Wrzesień 2023

Wrzesień 2023

Zapraszamy do udziału w Webinarze nt.: Bezpieczna i zyskowna realizacja inwestycji budowlanych.

Program:

 1. Podział najczęściej występujących utrudnień, które mają wpływ na czas realizacji.
 2. Ustawowy oraz umowny podział obowiązków/ryzyk – jak poszczególne utrudnienia przekładają się na pozycję wykonawcy.
 3. Strategie wykorzystania dokumentacji kontraktowej oraz budowlanej dla wykazywania wpływu utrudnień na czas (np. specyfikacje techniczne, wiążące części PFU, harmonogram).
 4. Uprawnienia umowne wykonawcy a roszczenie Zamawiającego / Generalnego Wykonawcy o karę umowną za niedotrzymanie terminu (wątek miarkowania).
 5. Główne metody wyliczania kosztów przedłużenia.

Zaproszenie kierujemy do członków zarządu, właścicieli firm, osób od prowadzenia kontraktów, specjalistów ds. roszczeń, prawników.

Webinar poprowadzą: adw. Justyna Solarska, adw. Wojciech Bazan, Jakub Białachowski, Tomasz Maza.

Udział w webinarze jest bezpłatny, termin 15 września 2023 godz. 10:00 – 11:30

https://jdpkancelaria.clickmeeting.com/bezpieczna-i-zyskowna-realizacja-inwestycji-budowlanych/register


Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji on-line „Energy Transition” (Transformacja Energetyczna), która odbędzie się w dniu 20 września w godz. 10.00-12.30, konferencja w języku angielskim.

Link do rejestracji oraz informacje i program konferencji jest dostępny poniżej:
Registration link is available here.


Zapraszamy do pobrania aplikacji mobilnej PIIB:


Polecamy szkolenia on-line oraz retransmisje z już odbytych szkoleń przygotowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.

Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń w trybie on-line na najbliższy okres.

Rejestracja na szkolenie/retransmisję odbywa się w portalu lub w Aplikacji PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Umowy zawierane z inwestorem przez projektanta, kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru – II – RETRANSMISJA
  Na szkoleniu zostaną poruszone zagadnienia: 1. Szczegółowe omówienie umów zawieranych z kierownikiem budowy/robót – przykłady zapisów w umowach. 2. Szczegółowe omówienie umów …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-09-08 godz. 08:00 do 2023-09-24 godz. 23:50
  Prelegenci: Anna Łukaszewska, Dział Szkoleń ŁOIIB
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Odpowiedzialność karna inż. w związku z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – RETRANSMISJA
  Adresatami szkolenia są inżynierowie budownictwa, którzy pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zarówno w ramach procesów inwestycyjnych jak i w ramach okresowych …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-09-11 godz. 08:00 do 2023-09-17 godz. 23:00
  Prelegenci: Pomorska OIIB, Jabłoński Tomasz-Prezes Sądu Rejonowego
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Umowa o prace projektowe-najczęściej popełniane błędy, w szczególności w ujęciu zamówień publicznych – RETRANSMISJA
  Celem szkolenia „Umowa o prace projektowe – najczęściej popełniane błędy, w szczególności w ujęciu zamówień publicznych” jest zbudowanie świadomości projektantów co do zasad …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-09-13 godz. 06:00 do 2023-09-30 godz. 23:50
  Prelegenci: Jolanta Szewczyk, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Kosztorysowanie od podstaw – pakiet wiedzy dla początkujących. Część 2
  Wskazówki i kolejne porady praktyczne związane z pierwszymi i dalszymi krokami w kosztorysowaniu. Podstawy teoretyczne (ciąg dalszy) związane z kalkulowaniem prac na podstawie katalogów …

  Termin: 2023-09-18 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr inż. Marcin Bartoszewicz
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Bezpieczeństwo pracowników na budowie, a odpowiedzialność osób kierujących – przepisy bhp
  Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze złożoną odpowiedzialnością kierowników budów, kierowników robót, inżynierów budowy, pracodawców i osób kierujących pracownikami, w tym …

  Termin: 2023-09-18 od 16:30 do 19:00
  Prelegenci: Dagmara Kupka, Dział Szkoleń ŁOIIB
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Kurs języka niemieckiego – Poziom B1 – Zajęcia dwa razy w tygodniu – KURS ONLINE
  Kursy będą odbywać się w systemie on-line z lektorem. Wielkość grupy ok. 6 osób (nie więcej jednak niż 8). Program został rozpisany na dwa semestry. Zajęcia odbywać się będą w …

  Termin: od 2023-09-18 19:00 do 2024-01-10 20:30
  Prelegenci: MOIIB
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Kurs języka niemieckiego – Poziom A2 – Zajęcia raz w tygodniu – KURS ONLINE
  Kursy będą odbywać się w systemie on-line z lektorem. Wielkość grupy ok. 6 osób (nie więcej jednak niż 8). Program został rozpisany na dwa semestry. Zajęcia odbywać się będą w …

