Sierpień 2022

Sierpień 2022

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie uwag.

Projekt rozporządzenia został zmieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod linkiem: https://legislacja.gov.pl/projekt/12362905.

Z poważaniem, 

Ewelina Grabowska
Naczelnik Wydziału

Wydział Prawno-Legislacyjny
Departament Prawny
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
tel. 22 661-91-89

e-mail: [email protected]