Maj 2023

Maj 2023

Polecamy szkolenia on-line oraz retransmisje z już odbytych szkoleń przygotowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.

Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń w trybie on-line na najbliższy okres.

Rejestracja na szkolenie/retransmisję odbywa się w portalu lub w Aplikacji PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Metodyka konstruowania oraz zasady wprowadzania do obrotu. – RETRANSMISJA
  1. Schemat blokowy zasilania budynku w energię elektryczną. 2. Podstawowe parametry definiujące jakość energii elektrycznej. 3. Podstawowe schematy oraz definicje określające niezawodność …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-05-01 godz. 09:00 do 2023-05-08 godz. 08:00
  Prelegenci: mgr inż. Julian Wiatr
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Akustyka budowlana: wymagania oraz praktyczne rozwiązania w kontekście ścian silikatowych – RETRANSMISJA
  1. Wymagania ustawowe. 2. Normowe wymagana izolacyjności akustycznej: a). przegrody wewnętrzne, b). przegrody zewnętrzne. 3. Dopuszczalny poziom hałasu: a). dopuszczalny poziom hałasu w …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-05-01 godz. 09:00 do 2023-05-08 godz. 09:00
  Prelegenci: dr inż. Leszek Dulak
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Problemy ochrony przeciwporażeniowej w sieciach elektroenergetycznych o napięciu wyższym niż 1 kV – RETRANSMISJA
  Szkolenie organizowane przez ŚlOIIB. Prelegent Stanisław Czapp. Temat szkolenia „Wybrane problemy ochrony przeciwporażeniowej w sieciach elektroenergetycznych o napięciu wyższym niż 1 …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-05-05 godz. 00:00 do 2023-05-07 godz. 23:50
  Prelegenci: Dr hab. inż. Stanisław Czapp, prof. PG, S C Dr hab. inż. Stanisław Czapp, prof.
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Prezentacja produktów firmy BWT Polska – RETRANSMISJA
  Szkolenie produktowe BWT Polska to okazja do poznania podstawowych technologii uzdatniania wody, przykładowych rozwiązań technologicznych wraz z opisem działania oraz zaleceń co do jakości wody …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-05-08 godz. 08:00 do 2023-05-22 godz. 20:00
  Prelegenci: Kamil Młynek, KDZ PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Cyfryzacja procesu inwestycyjnego. Część 5.
  Cyfryzacja procedur – CKOB, świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Działania organów nadzoru budowlanego wobec właścicieli i zarządców obiektów budowlanych. Procedury zmiany …

  Termin: 2023-05-08 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr Agnieszka Znamiec
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Podejście kosztowe oraz szacowanie stopnia zużycia budynków – metody z obszaru wyceny nieruchomości
  Na szkoleniu zostaną omówione: 1. Ogólne informacje o podejściach, metodach i technikach wyceny. Podstawowy wzór, metody i techniki wyceny do podejścia kosztowego. Charakterystyka rynku i …

  Termin: 2023-05-08 od 16:00 do 18:30
  Prelegenci: Anna Konopka, rzeczoznawca majątkowy, Dział Szkoleń ŁOIIB
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • BIM – Nowoczesne zarządzanie w budownictwie – ZAJĘCIA ONLINE Z DOFINANSOWANIEM MOIIB
  Technologia BIM zrewolucjonizowała branżę budowlaną w obszarze projektowania, realizacji inwestycji oraz zarządzania gotowym obiektem. Zastosowanie BIM w przemyślany i strategiczny sposób …

  Termin: od 2023-05-09 08:30 do 2023-05-10 16:00
  Prelegenci: PROCAD
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Okresowa kontrola urządzeń piorunochronnych
  Szkolenie „Okresowa kontrola urządzeń piorunochronnych”. Wykładowca Krzysztof Wincencik. Seminarium obejmuje omówienie m.in. następujących zagadnień: a) wymagania norm i przepisów w …

