Szkolenia

Wrocławski Oddział PZITB zaprasza na szkolenie „Przepisy prawne obowiązujące w budownictwie”

Szkolenie organizowane jest z zakresu prawa budowlanego i przepisów prawnych bezpośrednio związanych z dziedziną budownictwa. Szkolenie przeznaczone jest dla osób ubiegających się o samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (uprawnienia budowlane) oraz dla osób, które uczestniczą w procesie budowlanym.

Termin przeprowadzenia szkolenia:  wrzesień – listopad 2024 r. {wykłady w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 16.00}
Przewidywany termin rozpoczęcia szkolenia –  21 września 2024 r.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  materiały szkoleniowe (stan prawny na 31.07.2024 r.) oraz terminarz zajęć online a także zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnictwo w Szkoleniu należy zgłaszać do 16 sierpnia 2024 r. na adres:  [email protected]

  • Imię i nazwisko
  • Adres zamieszkania
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail
  • Specjalność (architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, mostowa, drogowa, elektryczna itp.)
  • Zakres (wykonawstwo, projektowanie, wykonawstwo + projektowanie)
  • Dane do faktury (opcjonalnie – prosimy o podanie danych płatnika który dokona wpłaty za uczestnictwo. Faktura będzie wystawiona tylko na osobę, firmę, która dokonała wpłaty).

Wpisanie na listę uczestników szkolenia następuje dopiero po wniesieniu opłaty (minimum 1 rata). Samo wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje uczestnictwa w szkoleniu.

Całkowity koszt szkolenia wynosi  2 100,00 zł + 23% pod. VAT .

Istnieje możliwość płatności w ratach:  przy zgłoszeniu na szkolenie należy wpłacić  zaliczkę w wysokości  1 100,00 zł  + 23 % pod. VAT  ( tj. 1 353,00 zł ) (jest to warunek wpisania na listę uczestników szkolenia).
Pozostała część należności  1 000,00 zł + 23 % pod. VAT ( tj. 1 230,00 zł ) powinna być uregulowana do 16 sierpnia 2024 r.

Wpłaty za uczestnictwo w Szkoleniu należy kierować na konto Oddziału Wrocławskiego PZITB.

Dane do przelewu:

VeloBank  24 1560 0013 2000 1701 4349 0300
PZITB Oddział we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław
Tytuł przelewu: „Szkolenie prawo budowlane – IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA”

Informacje dotyczące szkolenia można uzyskać pisząc na adres e-mail:
[email protected]
lub pod numerem telefonu:
71 – 343 64 88