  Termin: od 2023-09-18 19:00 do 2024-01-07 20:30
  Prelegenci: MOIIB
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Szkolenie w zakresie okresowych kontroli przewodów kominowych – cz. I
  Szkolenie poprowadzi: mgr inż. Krzysztof Mozolewski, rzeczoznawca budowlany, biegły sądowy, Omówione zostaną nastepujące zagadnienia: 1. Podstawy prawne okresowych kontroli, w tym …

  Termin: 2023-09-19 od 15:00 do 17:30
  Prelegenci: Mgr inż. Krzysztof Mozolewski
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę
  Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą dowiedzieć się informacji dotyczących istotnych zagadnień związanych z zastosowaniem Kodeksu postępowania administracyjnego w postepowaniu o …

  Termin: 2023-09-19 od 16:00 do 19:00
  Prelegenci: Piotr Jarzyński
  Organizator: Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Kurs języka niemieckiego – Poziom B1 – NATIVE SPEAKER – Zajęcia raz w tygodniu – KURS ONLINE
  Kursy będą odbywać się w systemie on-line z lektorem. Wielkość grupy ok. 6 osób (nie więcej jednak niż 8). Program został rozpisany na dwa semestry. Zajęcia odbywać się będą we …

  Termin: od 2023-09-19 19:30 do 2024-01-16 21:00
  Prelegenci: MOIIB
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Kurs języka hiszpańskiego – Poziom A2 – Zajęcia dwa razy w tygodniu – KURS ONLINE
  Kursy będą odbywać się w systemie on-line z lektorem. Wielkość grupy ok. 6 osób (nie więcej jednak niż 8). Program został rozpisany na dwa semestry. Zajęcia odbywać się będą we …

  Termin: od 2023-09-19 19:30 do 2024-01-18 21:00
  Prelegenci: MOIIB
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Odwadnianie budynków przy pomocy drenażu
  Szkolenie online omawiające systemy odwadniania budynków. Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski Związek Inzynierów i Techników Budownictwa w Bielsku-Białej współpracujące ze …

  Termin: 2023-09-20 od 10:00 do 13:00
  Prelegenci: Bartłomiej Monczyński
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Projektowanie konstrukcji budowlanych w ujęciu Eurokodów
  Szkolenie to skierowane jest do wszystkich inżynierów projektantów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie świadomego kształtowania niezawodności konstrukcji …

  Termin: 2023-09-20 od 12:30 do 15:00
  Prelegenci: Pomorska OIIB, dr inż. Marek Wesołowski
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wentylacja budynków. Jak osiągnąć najwyższą energooszczędność i najlepszą jakość powietrza?
  Serdecznie zapraszamy na spotkanie, podczas którego opowiemy w jaki sposób można osiągnąć najwyższą energooszczędność systemu wentylacyjnego, minimalne zużycie energii na wentylację, …

  Termin: 2023-09-20 od 16:00 do 20:00
  Prelegenci: Magdalena Skórska, Paweł Malcherczyk, OPL OIIB
  Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Podejmowanie decyzji w pracy zawodowej, biznesie i życiu codziennym – cz. I
  Szkolenie ma na celu zrozumienie procesu podejmowania decyzji. Ma pomóc w rozważnym i racjonalnym podejściu do rozwiązywania problemów, na jakie natrafiamy we współczesnej, zmiennej …

  Termin: 2023-09-21 od 11:00 do 14:00
  Prelegenci: Artur Kosturek
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Projektowanie konstrukcji drewnianych wg. Eurokodów – cz. I
  Szkolenie obejmie następującą tematykę: 1. Podstawy projektowania. 2. Informacje o normach dotyczących drewna i konstrukcji drewnianych 3. Stany graniczne nośności 4. Stany graniczne …

  Termin: 2023-09-21 od 15:00 do 17:30
  Prelegenci: dr inż. Dorota Kram, prof. PK
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Kurs języka hiszpańskiego – Poziom B1 – Zajęcia raz w tygodniu – KURS ONLINE
  Kursy będą odbywać się w systemie on-line z lektorem. Wielkość grupy ok. 6 osób (nie więcej jednak niż 8). Program został rozpisany na dwa semestry. Zajęcia odbywać się będą w …

  Termin: od 2023-09-21 18:00 do 2024-01-11 19:30
  Prelegenci: MOIIB
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Kurs języka hiszpańskiego – Poziom B1 – Zajęcia raz w tygodniu – KURS ONLINE
  Kursy będą odbywać się w systemie on-line z lektorem. Wielkość grupy ok. 6 osób (nie więcej jednak niż 8). Program został rozpisany na dwa semestry. Zajęcia odbywać się będą w …

