Lipiec 2023

Lipiec 2023

Polecamy szkolenia on-line oraz retransmisje z już odbytych szkoleń przygotowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.

Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń w trybie on-line na najbliższy okres.

Rejestracja na szkolenie/retransmisję odbywa się w portalu lub w Aplikacji PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Wakacyjny kurs języka angielskiego – Poziom C1 (wtorek) – NATIVE SPEAKER – Zajęcia raz w tygodniu
  Celem kursu jest zwiększenie stopnia zaawansowania posługiwania się językiem wraz z wykorzystaniem wyrażeń i zwrotów angielskich używanych w praktyce inżynierskiej. Koszt …

  Termin: od 2023-07-04 18:30 do 2023-08-26 20:00
  Prelegenci: Ed Odonovan
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wakacyjny kurs języka angielskiego – Poziom C1 (środa) – NATIVE SPEAKER – Zajęcia raz w tygodniu
  Celem kursu jest zwiększenie stopnia zaawansowania posługiwania się językiem wraz z wykorzystaniem wyrażeń i zwrotów angielskich używanych w praktyce inżynierskiej. Koszt …

  Termin: od 2023-07-05 18:30 do 2023-09-27 20:00
  Prelegenci: Ed Odonovan
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Strefy izolacyjne i ochronne obiektów i obszarów; Rola zieleni w miastach dla małej retencji – RETRANSMISJA
  1.Strefy izolacyjne i ochronne obiektów oraz obszarów i ich znaczenie dla czystości powietrza i komfortu życia: Definicja i stosowanie stref ochronnych; strefy ochrony sanitarnej ujęć i …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-07-06 godz. 08:00 do 2023-07-09 godz. 23:50
  Prelegenci: dr hab. Krzysztof Kasprzak
  Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wakacyjny kurs języka angielskiego – Poziom C1 (piątek) – NATIVE SPEAKER – Zajęcia raz w tygodniu
  Celem kursu jest zwiększenie stopnia zaawansowania posługiwania się językiem wraz z wykorzystaniem wyrażeń i zwrotów angielskich używanych w praktyce inżynierskiej. Koszt …

  Termin: od 2023-07-07 17:00 do 2023-09-29 19:30
  Prelegenci: William Glover
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Chemia w budownictwie- nowe rozwiązania materiałowo-technologiczne na polskim rynku – RETRANSMISJA
  Szkolenie dotyczące nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych z zastosowaniem chemii budowlanej. Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski Związek Inżynierów i Techników …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2023-07-08 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: Janusz Potrzebowski
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Sterowanie systemami wentylacji pożarowej – RETRANSMISJA
  Warianty sterowania układami wentylacji w budynkach o różnym przeznaczeniu. Sposoby opisywania działania instalacji oraz mozliwości ich współpracy z instalacją SSP Działanie systemu SSP w …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2023-07-08 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: Barbara Przybycin
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Pozwolenie na budowę jako podstawowy tryb realizacji inwestycji na tle ostatnich zmian przepisów – RETRANSMISJA
  Celem szkolenia jest omówienie trybu udzielenia pozwolenia na budowę w ujęciu praktycznym, z uwzględnieniem najnowszych zmian ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeń wykonawczych. Szkolenie …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-07-10 godz. 06:00 do 2023-07-24 godz. 23:50
  Prelegenci: Elżbieta Bartman-Cupryś, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Prawo wodne w procesie inwestycyjnym – RETRANSMISJA
  Program szkolenia 1. Podstawowe pojęcia i definicje. 2. Korzystanie z wody (korzystanie powszechne, korzystanie zwykłe, korzystanie szczególne, usługi wodne). 3. Obszary szczególnego …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-07-10 godz. 08:00 do 2023-07-16 godz. 22:00
  Prelegenci: dr hab. inż. Iwona Kłosok-Bazan, OPL OIIB
  Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Praktyczne aspekty zawierania umów o roboty budowlane – cz. V
  Zakres obejmie błędy w umowach o roboty budowlane. Umowa o roboty budowlane w zamówieniach publicznych: 1.Najczęściej popełniane błędy w umowach o roboty budowlane na przykładach 2.Umowa o …

  Termin: 2023-07-11 od 16:00 do 18:30
  Prelegenci: Anna Łukaszewska, Dział Szkoleń ŁOIIB
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Bezpieczne przechowywanie danych w firmie na przykładzie rozwiązań Synology
  1. O firmie Synology i portfolio sprzętowe 2. Bezpieczeństwo i nowości w systemie DSM 7.2 3. Dostęp zdalny 4. Aplikacje do współpracy użytkowników i udostępniania danych – …

  Termin: 2023-07-13 od 11:00 do 13:00
  Prelegenci: Tomasz Iwańczuk, PodlaskaOIIB
  Organizator: Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wzmacnianie budynków z wielkiej płyty na przykładzie systemu COPY ECO – RETRANSMISJA
  Szkolenie omawiające systemy wzmocnień dla budynków z wielkiej płyty. Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Bielsku-Białej …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2023-07-15 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: Jarosław Szulc
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wykonywanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w programie ARCADIA-TERMOCAD – RETRANSMISJA
  • Wstęp – Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków, zmiany wprowadzone w 2022 roku – Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej – Po co i kiedy wykonuje się świadectwo – Kto …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-07-17 godz. 08:00 do 2023-07-23 godz. 22:00
  Prelegenci: mgr inż. Rafał Mikulaniec, Biuro OPL OIIB
  Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się