Wrzesień 2023

Wrzesień 2023

Szanowni Członkowie PZITB

uprzejmie informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.

W załączeniu przesyłam również pismo przewodnie kierujące przedmiotowy projekt do konsultacji publicznych wraz z formularzem na którym należy składać uwagi.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż uwagi można zgłaszać w terminie 7dni od dnia opublikowania projektu na BIP RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376550

Z poważaniem,

Wydział Przepisów Techniczno-Budowlanych

Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

gov.pl/rozwoj-technologia


Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa