elektrycznej. 3. Podstawowe schematy oraz definicje określające niezawodność …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-05-01 godz. 09:00 do 2023-05-08 godz. 08:00
  Prelegenci: mgr inż. Julian Wiatr
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Akustyka budowlana: wymagania oraz praktyczne rozwiązania w kontekście ścian silikatowych – RETRANSMISJA
  1. Wymagania ustawowe. 2. Normowe wymagana izolacyjności akustycznej: a). przegrody wewnętrzne, b). przegrody zewnętrzne. 3. Dopuszczalny poziom hałasu: a). dopuszczalny poziom hałasu w …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-05-01 godz. 09:00 do 2023-05-08 godz. 09:00
  Prelegenci: dr inż. Leszek Dulak
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Problemy ochrony przeciwporażeniowej w sieciach elektroenergetycznych o napięciu wyższym niż 1 kV – RETRANSMISJA
  Szkolenie organizowane przez ŚlOIIB. Prelegent Stanisław Czapp. Temat szkolenia „Wybrane problemy ochrony przeciwporażeniowej w sieciach elektroenergetycznych o napięciu wyższym niż 1 …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-05-05 godz. 00:00 do 2023-05-07 godz. 23:50
  Prelegenci: Dr hab. inż. Stanisław Czapp, prof. PG, S C Dr hab. inż. Stanisław Czapp, prof.
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Prezentacja produktów firmy BWT Polska – RETRANSMISJA
  Szkolenie produktowe BWT Polska to okazja do poznania podstawowych technologii uzdatniania wody, przykładowych rozwiązań technologicznych wraz z opisem działania oraz zaleceń co do jakości wody …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-05-08 godz. 08:00 do 2023-05-22 godz. 20:00
  Prelegenci: Kamil Młynek, KDZ PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Cyfryzacja procesu inwestycyjnego. Część 5.
  Cyfryzacja procedur – CKOB, świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Działania organów nadzoru budowlanego wobec właścicieli i zarządców obiektów budowlanych. Procedury zmiany …

  Termin: 2023-05-08 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr Agnieszka Znamiec
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Podejście kosztowe oraz szacowanie stopnia zużycia budynków – metody z obszaru wyceny nieruchomości
  Na szkoleniu zostaną omówione: 1. Ogólne informacje o podejściach, metodach i technikach wyceny. Podstawowy wzór, metody i techniki wyceny do podejścia kosztowego. Charakterystyka rynku i …

  Termin: 2023-05-08 od 16:00 do 18:30
  Prelegenci: Anna Konopka, rzeczoznawca majątkowy, Dział Szkoleń ŁOIIB
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • BIM – Nowoczesne zarządzanie w budownictwie – ZAJĘCIA ONLINE Z DOFINANSOWANIEM MOIIB
  Technologia BIM zrewolucjonizowała branżę budowlaną w obszarze projektowania, realizacji inwestycji oraz zarządzania gotowym obiektem. Zastosowanie BIM w przemyślany i strategiczny sposób …

  Termin: od 2023-05-09 08:30 do 2023-05-10 16:00
  Prelegenci: PROCAD
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Okresowa kontrola urządzeń piorunochronnych
  Szkolenie „Okresowa kontrola urządzeń piorunochronnych”. Wykładowca Krzysztof Wincencik. Seminarium obejmuje omówienie m.in. następujących zagadnień: a) wymagania norm i przepisów w …

  Termin: 2023-05-09 od 10:00 do 14:00
  Prelegenci: Krzysztof Wincencik
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • III Ogólnopolska Konferencja „Fotowoltaika dziś i jutro” – hybrydowo
  III Ogólnoopolska KOnferencja „Fotowoltaika dziś i jutro” organizowana przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa – SEP …

  Termin: od 2023-05-11 09:30 do 2023-05-12 15:00
  Prelegenci: wielu
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Przegrody przeciwogniowe z silikatów
  1. Wprowadzenie do odporności ogniowej (przepisy, krzywe nagrzewania, kryteria odporności ogniowej), 2. Metody badań odporności ogniowej ścian nośnych i nienośnych (normy i ich zakres …

