Czerwiec 2022

Czerwiec 2022

Każdego dnia korzystamy z wielu aplikacji mobilnych. Warto, by wśród nich znalazły się również rozwiązania stworzone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Aktualnie dostępne są dwie bezpłatne aplikacje mobilne.

 • Aplikacja PIIB, która została uruchomiona w czerwcu 2021 r. Umożliwia dostęp do informacji członkowskich, serwisów branżowych, zaświadczeń i publikacji, np. aktualnych i archiwalnych wydań „Inżyniera Budownictwa”. Użytkownicy mają możliwość zmiany swoich danych adresowych, zapisania się na szkolenia organizowane przez PIIB, obejrzenia retransmisji oraz utworzenia wizytówki (autoprezentacji), która będzie widoczna na internetowej liście specjalistów PIIB dostępnej dla wszystkich użytkowników. Aplikacja zawiera również wspomniany powyżej Czterojęzyczny słownik techniczno-budowlany. Logowanie do aplikacji wymaga podania numeru członkowskiego i hasła jak w Portalu PIIB.
 • Pięciojęzyczny słownik techniczno-budowlany (angielsko-polsko-czesko-węgiersko-słowacki), który został udostępniony w grudniu 2020 r. To elektroniczna i wygodna w użyciu wersja słownika zawierającego ponad 4500 terminów związanych z budownictwem wodnym i eksploatacją budowli hydrotechnicznych.Aplikacja jest dostępna dla wszystkich w sklepie Google Play (pobierz aplikację)

Polecamy szkolenia on-line oraz retransmisje z już odbytych szkoleń przygotowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.

Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń w trybie on-line na najbliższy okres.

Rejestracja na szkolenie/retransmisję odbywa się w portalu lub w Aplikacji PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Część 1 – RETRANSMISJA
  1. Zakres obowiązywania rozporządzenia i możliwości dokonywania odstępstw od jego wymagań 2. Zmiany w procedurze uzyskiwania zgody na odstępstwo 3. Podstawowe określenia rozporządzenia …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-06-03 godz. 09:00 do 2022-06-06 godz. 08:00
  Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski, MOIIB – Warszawa
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wymagania w zakresie wykonawstwa robót betonowych oraz pielęgnacji betonu w okresie dojrzewania – RETRANSMISJA
  1. Potrzeba pielęgnacji i ochrony betonu w okresie dojrzewania 2. Sposoby pielęgnacji i czas trwania pielęgnacji 3. Betonowanie w warunkach zimowych 4. Betonowanie elementów …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-06-04 godz. 08:00 do 2022-06-10 godz. 23:50
  Prelegenci: dr inż. Grzegorz Bajorek, Biuro PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • ASERTYWNA KOMUNIKACJA W ROZWIĄZYWANIU SYTUACJI PROBLEMOWYCH – dwudniowe warsztaty stacjonarne
  Dzięki udziałowi w warsztatach: – Opracujesz wskaźniki ASERTYWNEGO STYLU KOMUNIKACJI. – Przepracujesz narzędzia ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI W SYTUACJACH TRUDNYCH. – Przetrenujesz techniki …

  Termin: od 2022-06-04 08:30 do 2022-06-05 16:30
  Prelegenci: Piotr Sajewicz
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Silikaty w budownictwie energooszczędnym – efektywne rozwiązania i zapobieganie mostkom termicznym – RETRANSMISJA
  1. Wprowadzenie – historia i podstawowe informacje o silikatach. 2. Wymagania dotyczące izolacyjności termicznej przegród budowlanych (historia i obecnie). 3. Słabe miejsca w budynkach …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-06-06 godz. 09:00 do 2022-06-10 godz. 08:00
  Prelegenci: dr hab. inż. Dariusz Bajno, MOIIB – Warszawa, Mirella Magdziarz-Żak
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Przegrody przeciwpożarowe z elementów murowych
  1. Wprowadzenie do odporności ogniowej (przepisy, krzywe nagrzewania, kryteria odporności ogniowej) 2. Metody badań odporności ogniowej ścian nośnych i nienośnych (normy i ich zakres …

