Czerwiec 2023

Czerwiec 2023

Szanowni Państwo,
z upoważnienia Dyrekcji Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego w załączeniu przesyłam pismo z 26 czerwca 2023 r., znak: DOT-III-0212.6.2023.ET, z informacją o zbliżającym się upływie ważności bezterminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.

Z poważaniem
Magdalena Wojturska-Łotysz
główny specjalista
Wydział Bezpieczeństwa Technicznego
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego