Styczeń 2022

Styczeń 2022

XVII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO (19-21.10.2022 r., Cedzyna)

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Kielce oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej zapraszają na XVII Konferencję Naukowo-Techniczną „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”. Konferencja odbędzie się w dniach 19-21 października 2022 r. w Cedzynie koło Kielc. Zgłaszanie uczestnictwa trwa do 30.06.2022 r. Liczba miejsc ograniczona.  https://rzeczoznawstwo2022.tu.kielce.pl/zgloszenie.html

Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia udziału znajdą Państwo na stronie internetowej: https://rzeczoznawstwo2022.tu.kielce.pl/

Organizatorzy Konferencji

top

Patronat Honorowy Konferencji

wojewoda Zbigniew KONIUSZ – Wojewoda Świętokrzyski

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Mgr Dorota CABAŃSKA – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej BĘTKOWSKI – Marszałek
Urząd Miasta Kielce
Bogdan WENTA – Prezydent
Instytut Techniki Budowlanej
Dr inż. Robert GERYŁO – Dyrektor ITB
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI – Prezes PIIB
Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Prof. dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA – Przewodnicząca ZG PZiTB
Politechnika Świętokrzyska
Prof. dr hab. inż. Zbigniew KORUBA – Rektor PŚk

Patronat medialny