  Termin: 2023-05-11 od 10:00 do 15:00
  Prelegenci: dr inż. Piotr Turkowski
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Termografia w budownictwie. Przykłady zastosowania kamery termowizyjnej, interpretacja obrazów
  • Podstawy stosowania termografii; • Obszary stosowania termografii (omówienie na przykładach); • Procedura badań termograficznych; • Interpretacja obrazów termograficznych …

  Termin: 2023-05-11 od 12:00 do 14:00
  Prelegenci: dr inż. Mariusz Czyszek, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Projektowanie fundamentów na wzmocnionym podłożu. Część 2
  Wykład obejmie tematykę projektowania fundamentów na podłożu wzmocnionym przy użyciu technologii impulsowego zagęszczania gruntu oraz wibrowymiany metodą kolumn żwirowych. Przedstawione …

  Termin: 2023-05-11 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr inż. Maciej Krół
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych na podstawie ustawy Prawo budowlane – RETRANSMISJA
  Rodzaje i wytyczne kontroli okresowych i doraźnych stanu technicznego obiektów budowlanych w świetle ustawy Prawo budowlane: Kontrola okresowa wykonywana co najmniej raz w roku. Kontrola …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-05-12 godz. 00:00 do 2023-05-14 godz. 23:50
  Prelegenci: mgr inż. Tomasz Radziewski
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Zmiany w sporządzaniu świadectw charakterystyki energetycznej budynków w świetle nowych przepisów
  Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków istnieje w Polsce od 2009 r. i był skutkiem wprowadzenia dyrektywy EPBD (ang. Energy Performance of Buildings Directive), …

  Termin: 2023-05-12 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: dr inż. Łukasz Nowak
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • BIM – Revit MEP (instalacje sanitarne) – Warsztaty stacjonarne – KURS Z DOFINANSOWANIEM MOIIB
  Kurs Revit MEP przeznaczony dla początkujących użytkowników programu Revit MEP. Użytkownik zdobywa podstawową wiedzę w zakresie modelowania i obsługi narzędzi parametrycznego programu …

  Termin: od 2023-05-12 16:00 do 2023-05-14 17:00
  Prelegenci: PROCAD
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • ArCADia-TERMOCAD na przykładzie świadectwa charakterystyki energetycznej domu wielorodzinnego
  Prezentacja kierowana jest do osób chcących poznać podstawy oraz poszerzyć już posiadaną wiedzę na temat wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynku w oparciu o program …

  Termin: 2023-05-15 od 08:30 do 10:00
  Prelegenci: mgr inż. Rafał Mikulaniec, Komisja Doskonalenia Zawodowego
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Samowole budowlane i nowe możliwości ich legalizacji
  1. Działania nielegalne – regulacje z przeszłości mogące mieć znaczenie także obecnie 2. Działania nielegalne wg aktualnych regulacji ustawy Prawo budowlane 3. Możliwości legalizacji …

  Termin: 2023-05-15 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Armatura odcinająca, regulacyjna i zwrotna do ścieków – kiedy i jaki rodzaj armatury stosować, jakic
  Postaramy się znaleźć odpowiedź na pytania: – od czego zacząć i czego mieć świadomość przy doborze armatury do ścieków – czym odcinać, a czym regulować przepływ – po co wymyślono …

  Termin: 2023-05-15 od 11:00 do 14:00
  Prelegenci: Florian Piechurski Adam Chlapek
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Elektroniczne portale w budownictwie: e-Budownictwo, e-CRUB, EDB, c-KOB i inne
  Od lutego 2021 r. do chwili obecnej wprowadzane są sukcesywnie możliwości wykorzystania form elektronicznych w procedurach przygotowania i realizacji inwestycji oraz utrzymaniu obiektów. Niosą …

  Termin: 2023-05-15 od 16:00 do 17:40
  Prelegenci: Dagmara Kafar, Dział Szkoleń ŁOIIB
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Inżynierów budownictwa
  I. Podmiot i zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC inżyniera budownictwa II. Istotne zagadnienia prawne z zakresu odpowiedzialności cywilnej inżyniera budownictwa w kontekście ubezpieczenia OC …

