Sierpień 2023

Sierpień 2023

Szanowni Państwo,

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), Ministerstwem Rozwoju i Technologii (MRiT), Ministerstwem Infrastruktury (MI) oraz Związkiem Miast Polskich (ZMP) organizuje  14 września 2023 o godz. 1100 w Warszawskim Domu Technika NOT  seminarium poświęcone „Krajowej Polityce Miejskiej” (2030).

Seminarium ma na celu zaprezentowanie zasad i rolę KPM 2030 w działaniu samorządów miast. Szczególną uwagę FSNT – NOT chce zwrócić na tematy związane z planowaniem przestrzennym, mobilnością miejską oraz zmianami klimatu i jakości środowiska przyrodniczego w miastach.

Program seminarium w załączeniu. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Proszę o zgłoszenie uczestnictwa drogą e-mailową na adres [email protected], termin zgłoszeń do dnia 30.08.2023.

Anna Rozbicka
Starszy specjalista ds. organizacyjnych
tel. 22 250-22-23
tel. 785 870 467

Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS,
KRS: 0000052494 | NIP: 5260300434 | REGON: 000513521