Październik 2023

Październik 2023

Szanowni Państwo


Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Ewa Mańkiewicz-Cudny i Prezes Związku Rzemiosła Polskiego V-ce przewodniczący Rady Dialogu Społecznego Jan Gogolewski,  po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią, serdecznie zapraszają na konferencję pt. „Kształcenie dla nauki, gospodarki i rynku pracy”, która odbędzie się 21 listopada 2023 r.  w Pałacu Chodkiewiczów, ul. Miodowa 14 w Warszawie.

Obszar szeroko rozumianej problematyki kształcenia zawodowego na różnych poziomach systemu edukacji jest w kręgu największego zainteresowania naszych organizacji z powodu potrzeby dbałości o dopływ wykwalifikowanych kadr na potrzeby prawidłowo rozwijającej się gospodarki i rynku pracy. Ważne jest, aby wykorzystywać każdy potencjał, który może generować dobre rozwiązania i wnioski idące w kierunku zwiększania jakości, skuteczności i adekwatności rozwiązań systemowych, reagujących na ciągle zmieniające się uwarunkowania. Celem wydarzenia jest promocja dialogu społecznego, który niewątpliwie sprawdza się w tworzeniu warunków prawnych i organizacyjnych, odpowiadających na potrzeby społeczne. W tym procesie istotni aktorzy to uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, a także takie organizacje jak nasze, które w obszarze kształcenia zawodowego realizują swoje misje.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do tego dialogu i udziału w konferencji.  

Wraz z zaproszeniem przekazujemy program wydarzenia oraz kartę zgłoszeniową, którą po wypełnieniu – w terminie do 14 listopada 2023 r. – prosimy przesłać
z wykorzystaniem  linku: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeegkVMoZdE-Vk7LnmjL57_EnTPgEQy__g1kCGKfbpfyC5PGg/viewform

[W razie pytań prosimy o kontakt:  ZRP 22 50 44 279, NOT 785 870 469].

Udział w konfernecji jest bezpłatny.

Z poważaniem

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
				Naczelna Organizacja Techniczna

ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS,
KRS: 0000052494 | NIP: 5260300434 | REGON: 000513521

Więcej informacja o nas w Portalu not.org.pl dostępnym pod adresem https://www.not.org.pl/.