Aktualności

Projektowanie konstrukcji sprężonych

dr hab. inż. Rafał Szydłowski, Politechnika Krakowska

15-16 grudnia 2021 r., od godz. 9.00 do 14.30 każdego dnia

Program_szkolenia

Materiały do konstrukcji sprężonych i ich właściwości: stal, beton, systemy kabli i zakotwień.

Konstrukcje struno i kablobetonowe.

Kształtowanie przekrojów, kształtowanie układów w rzucie.

Straty siły sprężającej

Dzień drugi

Projektowanie konstrukcji sprężonych z uwagi na stany graniczne nośności i użytkowalności.

Błędy w projektowaniu, wykonaniu i eksploatacji konstrukcji, diagnostyka i utrzymanie konstrukcji.

Przykłady i realizacje konstrukcji struno i kablobetonowych.

UCZESTNICTWO:

1 dzień  – do wyboru – 300,00 zł  netto + 23% VAT od osoby.
Dwa dni – 600,00 zł netto

Rabat w pełnym_szkoleniu (dwa dni)  przy zgłoszeniach zbiorowych (min. 3 osoby) – 20 %

K o n f e r e n c j a     sz_k_o_l_e_n_i_o w a

Stany awaryjne konstrukcji żelbetowych

dr inż. Zbigniew Pająk, Politechnika Śląska

30 listopada 2021online, od.10.00 do około 14.30

Zapraszamy także na :

7.12.2021 – Budownictwo halowe przemysłowo-magazynowe – konstrukcje posadzki, bezpieczeństwo pożarowe

14/15.04.2022 –  Szkolenie_PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI Z BETONU PRZY UŻYCIU ZBROJENIA NIEMETALICZNEGO WEDŁUG CEN/TC 250/SC 2/WG 1/TG 1)

prof. Renata Kotynia, Politechnika Łódzka

Rabat przy zapisach do końca 2021 roku

Zapisy, więcej informacji na www.archmedia.pl

Organizator zastrzega:

W zależności od wydarzenia oraz budżetu sponsorskiego udział cenowy jest zróżnicowany od bezpłatnego do płatnego z uwzględnieniem gradacji w zależnosci od ilości dostępnych miejsc sponsorskich oraz grup zawodowych . 

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać informacji, co zgodnie z Regulaminem jest jednoznaczne z usunięciem swojego konta z naszego serwisu, podajemy link do usunięcia konta https://www.archmedia.pl/rem?e=MTUwOTEyMjYwNHwxOTIwOXxzdXBlcnNvbmphbnVzekBnbWFpbC5jb20=.

UWAGA. Wielokrotność otrzymanych przez Państwa informacji świadczy o posiadaniu kilku kont w Serwisie lub wynika to z faktu podawania wspólnego e-maila przy zapisie innych osób. W takiej sytuacji najprościej kliknąć w link i usunąć niepotrzebne konto.

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
tel. 600 358 840
e-mail: [email protected]

Obowiązkowe okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych – RETRANSMISJA

szczegóły na stronie PIIB https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

2021-11-26 

Wykładowca:

Organizator: Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji

Szkolenie ma na celu omówienie podstaw prawnych i praktycznych aspektów kontroli technicznych i przeglądów okresowych obiektów budowlanych. Omówione także zostaną ogólne kwestie związane z urządzeniami i instalacjami w obiektach, w tym urządzeniami podlegającymi Urzędowi Dozoru Technicznego.Kategoria:

 • Budownictwo ogólne
 • Budownictwo telekomunikacyjne
 • Instalacje elektryczne
 • Instalacje sanitarne
 • Prawne

Konferencja     szkoleniowa

Stany awaryjne konstrukcji żelbetowych

– prowadzenie dr. inż. Zbigniew Pająk

30 listopada 2021online, od.10.00 do około 14.30

Program

1. Terminologia. Przyczyny awarii i katastrof budowlanych
2. Przykłady awarii w obiektach budownictwa ogólnego. Sposoby napraw i wzmocnień
3. Przykłady awarii w przykładowych obiektach inżynierskich – zasobniki, zbiorniki. Sposoby napraw i wzmocnień
4. Awarie stref podporowych. Sposoby napraw i wzmocnień
5. Awarie spowodowane korozją konstrukcji. Sposoby zabezpieczeń, napraw i wzmocnień

Zaparszamy także na :

7.12.2021 – Budownictwo halowe przemysłowo-magazynowe – konstrukcje posadzki, bezpieczeństwo pożarowe

15/16 – Konstrukcje sprężone – dwudniowe_szkolenie

Zapisy oraz szczegółowe informacje na www.archmedia.pl

Organizator zastrzega:

W zależności od wydarzenia oraz budżetu sponsorskiego udział cenowy jest zróżnicowany od bezpłatnego do płatnego z uwzględnieniem gradacji w zależności od ilości dostępnych miejsc sponsorskich oraz grup zawodowych . 