  Termin: 2022-06-06 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: dr inż. Piotr Turkowski, MOIIB – Warszawa
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Efektywność energetyczna budynków
  Uczestnicy biorący udział w seminarium z prezentowanych referatów oraz otrzymanych materiałów seminaryjnych dowiedzą się: czy budownictwo energooszczędne, pasywne, plus energetyczne, zero …

  Termin: 2022-06-07 od 12:00 do 16:00
  Prelegenci: Jerzy Piotrowiak, Grażyna Gaca-Pawlikowska, Jerzy Piotrowiak, izba
  Organizator: Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • wykorzystanie danych ruchowych w procesie planowania, projektu, eksploatacji obiektów infr. drogowej
  1 Wprowadzenie 2 Pomiary, analiza i wykorzystanie danych o ruchu na etapie planowania inwestycji drogowych 2.1 Metody realizacji pomiarów i badań parametrów ruchu drogowego oraz ich …

  Termin: 2022-06-08 od 10:00 do 14:00
  Prelegenci: dr inż. Justyna Stępień
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wentylacja w budynkach wielorodzinnych.
  Szkolenie poprowadzi: mgr inż. Krzysztof Mozolewski, rzeczoznawca budowlany, biegły sądowy Na szkoleniu omówione zostaną następujące zagadnienia: 1. Problematyka związana z …

  Termin: 2022-06-08 od 15:00 do 17:30
  Prelegenci: Mgr inż. Krzysztof Mozolewski
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Jak uniknąć błędów montażowych, na co zwracać uwagę przy nadzorach i jak zaprojektować systemy ppoż.
  1. Projektowanie systemów różnicowania ciśnienia dla ochronnych dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem. System AXIS.ZZ. – Włodzimierz Łącki, product manager AERECO. 2. Przegląd systemów …

  Termin: 2022-06-09 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: AERECO
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Vademecum budowlane bhp na budowie – zagrożenie , wypadki – cz. II
  Szkolenie poprowadzi mgr inż. Zdzisław Nocuń biegły sądowy ds. bhp W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:  warunki prowadzenia prac rozbiórkowych w zakresie …

  Termin: 2022-06-09 od 16:00 do 18:30
  Prelegenci: Mgr inż. Zdzisław Nocuń, biegły sadowy, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB, Dominika Dziedzic KR FSNT NOT (MOIIB)
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ochrona odgromowa obiektów budowlanych i systemów fotowoltaicznych – RETRANSMISJA
  1. Zagrożenie piorunowe obiektów – czyli jak przekonać inwestora, że trzeba się chronić. 2. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – problemy z jakością. 3. Dlaczego koniecznie trzeba …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2022-06-10 godz. 09:00 do 2022-06-13 godz. 08:00
  Prelegenci: dr inż. Jarosław Wiater, MOIIB – Warszawa
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • NEGOCJACJE W BIZNESIE – POZIOM I – dwudniowe warsztaty online
  Dzięki udziałowi w warsztatach: – nauczysz się skutecznie posługiwać narzędziami negocjacyjnymi, – dowiesz się jak uzyskiwać dobre wyniki niezależnie od przewagi drugiej strony, – …

  Termin: od 2022-06-11 08:30 do 2022-06-12 16:30
  Prelegenci: Waldemar Szymecki
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Przepisy prawa budowlanego w praktyce – wybrane zagadnienia.
  Szkolenie poprowadzi: mgr inż. Krzysztof Mozolewski, rzeczoznawca budowlany , biegły sądowy. Na szkoleniu omówione zostaną następujące zagadnienia: 1) Umiejętność posługiwania się …

  Termin: 2022-06-14 od 15:00 do 17:30
  Prelegenci: Mgr inż. Krzysztof Mozolewski
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Kosztorysowanie w trakcie budowy. Rozliczanie robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych – część 2
  Kontynuacja wykładu z 27 kwietnia br. na temat praktyk stosowanych w rozliczaniu robót budowlanych na etapie budowy, w kontekście obowiązujących przepisów formalno-prawnych. Nawiązanie do uwag …

  Termin: 2022-06-15 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr inż. Marcin Bartoszewicz
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się