Sierpień 2023

Sierpień 2023

Sprawdź najnowsze szkolenia online PIIB

Polecamy szkolenia on-line oraz retransmisje z już odbytych szkoleń przygotowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.

Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń w trybie on-line na najbliższy okres.

Rejestracja na szkolenie/retransmisję odbywa się w portalu lub w Aplikacji PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Praktyczne aspekty zawierania umów o roboty budowlane – cz. VI – RETRANSMISJA
  Szkolenie będzie obejmowało: 1. Cd.Umowa o roboty budowlane w zamówieniach publicznych – odmienności 2. Obowiązki i odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego – studium …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-08-04 godz. 08:00 do 2023-08-20 godz. 23:50
  Prelegenci: Anna Łukaszewska, Dział Szkoleń ŁOIIB
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Obniżamy energię – innowacje, oszczędności czy ekologia? – RETRANSMISJA
  Szkolenie obejmować będzie następujący program: 1. Efektywność energetyczna – informacje ogólne. 2. Efektywność energetyczna i jej związek z budownictwem. 3. Omówienie dokumentów …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-08-07 godz. 08:00 do 2023-08-13 godz. 22:00
  Prelegenci: Krzysztof Kurowski, OPL OIIB
  Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Podstawy projektowania instalacji systemu sygnalizacji pożarowej – RETRANSMISJA
  1. Opis środowiska pożarowego i jego oddziaływania na warunki zasilania urządzeń w energię elektryczną. 2. Podstawy prawne stosowania SSP. 3. Podział czujek pożarowych oraz ich …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-08-07 godz. 09:00 do 2023-08-21 godz. 08:00
  Prelegenci: mgr inż. Julian Wiatr
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Samowole budowlane i nowe możliwości ich legalizacji – RETRANSMISJA
  1. Działania nielegalne – regulacje z przeszłości mogące mieć znaczenie także obecnie 2. Działania nielegalne wg aktualnych regulacji ustawy Prawo budowlane 3. Możliwości legalizacji …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-08-07 godz. 09:00 do 2023-08-14 godz. 08:00
  Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski, MOIIB – Warszawa2
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Rodzaje i praktyczne zastosowania posadzek żywiczych na przykładach rozwiązań firmy REMMERS – RETRANSMISJA
  W każdej branży jakość posadzki jest jednym z czynników sukcesu. Remmers oferuje szereg rozwiązań opracowanych specjalnie dla pomieszczeń o wysokich wymaganiach tj. hale garażowe, …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-08-07 godz. 09:00 do 2023-08-14 godz. 08:00
  Prelegenci: Marcin Flisikowski, Jacek Majewski
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Rozpoczęcie inwestycji w świetle ustawy Prawo budowlane – RETRANSMISJA
  1. Zakres zagadnień regulowanych ustawą PB 2. Podstawowe definicje oraz konsekwencje ich niejednoznaczności i wzajemnej niekompatybilności, korelacje z definicjami innych ustaw 3. Budowa, …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-08-14 godz. 09:00 do 2023-08-21 godz. 08:00
  Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Tworzenie dokumentacji konstrukcji żelbetowych w programie CADKON+ RC – RETRANSMISJA
  Detalowanie zbrojenia konstrukcji żelbetowych wymaga dużych nakładów pracy i jest czasochłonne. Program CADKON+RC pozwala przyspieszyć ten proces dzięki możliwości autoamtyzacji procesów …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-08-14 godz. 09:00 do 2023-08-21 godz. 08:00
  Prelegenci: Dariusz Maziarz
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów – obudowy systemowe – RETRANSMISJA
  Wykład prowadzony przez doświadczonego inżyniera praktyka, analizowane są konkretne przykłady z budowy wraz z obliczeniami oraz odniesieniem do aktualnych przepisów i norm. Po zakończeniu …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-08-21 godz. 09:00 do 2023-08-28 godz. 08:00
  Prelegenci: dr inż. Marek Kopras
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Produkty i systemy Lafarge optymalizujące koszty budowy. Szkolenie dla projektantów i wykonawców – RETRANSMISJA
  Airium – mineralna piana izolacyjna, która zmienia branżę Agilia fibro – Niższe koszty realizacji inwestycji dzięki zmniejszeniu masy tradycyjnej stali zbrojeniowej System podkładów …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-08-21 godz. 09:00 do 2023-08-28 godz. 08:00
  Prelegenci: Paweł Witkowski, Mateusz Job, Rafał Soboń, Piotr Mazurkiewicz
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wymiana instalacji przy adaptacji zabytkowych budynków
  Szkolenie online omawiające szeroko pojęte zagadnienia ocieplania budynków – w szczególności pianką. Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski Związek Inżynierów i Techników …

  Termin: 2023-08-21 od 10:00 do 13:00
  Prelegenci: Radosław Nawara
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Hydroizolacje – błędy projektowe i wykonawcze oraz sposoby ich napraw
  Podczas szkolenia zaprezentowany zostanie podział i potrzeba stosowania hydroizolacji. Ponadto zostaną zaprezentowane najczęściej popełniane błędy projektowe i wykonawcze. Zaprezentowane …

  Termin: 2023-08-21 od 11:00 do 14:00
  Prelegenci: Marek Mularczyk, OPL OIIB
  Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Umowy zawierane z inwestorem przez projektanta, kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru – II
  Na szkoleniu zostaną poruszone zagadnienia: 1. Szczegółowe omówienie umów zawieranych z kierownikiem budowy/robót – przykłady zapisów w umowach. 2. Szczegółowe omówienie umów …

  Termin: 2023-08-22 od 16:00 do 18:30
  Prelegenci: Anna Łukaszewska, Dział Szkoleń ŁOIIB
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Konstrukcje stalowe – dobre praktyki tworzenia i koordynacji modelu 3D w środowisku Autodesk
  Na szkoleniu omówione zostaną wybrane zagadnienia pozwalające na skuteczne wykorzystanie modelu 3D do koordynacji międzybranżowej, dokumentacji i analizy MES. Poruszone zostaną praktyczne …

  Termin: 2023-08-24 od 10:00 do 12:00
  Prelegenci: MOIIB, Michał Nowicki, Michał Zając
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się