  Termin: od 2023-09-21 18:00 do 2024-01-11 19:30
  Prelegenci: MOIIB
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wybrane zagadnienia modelowania budynków tradycyjnych w MES w programie Graitec Advance Design
  Modelowanie budynków w metodzie elementów skończonych 3d, nawet tych o tradycyjnej konstrukcji, często sprawia projektantom problem. Podczas tej sesji omówione zostaną wybrane przykłady …

  Termin: 2023-09-22 od 10:00 do 12:00
  Prelegenci: Kamil Dziedzic, Mateusz Matłosz
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Mobbing w miejscu pracy
  Celem wykładu jest zapoznanie jego uczestników z jednym z najpoważniejszych zagrożeń psychofizycznych mogących pojawić się w miejscu pracy. W jego trakcie omówione zostanie pojęcie mobbingu …

  Termin: 2023-09-22 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: dr Eliza Mazurczak
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ocieplanie pianką PIR
  Szkolenie online omawiające szeroko pojęte zagadnienia ocieplania budynków – w szczególności pianką. Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski Związek Inżynierów i Techników …

  Termin: 2023-09-25 od 10:00 do 13:00
  Prelegenci: Cezary Makles
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Medyka projektowania i dopuszczania do użytkowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu
  1. Definicja urządzeń przeciwpożarowych. 2. Źródła zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Wymagania prawne oraz ich funkcjonowanie w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych. 3. …

  Termin: 2023-09-26 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: mgr inż. Julian Wiatr
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Budowa sieci kanalizacyjnej, stosowane materiały. Obliczenia statyczne rurociągów.
  Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze  Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. 1.stosowane materiały w budowie sieci …

  Termin: 2023-09-26 od 11:00 do 14:00
  Prelegenci: dr inż. Florian Piechurski
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Szkolenie w zakresie okresowych kontroli przewodów kominowych – cz. II
  Na szkoleniu omówione zostaną następujące zagadnienia: 1) Najczęściej popełniane błędy na przykładzie wybranych protokołów pokontrolnych,. 2) Obowiązek przekazania protokołu do organu …

  Termin: 2023-09-26 od 15:00 do 17:30
  Prelegenci: mgr inż. Krzysztof Mozolewski
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Rozbudowa domu, a prawa autorskie projektanta na przykładach
  1. Prawa autorskie (osobiste i majątkowe) do projektu architektonicznego 2. Pola eksploatacji projektu architektonicznego 3. Uprawnienia twórcy projektu pierwotnego w przypadku przebudowy/ …

  Termin: 2023-09-26 od 16:00 do 18:30
  Prelegenci: Anna Łukaszewska, Dział Szkoleń ŁOIIB
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Najnowsze zmiany Prawa budowlanego (od czerwca do września 2023 roku)
  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do uczestników procesu budowlanego tzn. inwestorów, projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego. Szkolenie może również …

  Termin: 2023-09-27 od 12:00 do 15:00
  Prelegenci: Pomorska OIIB, inż. Krzysztof Użarowski
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wady betonowych posadzek przemysłowych –od projektu, poprzez wykonawstwo do pielęgnacji
  Szkolenie dedykowane jest projektantom, wykonawcom , inspektorom nadzoru inwestorskiego. Zakres szkolenia obejmie następującą tematykę: 1. Skurcz betonu jako główna przyczyna uszkodzeń …

  Termin: 2023-09-27 od 15:00 do 17:00
  Prelegenci: Dr inż. Grzegorz Bajorek, prof. PRz
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Silikaty w budownictwie energooszczędnym – efektywne rozwiązania i zapobieganie mostkom termicznym
  1. Silikaty – historia. 2. Produkcja i warunki przechowywania, transportu. 3. Zasady wbudowywania. 4. Podstawowe parametry. 5. Wymagania dotyczące izolacyjności termicznej przegród …

  Termin: 2023-09-28 od 10:00 do 14:00
  Prelegenci: dr hab. inż. Dariusz Bajno
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Projektowanie konstrukcji drewnianych wg. Eurokodów – cz. II
  Szkolenie obejmie następującą tematykę: 1. Podstawy projektowania. 2. Informacje o normach dotyczących drewna i konstrukcji drewnianych 3. Stany graniczne nośności 4. Stany graniczne …

  Termin: 2023-09-28 od 15:00 do 17:30
  Prelegenci: dr inż. Dorota Kram, prof. PK
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Renowacja stalowych sieci wodociągowych, dużych średnic. Metody renowacji: cementyzacja
  Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa  Metody bezwykopowych renowacji sieci wodociągowych. Metoda …

  Termin: 2023-09-29 od 11:00 do 14:00
  Prelegenci: dr inż. Florian Piechurski
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Podziały nieruchomości i ich konsekwencje
  W trakcie wykładu słuchacze będą mogli zapoznać się z procedurą podziału nieruchomości w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także z jego konsekwencjami tzn. sposobem …

  Termin: 2023-09-29 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr Alicja Meusz
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się