Szczegóły na stronach tematycznych.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać informacji, co zgodnie z Regulaminem jest jednoznaczne z usunięciem swojego konta z naszego serwisu, podajemy link do usunięcia konta https://www.archmedia.pl/rem?e=MTUwOTEyMjYwNHwxMzE0fGouc3VwZXJzb25Ab3AucGw=.

UWAGA. Wielokrotność otrzymanych przez Państwa informacji świadczy o posiadaniu kilku kont w Serwisie lub wynika to z faktu podawania wspólnego e-maila przy zapisie innych osób. W takiej sytuacji najprościej kliknąć w link i usunąć niepotrzebne konto.

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
tel. 600 358 840
e-mail: [email protected]

Wzmacniania podłoża w technologii DSM – część I (17.11.2021, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

WZMACNIANIA PODŁOŻA W TECHNOLOGII DSM – CZĘŚĆ I

Termin: 17.11.2021 r. (środa), godz. 16-18

Wykładowca: mgr inż. Maciej Król

Program szkolenia:

 1. Podsumowanie Dnia Inżyniera (w zakresie aspektów geotechnicznych).
 2. Geotechniczne warunki posadowienia – czym są i dlaczego są takie ważne?
 3. Technologia wgłębnego mieszania gruntu (DSM) w ujęciu aktualnych norm.
 4. Przegląd metod wgłębnego mieszania gruntu.
 5. Zakres stosowania technologii DSM.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2021-11-17 szkolenie pt. Wzmacniania podłoża w technologii DSM – część I, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl

Szkolenie

Projektowanie płytowo-słupowych ustrojów żelbetowych i sprężonych z wykorzystaniem programów ABC –  prof. Włodzimier Starosolski, dr inż. Krzysztof Grajek 

Zapraszamy w dniach 25-27.2021 (trzy dni)  w godz. od 9.00 do 17.00 na wykłady  szkoleniowe  z Profesorem Starosolskim z zakresu projektowania konstrukcji żelbetowych z wykorzystaniem programu z serii ABC

Panel instruktażowy w zakresie posługiwania się programem ABC w odniesieniu do wykładów  przedstawi  dr inż. K. Grajek.

Oprogramowanie serii ABC to produkt do projektowania m.in. obiektów płytowo-słupowych w zakresie projektowania płyt żelbetowych z możliwościami Metody Elementów Skończonych oraz stosowania jej w praktyce inżynierskiej.

Udział-500,00zł netto +23% VAT, Materiały dodatkowo płatne do zamówienia poprzez zakładkę: Materiały konferencyjne.

Zapraszamy także na:

Zarysowanie i minimalne zbrojenie w konstrukcjach żelbetowych – II edycja– prof. M.Knauff –  4 listopada – szkolenie

Parkingi i garaże podziemne, naziemne – konstrukcje, posadzki – prof. Piotr Noakowski – 9 listopada

Stany awaryjne konstrukcji żelbetowych – dr inż. Zbigniew Pająk – 12.11.2021

Projektowanie konstrukcji sprężonych – dr inż. Rafał Szydlowski – 15-16.12.2021 – szkolenie

Zasady uczestnictwa

Zapisy oraz szczegółowe informacje na www.archmedia.pl

Zakładka: Konf.szkol.online (obrazek)  Szkol.enia_online.

W zależności od wydarzenia udział jest zróżnicowany. Szczegóły na stronach tematycznych.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać informacji, co zgodnie z Regulaminem jest jednoznaczne z usunięciem swojego konta z naszego serwisu, podajemy link do usunięcia konta https://www.archmedia.pl/rem?e=MTUwOTEyMjYwNHwxOTIwOXxzdXBlcnNvbmphbnVzekBnbWFpbC5jb20=.

UWAGA. Wielokrotność otrzymanych przez Państwa informacji świadczy o posiadaniu kilku kont w Serwisie lub wynika to z faktu podawania wspólnego e-maila przy zapisie innych osób. W takiej sytuacji najprościej kliknąć w link i usunąć niepotrzebne konto.

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
tel. 600 358 840
e-mail: [email protected]

Projektowanie konstrukcji stalowych według analizy MES i EUROKODÓW – 6.10.2021, od 9.00 do 15.00.

