Luty 2023

Luty 2023

       Szkolenia dla czynnych członków PIIB

 • Warsztaty projektowania w zakresie skuteczności ochrony przed porażeniem w sieciach nn o układzie TN
  Wymagania norm i przepisów zawierają często zapisy i zasady niekoniecznie zrozumiałe nawet dla doświadczonego elektryka. Celem warsztatów jest omówienie treści punktów normy N-SEP-E-001 i …

  Termin: 2023-02-02 od 16:00 do 19:00
  Prelegenci: Janusz Oleksa
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ocieplenia budynków od strony wewnętrznej – zasady realizacji i przykłady
  Szkolenie skierowane jest do projektantów, konserwatorów zabytków projektujących renowacje i modernizacje budynków istniejących i zabytkowych oraz dostosowujących budynki istniejące oraz …

  Termin: 2023-02-03 od 12:00 do 14:30
  Prelegenci: Pomorska OIIB, mgr inż. Paweł Kielar
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Udział Polaków w budowie Linii Transsyberyjskiej
  Sieć kolejowa w Cesarstwie Rosyjskim powstawała etapowo. Jedną z pierwszych linii kolejowych zbudowano w Królestwie Polskim. Była to kolej Warszawsko-Wiedeńska ukończona w roku 1848. Linię …

  Termin: 2023-02-03 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: prof. Jan Biliszczuk
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • WYZNACZANIE PRIORYTETÓW, PLANOWANIE PRACY, ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE – dwudniowe warsztaty stacj.
  Dzięki udziałowi w warsztatach: – Opanowanie reguł i zasad ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE. – Poznanie i przećwiczenie CYKLU OAPD jako narzędzia optymalizacji działania. – Wzrost efektywności …

  Termin: od 2023-02-04 08:30 do 2023-02-05 16:30
  Prelegenci: Piotr Sajewicz
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Zastosowanie zespołów prądotwórczych do awaryjnego zasilania sieci elektroenergetycznych nn
  1. Parametry jakościowe napięcia w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych. 2. Łańcuchy niezawodnościowe i ich wpływ na pewność dostawy energii elektrycznej. 3. Układy sieci …

  Termin: 2023-02-06 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: mgr inż. Julian Wiatr
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa
  I. Podmiot i zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC inżyniera budownictwa. II. Istotne zagadnienia prawne z zakresu odpowiedzialności cywilnej inżyniera budownictwa w kontekście ubezpieczenia …

  Termin: 2023-02-06 od 16:00 do 18:30
  Prelegenci: Maria Tomaszewska-Pestka, Dział Szkoleń ŁOIIB
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Vademecum budowlane bhp na budowie – zagrożenia , wypadki – cz. I
  Vademecum budowlane bhp na budowie – zagrożenia , wypadki – cz. I W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: 1. Obowiązki osób kierujących pracownikami. 2. Organy …

  Termin: 2023-02-07 od 15:00 do 17:00
  Prelegenci: mgr inż. Zdzisław Nocuń, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Zmiany istotne i nieistotne w projektach – obiekty liniowe
  Wykład ma na celu omówienie podobieństw, różnic i specyfiki trybów postępowań dotyczących: • istotnego i nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub …

  Termin: 2023-02-07 od 16:00 do 18:30
  Prelegenci: Dagmara Kafar, Dział Szkoleń ŁOIIB
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Uwalnianie terenów inwestycyjnych przy użyciu elektroenergetycznych linii tymczasowych WN i NN
  Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z występującymi powszechnie trudnościami z dostępnością i zagospodarowaniem terenów inwestycyjnych na terenach zurbanizowanych …

  Termin: 2023-02-08 od 10:00 do 13:30
  Prelegenci: Łukasz Iłowiecki – ARINET, Kamil Włodarczyk – ARINET, Adrian Mikołajczak – ARINET
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Książka obiektu budowlanego c-KOB
  Szkolenie przeznaczone jest głównie dla zarządców i właścicieli obiektów budowlanych, dla osób, które w ramach samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dokonują przeglądów i dla …

  Termin: 2023-02-09 od 12:00 do 15:00
  Prelegenci: Pomorska OIIB, inż. Krzysztof Użarowski
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Protokołowanie sprawdzenia skuteczności ochrony przed porażeniem w sieciach nn w układzie TN-C
  Sieć elektroenergetyczna podlega cyklicznym sprawdzeniom pod kątem skuteczności ochrony przed porażeniem. Wyniki pomiarów powinny być zaprotokołowane a na podstawie między innymi danych …

  Termin: 2023-02-09 od 16:00 do 19:00
  Prelegenci: Janusz Oleksa
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się