Aktualności

Konferencja stacjonarna

Alternatywne źródła energii w budownictwie ogólnym

prof. T. Błaszczyński, Piotr Grzeliński Projekt Solar 

Warszawa – 20 września 2022 r., TYLKO  stacjonarnie

Tematyka konferencji
1. Obecny stan prawny a perspektywy rozwoju alternatywnych źródeł energii w Polsce w dobie kryzysu energetycznego
2. Alternatywne źródła energii dla budownictwa ogólnego:
– dachy, elewacje i inne elementy fotowoltaiczne (w tym fotowoltaiczne szkło przeźroczyste, szyby z powłoką kwantową, perowskity)
– fotowoltaika – moduły fotowoltaiczne
– pompy ciepły, inwertery, magazyny energii
3. Energooszczędne   dachy w budownictwie ogólnym – projektowanie nowych i przebudowy istniejących
4. Fotowoltaika:
– rodzaje  modułów fotowoltaicznych
– montaż modułów fotowoltaicznych, rodzaje opomiarowania i niezbędne certyfikaty          
– usterki instalacji fotowoltaicznej ich diagnozowanie i naprawa 

Zapisy www.archmedia.pl/konferencje

Wsród słuchaczy zostaną rozlosowane vouchery na 25% rabat na wynajem domku dla 4-6 osób w Hiszpanii do wykorzystanie w okresie od 20.09.22 do 20.09.23

Rabaty na szkolenia:

– projektowanie fundamentów  (prof. Starosolski);

– zbrojenie kompozytowe w konstrukcjach betonowych -projektowanie (prof. Kotynia) do końca sierpnia 2022

Terminy, program, zapisy: www.archmedia.pl/szkolenia

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło prace nad przeglądem istniejących w Polsce dobrych praktyk konsultacyjnych. W związku z tym przesyłam pismo wraz z załącznikiem z prośbą o zapoznanie się i odpowiedź.
Z podobną prośbą zwracamy się też do resortów, nie ukrywamy jednak, że Państwa zdanie jest dla nas w tej sprawie wyjątkowo ważne.
Prosimy o przesłanie Państwa opinii do 20 września br. na adresy mailowe: [email protected] i [email protected].
W razie potrzeby kontaktu mogą zwracać się Państwo do pracowników Zespołu ds. Lepszych Regulacji z Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych.
Z wyrazami szacunku


Martyna Wieczorek
Zespół ds. Lepszych Regulacji
Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych
Ministerstwo Rozwoju i Technologii

tel. 22 411 97 22
[email protected]

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie uwag.

Projekt rozporządzenia został zmieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod linkiem: https://legislacja.gov.pl/projekt/12362905.

Z poważaniem, 

Ewelina Grabowska
Naczelnik Wydziału

Wydział Prawno-Legislacyjny
Departament Prawny
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
tel. 22 661-91-89

e-mail: [email protected]

Szkolenie

Rewitalizacje obiektów poprzemysłowych i renowacje zabytków

Warszawa, 21.06.2022, TYLKO stacjonarnie
Prowadzenie prof. Robert Wójcik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Zagadnienia programowe
1. Termomodernizacja budynków zabytkowych od wewnątrz
2. Zabezpieczenia budynków zabytkowych przed wilgocią i wodą gruntową
3. Fasady budynków zabytkowych- renowacje, zabezpieczenia w oparciu o wybrane realizacje
4.Zabytko w rejestrze  od zakupu do realizacji na przykładzie Foksal 13 i Foksal 15 – Anna Rostkowska, PROART

Zapraszamy także na:
Budownictwo halowe – 14 czerwca,
Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe i wodochronne podziemnych części budynków – 28 czerwca.