  Termin: 2023-05-16 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr inż. Maria Tomaszewska Pestka, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Zasady stosowania wyrobów budowlanych
  Szkolenie skierowane jest do inżynierów budownictwa, uczestników procesu budowlanego. Ma na celu przybliżenie zasad stosowania wyrobów budowlanych podczas wykonywania robót budowlanych. W …

  Termin: 2023-05-17 od 10:00 do 14:00
  Prelegenci: Iwona Tokarska, Krzysztof Myszkowski, Monika Soldek, Anna Wilczewska, Marek Mickiewicz
  Organizator: Polska Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Zastosowanie innowacyjnych materiałów do systemów wentylacji tuneli drogowych.
  Zastosowanie innowacyjnych materiałów do systemów wentylacji tuneli drogowych. Na przykładzie rozwiązań w tunelu w  Doha (Katar).                                          …

  Termin: 2023-05-18 od 10:00 do 13:00
  Prelegenci: Małgorzata Król Karol Watoła
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Audyt energetyczny a świadectwo energetyczne budynków
  Szkolenie ma na celu przedstawienie różnicy jaka jest między audytem energetycznym a świadectwem energetycznym budynków. Przeznaczone jest przede wszystkim dla zarządców i właścicieli …

  Termin: 2023-05-18 od 12:00 do 15:00
  Prelegenci: Pomorska OIIB, inż. Krzysztof Użarowski
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Uzgodnienie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych – cz. I
  Szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące procesu uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Uzgodnienia dokonywane przez Organy Państwowej Inspekcji …

  Termin: 2023-05-18 od 15:00 do 17:20
  Prelegenci: Mgr inż. Paweł Stechura, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Realizacja celów klimatycznych poprzez inwestycje w OZE
  Na przykładzie dużego kompleksu pałacowo-parkowego Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim na Opolszczyźnie” zostanie przedstawiona zamiana kotłowni olejowej na 500 kW powstała z …

  Termin: 2023-05-18 od 16:00 do 20:00
  Prelegenci: dr hab. Zygfryd Glaeser, OPL OIIB
  Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • BHP przy urządzeniach i sieciach elektroenergetycznych w procesie budowy i eksploatacji – RETRANSMISJA
  Szkolenie mgr inż. Bogumił Dudek – certyfikowany wykładowca CIOP-PIB, ekspert techniki PPN i inwestycji sieciowych. Szkolenie będzie dotyczyło faz procesu budowlanego – od projektu do oddania …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-05-19 godz. 00:00 do 2023-05-21 godz. 23:50
  Prelegenci: mgr inż. Bogumił Dudek
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • ROZMOWA MOTYWACYJNA – WSPÓŁPRACA DLA WYNIKU – Dwudniowe warsztaty stacjonarne
  Dzięki udziałowi w szkoleniu: – Przećwiczysz PUZZLE MOTYWOWANIA w indywidualnym wykorzystywaniu motywatorów. – Opiszesz różnice w motywatorach dla POSZCZEGÓLNYCH POKOLEŃ. – Rozwiniesz …

  Termin: od 2023-05-20 08:30 do 2023-05-21 16:30
  Prelegenci: Piotr Sajewsicz
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

W związku z prowadzoną działalnością w ramach Akademii Technicznej Association of Polish Engineers in Graeat Britain organizujemy kolejne szkolenie dla polskich inżynierów, by mogli poznać rynek międzynarodowy w budownictwie i pomóc w rozwoju zawodowym.

Ogłoszenie jest też na stronie Stowarzyszenia:

SZKOLENIE ’ BUDOWNICTWO BEZ KOMPLEKSÓW I GRANIC’-EDYCJA 3 DUBAJ / ABU DHABI w dniach 20-28 Maj 2023. – Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (stpuk.org)

W załączniku przesłane przez Kol. Marię Leśniak – Rotter zaproszenie

  –  możliwość  wzięcia udziału w szkoleniu dn. 20.04.2023 r. godz. 16.00-19.00 pt.

