Kwiecień 2023

Kwiecień 2023

W załączniku przesłane przez Kol. Marię Leśniak – Rotter zaproszenie

  –  możliwość  wzięcia udziału w szkoleniu dn. 20.04.2023 r. godz. 16.00-19.00 pt.

PROGRAM ”MIĘDZYNARODOWY RYNEK PRACY TO WSPÓŁCZESNA KONIECZNOŚĆ’’

– prowadzone przez Inżynierów z międzynarodowym doświadczeniem zawodowym 

 w zakresie  zarządzania projektem  oraz rynku pracy.

Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy bud. CDN-C3, sala IC, wejście główne do budynku                       

z koleżeńskim pozdrowieniem

Janusz Superson

Przewodniczący O/W  PZITB