Udział  bezpłatny,   miejsca limitowane; zapisy www.archmedia.pl/konferencje

Wśród słuchaczy będą  rozlosowane vochery  – kupony rabatowe 25%  na pobyt na wybrzeżu Costa Blanca w Hiszpanii – do wykorzystania przez cały rok  (prezentacja na naszej stronie)

JJeśli nie chcesz otrzymywać informacji kliknij w link:   https://www.archmedia.pl/rem?e=MTUwOTEyMjYwNHwxMzE0fGouc3VwZXJzb25Ab3AucGw=

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
tel. 600 358 840
e-mail: [email protected]

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, który pozwala na wdrożenie działań związanych z mieszkalnictwem, jakie zawarte są w Krajowym Planie Odbudowy. Zwracam się z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag z wykorzystaniem załączonego formularza w terminie do dnia 10 czerwca 2022 r. Proszę o przekazanie uwag na załączonym formularzu również w wersji edytowalnej na adres e-mail: [email protected]. Skrócenie terminu składania uwag związane jest z koniecznością pilnego procedowania przepisów, które umożliwią uruchomienie inwestycji wraz ze spodziewaną akceptacją KPO przez Komisję Europejską. Brak uwag we wskazanym terminie zostanie uznany za akceptację projektu.


Z poważaniem,
Departament Mieszkalnictwa
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
tel. 22 522 53 00
[email protected]
www.gov.pl/web/rozwoj
 

Każdego dnia korzystamy z wielu aplikacji mobilnych. Warto, by wśród nich znalazły się również rozwiązania stworzone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Aktualnie dostępne są dwie bezpłatne aplikacje mobilne.

 • Aplikacja PIIB, która została uruchomiona w czerwcu 2021 r. Umożliwia dostęp do informacji członkowskich, serwisów branżowych, zaświadczeń i publikacji, np. aktualnych i archiwalnych wydań „Inżyniera Budownictwa”. Użytkownicy mają możliwość zmiany swoich danych adresowych, zapisania się na szkolenia organizowane przez PIIB, obejrzenia retransmisji oraz utworzenia wizytówki (autoprezentacji), która będzie widoczna na internetowej liście specjalistów PIIB dostępnej dla wszystkich użytkowników. Aplikacja zawiera również wspomniany powyżej Czterojęzyczny słownik techniczno-budowlany. Logowanie do aplikacji wymaga podania numeru członkowskiego i hasła jak w Portalu PIIB.
 • Pięciojęzyczny słownik techniczno-budowlany (angielsko-polsko-czesko-węgiersko-słowacki), który został udostępniony w grudniu 2020 r. To elektroniczna i wygodna w użyciu wersja słownika zawierającego ponad 4500 terminów związanych z budownictwem wodnym i eksploatacją budowli hydrotechnicznych.Aplikacja jest dostępna dla wszystkich w sklepie Google Play (pobierz aplikację)

Polecamy szkolenia on-line oraz retransmisje z już odbytych szkoleń przygotowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.

Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń w trybie on-line na najbliższy okres.

Rejestracja na szkolenie/retransmisję odbywa się w portalu lub w Aplikacji PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Część 1 – RETRANSMISJA
  1. Zakres obowiązywania rozporządzenia i możliwości dokonywania odstępstw od jego wymagań 2. Zmiany w procedurze uzyskiwania zgody na odstępstwo 3. Podstawowe określenia rozporządzenia …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-06-03 godz. 09:00 do 2022-06-06 godz. 08:00
  Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski, MOIIB – Warszawa
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wymagania w zakresie wykonawstwa robót betonowych oraz pielęgnacji betonu w okresie dojrzewania – RETRANSMISJA
  1. Potrzeba pielęgnacji i ochrony betonu w okresie dojrzewania 2. Sposoby pielęgnacji i czas trwania pielęgnacji 3. Betonowanie w warunkach zimowych 4. Betonowanie elementów …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-06-04 godz. 08:00 do 2022-06-10 godz. 23:50
  Prelegenci: dr inż. Grzegorz Bajorek, Biuro PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • ASERTYWNA KOMUNIKACJA W ROZWIĄZYWANIU SYTUACJI PROBLEMOWYCH – dwudniowe warsztaty stacjonarne
  Dzięki udziałowi w warsztatach: – Opracujesz wskaźniki ASERTYWNEGO STYLU KOMUNIKACJI. – Przepracujesz narzędzia ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI W SYTUACJACH TRUDNYCH. – Przetrenujesz techniki …