  Termin: 2023-05-09 od 10:00 do 14:00
  Prelegenci: Krzysztof Wincencik
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • III Ogólnopolska Konferencja „Fotowoltaika dziś i jutro” – hybrydowo
  III Ogólnoopolska KOnferencja „Fotowoltaika dziś i jutro” organizowana przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa – SEP …

  Termin: od 2023-05-11 09:30 do 2023-05-12 15:00
  Prelegenci: wielu
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Przegrody przeciwogniowe z silikatów
  1. Wprowadzenie do odporności ogniowej (przepisy, krzywe nagrzewania, kryteria odporności ogniowej), 2. Metody badań odporności ogniowej ścian nośnych i nienośnych (normy i ich zakres …

  Termin: 2023-05-11 od 10:00 do 15:00
  Prelegenci: dr inż. Piotr Turkowski
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Termografia w budownictwie. Przykłady zastosowania kamery termowizyjnej, interpretacja obrazów
  • Podstawy stosowania termografii; • Obszary stosowania termografii (omówienie na przykładach); • Procedura badań termograficznych; • Interpretacja obrazów termograficznych …

  Termin: 2023-05-11 od 12:00 do 14:00
  Prelegenci: dr inż. Mariusz Czyszek, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Projektowanie fundamentów na wzmocnionym podłożu. Część 2
  Wykład obejmie tematykę projektowania fundamentów na podłożu wzmocnionym przy użyciu technologii impulsowego zagęszczania gruntu oraz wibrowymiany metodą kolumn żwirowych. Przedstawione …

  Termin: 2023-05-11 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr inż. Maciej Krół
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych na podstawie ustawy Prawo budowlane – RETRANSMISJA
  Rodzaje i wytyczne kontroli okresowych i doraźnych stanu technicznego obiektów budowlanych w świetle ustawy Prawo budowlane: Kontrola okresowa wykonywana co najmniej raz w roku. Kontrola …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-05-12 godz. 00:00 do 2023-05-14 godz. 23:50
  Prelegenci: mgr inż. Tomasz Radziewski
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Zmiany w sporządzaniu świadectw charakterystyki energetycznej budynków w świetle nowych przepisów
  Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków istnieje w Polsce od 2009 r. i był skutkiem wprowadzenia dyrektywy EPBD (ang. Energy Performance of Buildings Directive), …

  Termin: 2023-05-12 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: dr inż. Łukasz Nowak
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • BIM – Revit MEP (instalacje sanitarne) – Warsztaty stacjonarne – KURS Z DOFINANSOWANIEM MOIIB
  Kurs Revit MEP przeznaczony dla początkujących użytkowników programu Revit MEP. Użytkownik zdobywa podstawową wiedzę w zakresie modelowania i obsługi narzędzi parametrycznego programu …

  Termin: od 2023-05-12 16:00 do 2023-05-14 17:00
  Prelegenci: PROCAD
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • ArCADia-TERMOCAD na przykładzie świadectwa charakterystyki energetycznej domu wielorodzinnego
  Prezentacja kierowana jest do osób chcących poznać podstawy oraz poszerzyć już posiadaną wiedzę na temat wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynku w oparciu o program …

  Termin: 2023-05-15 od 08:30 do 10:00
  Prelegenci: mgr inż. Rafał Mikulaniec, Komisja Doskonalenia Zawodowego
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Samowole budowlane i nowe możliwości ich legalizacji
  1. Działania nielegalne – regulacje z przeszłości mogące mieć znaczenie także obecnie 2. Działania nielegalne wg aktualnych regulacji ustawy Prawo budowlane 3. Możliwości legalizacji …

  Termin: 2023-05-15 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Armatura odcinająca, regulacyjna i zwrotna do ścieków – kiedy i jaki rodzaj armatury stosować, jakic
  Postaramy się znaleźć odpowiedź na pytania: – od czego zacząć i czego mieć świadomość przy doborze armatury do ścieków – czym odcinać, a czym regulować przepływ – po co wymyślono …