Sz.kolenie w oparciu o wybrane przykłady zrealizowanych projektów zbiorników na ciecze, kominów stalowych poprowadzą projektanci-eksperci:

dr inż. Łukasz Skotny i dr inż. Sławomir Labocha, którzy przedstawią  przyjęte uproszczenia modeli oraz algorytmy wykonania obliczeń na bazie swoich doświadczeń i porównają obie metody.

Program i zasady uczestnictwa zapisy oraz materiały szko.leniowe: www.archmedia.pl.

Zapraszamy także na:

Projektowa.nie konstrukcji betonowych ze zbrojeniem niemetalicznym, kompozytowym – prof. Renata Kotynia- 30.09.21

Projektowanie stropów panelowych – prof. Ł. Drobiec  5.10.2021

Konstrukcje żelbetowe CCC. cz. 4- wybrane rozwiązania projektowe – prof. Starosolski- 15.10.21

Konstrukcje ścian – uszkodzenia i systemy naprawcze – prof. Ł. Drobiec – 20.10.21

Projektowanie konstrukcji żelbetowych z wykorzystaniem programów ABC – prof. Starosolski, dr Grajek – 25-27.10.21

Zarysowania i minimalne zbrojenie w konstrukcjach żelbetowych – prof. Knauff – 4.11.21 – szkolenie, dotępne są materiały szk.

Dostępne są materiały szk. przygotowane przez prowadzących oraz z innych konferencji oraz retransmisje.

Wrocławska Rada FSNT NOT planuje organizację XLVII Wrocławskich Dni Nauki i Techniki w terminie październik – listopad 2021 r.

Zgodnie z wieloletnią tradycją celem Wrocławskich Dni Nauki i Techniki jest popularyzacja nauki i techniki oraz postępu technicznego i technologicznego w trakcie seminariów, prelekcji, sympozjów, wystaw organizowanych przez Oddziały Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz przedsiębiorstwa, firmy, ośrodki naukowe, kadrę naukową, instytucje naukowo-badawcze.
Tegoroczne Wrocławskie Dni Nauki i Techniki organizowane są pod hasłem: „Inżynieria w walce z epidemią”.

Planowane imprezy należy zgłaszać podając tytuł i termin wydarzenia, nazwiska referentów i organizatorów, a także krótki opis dot. tematyki (1/2 strony) do Działu Organizacyjnego WR FSNT NOT, p. 228 (ul. J. Piłsudskiego 74, Wrocław) lub e-mailem: [email protected], tel. 713471404 w terminie do 30 września 2021 r  (termin przedłużony).
Informacje dot. tegorocznych Wrocławskich Dni Nauki i Techniki zamieszczone będą na stronie internetowej www.not.pl oraz Facebook.


Monika Kołodziejczak
Wrocławska Rada FSNT NOT
tel. 713471404
e-mail: [email protected] 

DZIEŃ OTWARTY INŻYNIERA BUDOWNICTWA 25.09.2021r.

„Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu” to ogólnopolskie wydarzenie zaplanowane na 25 września br., w godz. 9.00-14.00. Tego dnia inżynierowie należący do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania związane ze swoją branżą. W każdym z punktów konsultacyjnych eksperci PIIB będą pracować w kilkuosobowych (wielobranżowych) zespołach. W niektórych lokalizacjach dołączą do nich pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego.

Patronat honorowy nad akcją objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Patroni medialni akcji: „Inżynier Budownictwa”, „Przegląd Budowlany”.

 Szczegółowe informacje oraz lista punktów konsultacyjnych w całej Polsce znajduje się na stronie internetowej akcji www.dzieninzyniera.pl.

Poniżej lista punktów konsultacyjnych na terenie Województwa Dolnośląskiego:

 1. Wrocław – PINB dla miasta  Wrocławia, ul. Hubska 8-16    
 2. Wrocław – Starostwo Powiatu ziemskiego wrocławskiego i PINB w powiecie wrocławskim punk konsultacyjny , Wrocław ul. Kościuszki 131
 3. Świdnica – PINB w Świdnicy, ul. Parkowa 2                
 4. Trzebnica – Starostwo Powiatowe WAIB i PINB Trzebnica, ul. Leśna 1
 5. Złotoryja – PINB w Złotoryi, ul. Kolejowa 4
 6. Głogów – Starostwo Powiatowe w Głogowie, ul. Sikorskiego 21
 7. Dzierżoniów – Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Ul. Świdnicka 38
 8. Strzelin – Starostwo Powiatowe w Strzelinie, ul. Kamienna 10              
 9. Kamienna Góra – PINB Kamienna Góra, ul. Kościuszki 6        
 10.  Kłodzko – Urząd Miejski w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1