  Termin: od 2022-06-04 08:30 do 2022-06-05 16:30
  Prelegenci: Piotr Sajewicz
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Silikaty w budownictwie energooszczędnym – efektywne rozwiązania i zapobieganie mostkom termicznym – RETRANSMISJA
  1. Wprowadzenie – historia i podstawowe informacje o silikatach. 2. Wymagania dotyczące izolacyjności termicznej przegród budowlanych (historia i obecnie). 3. Słabe miejsca w budynkach …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-06-06 godz. 09:00 do 2022-06-10 godz. 08:00
  Prelegenci: dr hab. inż. Dariusz Bajno, MOIIB – Warszawa, Mirella Magdziarz-Żak
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Przegrody przeciwpożarowe z elementów murowych
  1. Wprowadzenie do odporności ogniowej (przepisy, krzywe nagrzewania, kryteria odporności ogniowej) 2. Metody badań odporności ogniowej ścian nośnych i nienośnych (normy i ich zakres …

  Termin: 2022-06-06 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: dr inż. Piotr Turkowski, MOIIB – Warszawa
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Efektywność energetyczna budynków
  Uczestnicy biorący udział w seminarium z prezentowanych referatów oraz otrzymanych materiałów seminaryjnych dowiedzą się: czy budownictwo energooszczędne, pasywne, plus energetyczne, zero …

  Termin: 2022-06-07 od 12:00 do 16:00
  Prelegenci: Jerzy Piotrowiak, Grażyna Gaca-Pawlikowska, Jerzy Piotrowiak, izba
  Organizator: Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • wykorzystanie danych ruchowych w procesie planowania, projektu, eksploatacji obiektów infr. drogowej
  1 Wprowadzenie 2 Pomiary, analiza i wykorzystanie danych o ruchu na etapie planowania inwestycji drogowych 2.1 Metody realizacji pomiarów i badań parametrów ruchu drogowego oraz ich …

  Termin: 2022-06-08 od 10:00 do 14:00
  Prelegenci: dr inż. Justyna Stępień
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wentylacja w budynkach wielorodzinnych.
  Szkolenie poprowadzi: mgr inż. Krzysztof Mozolewski, rzeczoznawca budowlany, biegły sądowy Na szkoleniu omówione zostaną następujące zagadnienia: 1. Problematyka związana z …

  Termin: 2022-06-08 od 15:00 do 17:30
  Prelegenci: Mgr inż. Krzysztof Mozolewski
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Jak uniknąć błędów montażowych, na co zwracać uwagę przy nadzorach i jak zaprojektować systemy ppoż.
  1. Projektowanie systemów różnicowania ciśnienia dla ochronnych dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem. System AXIS.ZZ. – Włodzimierz Łącki, product manager AERECO. 2. Przegląd systemów …

  Termin: 2022-06-09 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: AERECO
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Vademecum budowlane bhp na budowie – zagrożenie , wypadki – cz. II
  Szkolenie poprowadzi mgr inż. Zdzisław Nocuń biegły sądowy ds. bhp W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:  warunki prowadzenia prac rozbiórkowych w zakresie …

  Termin: 2022-06-09 od 16:00 do 18:30
  Prelegenci: Mgr inż. Zdzisław Nocuń, biegły sadowy, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB, Dominika Dziedzic KR FSNT NOT (MOIIB)
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ochrona odgromowa obiektów budowlanych i systemów fotowoltaicznych – RETRANSMISJA
  1. Zagrożenie piorunowe obiektów – czyli jak przekonać inwestora, że trzeba się chronić. 2. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – problemy z jakością. 3. Dlaczego koniecznie trzeba …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-06-10 godz. 09:00 do 2022-06-13 godz. 08:00
  Prelegenci: dr inż. Jarosław Wiater, MOIIB – Warszawa
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • NEGOCJACJE W BIZNESIE – POZIOM I – dwudniowe warsztaty online
  Dzięki udziałowi w warsztatach: – nauczysz się skutecznie posługiwać narzędziami negocjacyjnymi, – dowiesz się jak uzyskiwać dobre wyniki niezależnie od przewagi drugiej strony, – …

  Termin: od 2022-06-11 08:30 do 2022-06-12 16:30
  Prelegenci: Waldemar Szymecki
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Przepisy prawa budowlanego w praktyce – wybrane zagadnienia.
  Szkolenie poprowadzi: mgr inż. Krzysztof Mozolewski, rzeczoznawca budowlany , biegły sądowy. Na szkoleniu omówione zostaną następujące zagadnienia: 1) Umiejętność posługiwania się …