PROGRAM ”MIĘDZYNARODOWY RYNEK PRACY TO WSPÓŁCZESNA KONIECZNOŚĆ’’

– prowadzone przez Inżynierów z międzynarodowym doświadczeniem zawodowym 

 w zakresie  zarządzania projektem  oraz rynku pracy.

Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy bud. CDN-C3, sala IC, wejście główne do budynku                       

z koleżeńskim pozdrowieniem

Janusz Superson

Przewodniczący O/W  PZITB

Warszawa, 2023-03-16

Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego
8/M3/2023

Szanowni Państwo,

zgodnie z dyspozycją Ministra Edukacji i Nauki, stosownie do postanowień § 36 oraz § 38 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów, uprzejmie przekazuję projekt: „Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw” skierowany przez Ministra Edukacji i Nauki do konsultacji publicznych oraz zaopiniowania, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie  do dnia nie ustalono.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (BCU)
Pismo przekazujące projekt do konsultacji publicznych – partnerzy społeczni: https://rap-download.mein.gov.pl/index.php?param=RapDownload_getFile_41a9ae810070c01debfb3cda6771d6ec_5ed028490df9c189338f98c94600210d_pdf_3
Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem: https://rap-download.mein.gov.pl/index.php?param=RapDownload_getFile_41a9ae810070c01debfb3cda6771d6ec_80e8e68200eaccac01a062f2a1ee850f_pdf_3
OSR: https://rap-download.mein.gov.pl/index.php?param=RapDownload_getFile_41a9ae810070c01debfb3cda6771d6ec_5098d43fb4ac91938d5f09a3dc8ed3dd_pdf_3

 
Jeśli powyższy link/linki nie otworzą się po kliknięciu na adres, prosimy skopiować tekst linku i wkleić w pole adresu w przeglądarce internetowej.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że z ww. projektem oraz dokumentami dotyczącymi projektu będzie można zapoznać się korzystając z systemu 
Rządowy Proces Legislacyjny (RPL). Link do tego systemu jest również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce.

_________________

Podstawa prawna:

 • 36 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów:

      „1.   Organ wnioskujący, biorąc pod uwagę treść projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia, a także uwzględniając inne okoliczności, w tym znaczenie projektu oraz przewidywane skutki społeczno-gospodarcze, stopień jego złożoności oraz jego pilność, przedstawia projekt do konsultacji publicznych, w tym może skierować projekt do organizacji społecznych lub innych zainteresowanych podmiotów albo instytucji w celu przedstawienia ich stanowiska, uwzględniając wytyczne w zakresie prowadzenia konsultacji publicznych, jeżeli zostały ustalone przez Radę Ministrów lub jej organ pomocniczy.

 1. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do projektów dokumentów rządowych innych niż wymienione
  w ust. 1.”
 • 38 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów:

„1.   Organ wnioskujący kieruje projekt dokumentu rządowego do zaopiniowania przez organy administracji rządowej lub inne organy i instytucje państwowe, których zakresu działania dotyczy projekt.

 1. W przypadkach określonych w odrębnych przepisach projekt dokumentu rządowego przekazuje się do zaopiniowania podmiotom wskazanym w tych przepisach, w szczególności projekt, którego przepisy dotyczą problematyki objętej zakresem działania komisji wspólnej Rządu i przedstawicieli samorządu terytorialnego, kościołów, partnerów społecznych lub innych podmiotów, przekazuje się do zaopiniowania właściwej komisji wspólnej.”

