Czerwiec 2022

Czerwiec 2022

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, który pozwala na wdrożenie działań związanych z mieszkalnictwem, jakie zawarte są w Krajowym Planie Odbudowy. Zwracam się z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag z wykorzystaniem załączonego formularza w terminie do dnia 10 czerwca 2022 r. Proszę o przekazanie uwag na załączonym formularzu również w wersji edytowalnej na adres e-mail: [email protected]. Skrócenie terminu składania uwag związane jest z koniecznością pilnego procedowania przepisów, które umożliwią uruchomienie inwestycji wraz ze spodziewaną akceptacją KPO przez Komisję Europejską. Brak uwag we wskazanym terminie zostanie uznany za akceptację projektu.


Z poważaniem,
Departament Mieszkalnictwa
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
tel. 22 522 53 00
[email protected]
www.gov.pl/web/rozwoj