  Termin: 2022-06-14 od 15:00 do 17:30
  Prelegenci: Mgr inż. Krzysztof Mozolewski
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Kosztorysowanie w trakcie budowy. Rozliczanie robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych – część 2
  Kontynuacja wykładu z 27 kwietnia br. na temat praktyk stosowanych w rozliczaniu robót budowlanych na etapie budowy, w kontekście obowiązujących przepisów formalno-prawnych. Nawiązanie do uwag …

  Termin: 2022-06-15 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr inż. Marcin Bartoszewicz
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

Każdego dnia korzystamy z wielu aplikacji mobilnych. Warto, by wśród nich znalazły się również rozwiązania stworzone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Aktualnie dostępne są dwie bezpłatne aplikacje mobilne.

 • Aplikacja PIIB, która została uruchomiona w czerwcu 2021 r. Umożliwia dostęp do informacji członkowskich, serwisów branżowych, zaświadczeń i publikacji, np. aktualnych i archiwalnych wydań „Inżyniera Budownictwa”. Użytkownicy mają możliwość zmiany swoich danych adresowych, zapisania się na szkolenia organizowane przez PIIB, obejrzenia retransmisji oraz utworzenia wizytówki (autoprezentacji), która będzie widoczna na internetowej liście specjalistów PIIB dostępnej dla wszystkich użytkowników. Aplikacja zawiera również wspomniany powyżej Czterojęzyczny słownik techniczno-budowlany. Logowanie do aplikacji wymaga podania numeru członkowskiego i hasła jak w Portalu PIIB.
 • Pięciojęzyczny słownik techniczno-budowlany (angielsko-polsko-czesko-węgiersko-słowacki), który został udostępniony w grudniu 2020 r. To elektroniczna i wygodna w użyciu wersja słownika zawierającego ponad 4500 terminów związanych z budownictwem wodnym i eksploatacją budowli hydrotechnicznych.Aplikacja jest dostępna dla wszystkich w sklepie Google Play (pobierz aplikację)

Polecamy szkolenia on-line oraz retransmisje z już odbytych szkoleń przygotowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.

Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń w trybie on-line na najbliższy okres.

Rejestracja na szkolenie/retransmisję odbywa się w portalu lub w Aplikacji PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Projektowanie i budowa energetycznych linii napowietrznych i kablowych SN – RETRANSMISJA
  Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia związane z projektowaniem i budową linii średniego napięcia w powiązaniu z praktyką stosowaną w spółkach dystrybucyjnych. Będą to aspekty …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-05-20 godz. 07:00 do 2022-05-22 godz. 23:00
  Prelegenci: Robert Sowiński, Radosław Czerniewski, Arkadiusz Koralewski
  Organizator: Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ochrona odgromowa i przed przepięciami instalacji fotowoltaicznych – RETRANSMISJA
  Część 2 z 3 cyklu szkoleń: „Projektowanie ochrony odgromowej i przed przepięciami oraz układów uziemiających według serii norm PN-EN 62305, PN-HD 60364” W trakcie cyklu szkoleń, …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2022-05-21 od 08:00 do 20:00
  Prelegenci: dr inż. Tomasz Maksimowicz, POIIB, Marek Sekściński
  Organizator: Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Nowoczesne systemy stropowe sprężone RECTOR o rozpiętości do 10 m. Zastosowanie, detale, realizacje – RETRANSMISJA
  1. Zalety stosowania technologii betonu sprężonego, 2. Najciekawsze realizacje stropów Rector 3. Otwarcie kolejnego nowoczesnego zakładu prefabrykacji elementów z betonu sprężónego w …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-05-23 godz. 09:00 do 2022-05-27 godz. 08:00
  Prelegenci: mgr inż. arch. Przemysław Deryło, MOIIB – Warszawa
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Tarasy i balkony. Kryteria doboru mat. i budowa połaci a podatność na uszkodzenia i sposoby naprawy.
  tarasy z uszczelnieniem podpłytkowym a tarasy z drenażowym odprowadzeniem wody – różnice w budowie i specyficzne wymagania układy z powierzchniowym oprowadzeniem wody – warstwy,funkcje i …