       Szkolenia dla czynnych członków PIIB

 • Warsztaty projektowania w zakresie skuteczności ochrony przed porażeniem w sieciach nn o układzie TN
  Wymagania norm i przepisów zawierają często zapisy i zasady niekoniecznie zrozumiałe nawet dla doświadczonego elektryka. Celem warsztatów jest omówienie treści punktów normy N-SEP-E-001 i …

  Termin: 2023-02-02 od 16:00 do 19:00
  Prelegenci: Janusz Oleksa
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ocieplenia budynków od strony wewnętrznej – zasady realizacji i przykłady
  Szkolenie skierowane jest do projektantów, konserwatorów zabytków projektujących renowacje i modernizacje budynków istniejących i zabytkowych oraz dostosowujących budynki istniejące oraz …

  Termin: 2023-02-03 od 12:00 do 14:30
  Prelegenci: Pomorska OIIB, mgr inż. Paweł Kielar
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Udział Polaków w budowie Linii Transsyberyjskiej
  Sieć kolejowa w Cesarstwie Rosyjskim powstawała etapowo. Jedną z pierwszych linii kolejowych zbudowano w Królestwie Polskim. Była to kolej Warszawsko-Wiedeńska ukończona w roku 1848. Linię …

  Termin: 2023-02-03 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: prof. Jan Biliszczuk
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • WYZNACZANIE PRIORYTETÓW, PLANOWANIE PRACY, ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE – dwudniowe warsztaty stacj.
  Dzięki udziałowi w warsztatach: – Opanowanie reguł i zasad ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE. – Poznanie i przećwiczenie CYKLU OAPD jako narzędzia optymalizacji działania. – Wzrost efektywności …

  Termin: od 2023-02-04 08:30 do 2023-02-05 16:30
  Prelegenci: Piotr Sajewicz
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Zastosowanie zespołów prądotwórczych do awaryjnego zasilania sieci elektroenergetycznych nn
  1. Parametry jakościowe napięcia w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych. 2. Łańcuchy niezawodnościowe i ich wpływ na pewność dostawy energii elektrycznej. 3. Układy sieci …

  Termin: 2023-02-06 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: mgr inż. Julian Wiatr
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa
  I. Podmiot i zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC inżyniera budownictwa. II. Istotne zagadnienia prawne z zakresu odpowiedzialności cywilnej inżyniera budownictwa w kontekście ubezpieczenia …

  Termin: 2023-02-06 od 16:00 do 18:30
  Prelegenci: Maria Tomaszewska-Pestka, Dział Szkoleń ŁOIIB
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Vademecum budowlane bhp na budowie – zagrożenia , wypadki – cz. I
  Vademecum budowlane bhp na budowie – zagrożenia , wypadki – cz. I W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: 1. Obowiązki osób kierujących pracownikami. 2. Organy …

  Termin: 2023-02-07 od 15:00 do 17:00
  Prelegenci: mgr inż. Zdzisław Nocuń, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Zmiany istotne i nieistotne w projektach – obiekty liniowe
  Wykład ma na celu omówienie podobieństw, różnic i specyfiki trybów postępowań dotyczących: • istotnego i nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub …

  Termin: 2023-02-07 od 16:00 do 18:30
  Prelegenci: Dagmara Kafar, Dział Szkoleń ŁOIIB
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Uwalnianie terenów inwestycyjnych przy użyciu elektroenergetycznych linii tymczasowych WN i NN
  Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z występującymi powszechnie trudnościami z dostępnością i zagospodarowaniem terenów inwestycyjnych na terenach zurbanizowanych …

  Termin: 2023-02-08 od 10:00 do 13:30
  Prelegenci: Łukasz Iłowiecki – ARINET, Kamil Włodarczyk – ARINET, Adrian Mikołajczak – ARINET
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Książka obiektu budowlanego c-KOB
  Szkolenie przeznaczone jest głównie dla zarządców i właścicieli obiektów budowlanych, dla osób, które w ramach samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dokonują przeglądów i dla …

  Termin: 2023-02-09 od 12:00 do 15:00
  Prelegenci: Pomorska OIIB, inż. Krzysztof Użarowski
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Protokołowanie sprawdzenia skuteczności ochrony przed porażeniem w sieciach nn w układzie TN-C
  Sieć elektroenergetyczna podlega cyklicznym sprawdzeniom pod kątem skuteczności ochrony przed porażeniem. Wyniki pomiarów powinny być zaprotokołowane a na podstawie między innymi danych …

  Termin: 2023-02-09 od 16:00 do 19:00
  Prelegenci: Janusz Oleksa
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się