  Termin: 2023-05-15 od 11:00 do 14:00
  Prelegenci: Florian Piechurski Adam Chlapek
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Elektroniczne portale w budownictwie: e-Budownictwo, e-CRUB, EDB, c-KOB i inne
  Od lutego 2021 r. do chwili obecnej wprowadzane są sukcesywnie możliwości wykorzystania form elektronicznych w procedurach przygotowania i realizacji inwestycji oraz utrzymaniu obiektów. Niosą …

  Termin: 2023-05-15 od 16:00 do 17:40
  Prelegenci: Dagmara Kafar, Dział Szkoleń ŁOIIB
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Inżynierów budownictwa
  I. Podmiot i zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC inżyniera budownictwa II. Istotne zagadnienia prawne z zakresu odpowiedzialności cywilnej inżyniera budownictwa w kontekście ubezpieczenia OC …

  Termin: 2023-05-16 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr inż. Maria Tomaszewska Pestka, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Zasady stosowania wyrobów budowlanych
  Szkolenie skierowane jest do inżynierów budownictwa, uczestników procesu budowlanego. Ma na celu przybliżenie zasad stosowania wyrobów budowlanych podczas wykonywania robót budowlanych. W …

  Termin: 2023-05-17 od 10:00 do 14:00
  Prelegenci: Iwona Tokarska, Krzysztof Myszkowski, Monika Soldek, Anna Wilczewska, Marek Mickiewicz
  Organizator: Polska Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Zastosowanie innowacyjnych materiałów do systemów wentylacji tuneli drogowych.
  Zastosowanie innowacyjnych materiałów do systemów wentylacji tuneli drogowych. Na przykładzie rozwiązań w tunelu w  Doha (Katar).                                          …

  Termin: 2023-05-18 od 10:00 do 13:00
  Prelegenci: Małgorzata Król Karol Watoła
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Audyt energetyczny a świadectwo energetyczne budynków
  Szkolenie ma na celu przedstawienie różnicy jaka jest między audytem energetycznym a świadectwem energetycznym budynków. Przeznaczone jest przede wszystkim dla zarządców i właścicieli …

  Termin: 2023-05-18 od 12:00 do 15:00
  Prelegenci: Pomorska OIIB, inż. Krzysztof Użarowski
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Uzgodnienie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych – cz. I
  Szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące procesu uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Uzgodnienia dokonywane przez Organy Państwowej Inspekcji …

  Termin: 2023-05-18 od 15:00 do 17:20
  Prelegenci: Mgr inż. Paweł Stechura, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Realizacja celów klimatycznych poprzez inwestycje w OZE
  Na przykładzie dużego kompleksu pałacowo-parkowego Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim na Opolszczyźnie” zostanie przedstawiona zamiana kotłowni olejowej na 500 kW powstała z …

  Termin: 2023-05-18 od 16:00 do 20:00
  Prelegenci: dr hab. Zygfryd Glaeser, OPL OIIB
  Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • BHP przy urządzeniach i sieciach elektroenergetycznych w procesie budowy i eksploatacji – RETRANSMISJA
  Szkolenie mgr inż. Bogumił Dudek – certyfikowany wykładowca CIOP-PIB, ekspert techniki PPN i inwestycji sieciowych. Szkolenie będzie dotyczyło faz procesu budowlanego – od projektu do oddania …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-05-19 godz. 00:00 do 2023-05-21 godz. 23:50
  Prelegenci: mgr inż. Bogumił Dudek
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • ROZMOWA MOTYWACYJNA – WSPÓŁPRACA DLA WYNIKU – Dwudniowe warsztaty stacjonarne
  Dzięki udziałowi w szkoleniu: – Przećwiczysz PUZZLE MOTYWOWANIA w indywidualnym wykorzystywaniu motywatorów. – Opiszesz różnice w motywatorach dla POSZCZEGÓLNYCH POKOLEŃ. – Rozwiniesz …

  Termin: od 2023-05-20 08:30 do 2023-05-21 16:30
  Prelegenci: Piotr Sajewsicz
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się