  Termin: 2022-05-23 od 15:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr inż. Maciej Rokiel, MOIIB – Warszawa, MOIIB – Radom
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ochrona przeciwprzepięciowa a likwidacja szkód przepięciowych przez ubezpieczycieli
  1. Ogólne warunki ubezpieczenia a ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa. 2. Co zrobić, aby ubezpieczyciel zapłacił za szkody. 3. Ochrona przeciwprzepięciowa obiektów budowlanych. 4. …

  Termin: 2022-05-24 od 10:00 do 15:00
  Prelegenci: dr inż. Jarosław Wiater
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Płyty izolacyjne termPIR, Gór-Stal sp. z o.o.
  1) o firmie 2) o produkcie 3) cechy & charakterystyka płyt izolacyjnych termPIR® 4) skład płyt izolacyjnych termPIR® 5) zastosowania 6) Klasa izolacyjności 7) Dlaczego warto ocieplać …

  Termin: 2022-05-24 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr inż. arch. Adam Ademola Adewole, KDZ biuro
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ustalanie wartości prac projektowych – charakterystyka, stan prawny, metody oszacowania wartości
  Celem wykładu jest omówienie metod ustalania wartości prac projektowych. Zaprezentowana zostanie charakterystyka prac projektowych względem ich wartości, stan prawny, dotyczący wartości prac …

  Termin: 2022-05-25 od 16:00 do 20:00
  Prelegenci: mgr inż. Maciej Sikorski, mgr Mariusz Sprutta
  Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Polak mądry po szkodzie..? O nauce i zbieraniu doświadczeń w ochronie przeciwpożarowej obiektów
  Tym razem zapraszam głównie osoby sprawujące funkcje inspektorów nadzoru technicznego w zarządzie nieruchomościami istniejącymi. Wraz z wiosną i wiosennymi porządkami – również w …

  Termin: 2022-05-26 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr Marcin Zieliński
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Dziennik budowy – nowe rozporządzenie wykonawcze do Prawa budowlanego – RETRANSMISJA
  1. Wprowadzenie, trochę historii (a ta czasem zaskakuje) 2. Regulacje ustawowe dotyczące dziennika budowy, kiedy jest konieczny, zasady jego wydawania 3. Dziennik budowy – dokument urzędowy …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-05-27 godz. 09:00 do 2022-05-30 godz. 08:00
  Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski, MOIIB – Warszawa, MOIIB – Warszawa2
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w ujęciu nowej ustawy PZP
  Szkolenie skierowane jest do: – inwestorów w zamówieniach publicznych, – przedstawicieli wykonawców biorących udział zarówno w inwestycjach publicznych jak i realizowanych ze środków …

  Termin: 2022-05-27 od 12:00 do 15:00
  Prelegenci: Pomorska OIIB, mgr inż. Maciej Sikorski
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Mapy, plany, weduty- najważniejsze źródła dla badań dziejów miasta i jego budowli
  Wykład dotyczyć będzie najważniejszych i najcenniejszych planów miast śląskich, pochodzących już z XVI i XVII wieku, a także wybranych historycznych materiałów inwentaryzacyjnych i …

  Termin: 2022-05-27 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: prof. Rafał Eysymontt
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ochrona przed przepięciami systemów zasilania nn i teletechnicznych – RETRANSMISJA
  Część 3 z 3 cyklu szkoleń : „Projektowanie ochrony odgromowej i przed przepięciami oraz układów uziemiających według serii norm PN-EN 62305, PN-HD 60364” W trakcie cyklu szkoleń, …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2022-05-28 od 08:00 do 20:00
  Prelegenci: dr inż. Tomasz Maksimowicz, POIIB, Marek Sekściński
  Organizator: Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Jak wzmocnić myślenie krytyczne, rozpoznać fake news i chronić się przed dezinformacją? – RETRANSMISJA
  1. Czym jest myślenie krytyczne i dlaczego go potrzebujemy? 2. Jak dezinformacja wpływa na nasze decyzje biznesowe i prywatne? 3. Jak odróżnić fake news od real news? 4. Jak chronić się …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-05-30 godz. 09:00 do 2022-06-03 godz. 08:00
  Prelegenci: Lidia Borkowska, MOIIB – Warszawa, MOIIB – Warszawa2
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Digitalizacja – cyfrowa transformacja. Prawdziwe wyzwania nowoczesnej organizacji.
  • Klient cyfrowy to rzeczywistość. • Jak docierać z właściwą i wyselekcjonowaną informacją? • Co zrobić, żeby zaistnieć w sieci? Jakich błędów unikać? • Jak …

  Termin: 2022-05-30 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: Barbara Badziak-Błońska
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • E jak efektywność, E jak elastyczność, E jak AGILE! Budowanie zwinnych zespołów
  1. Co to znaczy Agile? 2. Co wspólnego ma cykl Deminga z Agile? 3. Jak wygląda system zwinnych spotkań i dlaczego jest on motywujący i przynoszący szybkie efekty? 4. Planowanie efektywnego …

  Termin: 2022-06-01 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: Edyta Adamczyk – CERTES
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Efektywna praca z przekrojami skojarzonymi w Allplan
  Na spotkaniu dowiesz się w jaki sposób efektywnie pracować z przekrojami skojarzonymi w Allplanie. Dokonamy analizy powiązań między plikami rysunkowymi zawierającymi zbrojenie i model 3D a …

  Termin: 2022-06-01 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr inż. Karol Janeczko
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Część 2
  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – rozporządzenie wykonawcze do ustawy Prawo budowlane CZ II Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program …

  Termin: 2022-06-02 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Vademecum budowlane bhp na budowie – zagrożenia , wypadki – cz. I
  Szkolenie poprowadzi mgr inż. Zdzisław Nocuń biegły sądowy ds. bhp W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:  warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych …

  Termin: 2022-06-02 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr inż. Zdzisław Nocuń, biegły sądowy, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Część 1 – RETRANSMISJA
  1. Zakres obowiązywania rozporządzenia i możliwości dokonywania odstępstw od jego wymagań 2. Zmiany w procedurze uzyskiwania zgody na odstępstwo 3. Podstawowe określenia rozporządzenia …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-06-03 godz. 09:00 do 2022-06-06 godz. 08:00
  Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski, MOIIB – Warszawa
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • ASERTYWNA KOMUNIKACJA W ROZWIĄZYWANIU SYTUACJI PROBLEMOWYCH – dwudniowe warsztaty stacjonarne
  Dzięki udziałowi w warsztatach: – Opracujesz wskaźniki ASERTYWNEGO STYLU KOMUNIKACJI. – Przepracujesz narzędzia ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI W SYTUACJACH TRUDNYCH. – Przetrenujesz techniki …

  Termin: od 2022-06-04 08:30 do 2022-06-05 16:30
  Prelegenci: Piotr Sajewicz
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

Konferencja szkoleniowa

AKUSTYKA W BUDOWNICTWIE

2.06.2022 Warszawa, TYLKO stacjonarnie, 9.00-15.00

WSM, ul. Kawęczyńska 36, 9.00-15.00  

Prowadzenie

dr inż. Agata Szeląg, Politechnika Krakowska, Pracownia  Akustyczna ASz,

Program:

1. Omówienie najbliższych zmian w zakresie pomiarów i wymagań normowych dotyczących hałasu przenikającego do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej od wyposażenia technicznego budynku i lokali usługowych

2. Metody adaptacji akustycznej wnętrz użyteczności publicznej w kontekście wymagań PN-B-02151-4:2015-06

3. Problemy w projektowaniu, wykonawstwie i użytkowaniu budynku w kontekście ochrony przed hałasem

– case study najczęstszych problemów.

Zasady uczestnictwa: TYLKO stacjonarnie w Warszawie

Udział  b e z  p ł a t n y  w ramach limitowanej puli miejsc   s p o n s o r o w a n y c h  na zasadach podanych w    Regulaminie

Dostępne nowe materiały akustyczne w postaci skryptu szkoleniowego

Wśród słuchaczy  zostanie rozlosowanych pięć voucherów imiennych  – kupony rabatowe w wysokości 25% upustu na tygodniowy pobyt na wybrzeżu Costa Blanca w Hiszpanii – do wykorzystania przez cały rok na tygodniowy wynajem całego domku pod Alicante (prezentacja na naszej stronie)

Zapraszamy także na konferencje i szkolenia z zakresu innej tematyki – Nowoczesne elewacje i fasady, Fotowoltaika, Ściany oporowe

Zapisy wyłącznie poprzez  www.archmedia.pl/konferencje

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
tel. 600 358 840
e-mail: [email protected]