Luty 2022

Luty 2022

Zaproszenie w imieniu Sekretarza Generalnego ZG Mieczysława Grodzkiego

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej pn. „Konsultowanie i zarządzanie przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem procesów inwestycyjnych w budownictwie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Celem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest integracja wszystkich zdobywanych w Polsce kwalifikacji formalnych i pozaformalnych oraz umożliwienie potwierdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności z danej dziedziny w trakcie walidacji. Kwalifikacje nadawane są w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego oraz przez stowarzyszenia, organizacje branżowe, instytucje i firmy szkoleniowe. Poza kwalifikacjami, które weszły do systemu z mocy ustawy (kwalifikacje szkolne i akademickie), inne muszą być do niego wpisane na przykład na wniosek zainteresowanych podmiotów. O kwalifikację „Konsultowanie i zarządzanie przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem procesów inwestycyjnych w budownictwie” wnioskowało Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynkowym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z załączonym wnioskiem opisującym kwalifikację i wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zachęcamy więc do szczegółowego zapoznania się z naszym pismem i załącznikami i prosimy o wyrażenie opinii w formularzu konsultacji załączonym do pisma.
Jednocześnie prosimy, aby Państwa opinie były przesyłane w formie edytowalnej, a nie w plikach pdf.
Uprzejmie prosimy o przekazanie odpowiedzi drogą mailową w terminie do 28 lutego br. na następujący adres mailowy: [email protected]

Dodatkowo informujemy, że zaproszenie do konsultacji zamieszczono również w dziale ogłoszeń na portaluZintegrowanego Systemu Kwalifikacji https://kwalifikacje.gov.pl/ogloszenia/konsultacje-wnioskow w związku z czym będziemy wdzięczni za rozpropagowanie tej informacji w środowisku zainteresowanym tematyką.

Z poważaniem
Marcin Brachfogel
 
główny specjalista
Wydział Kwalifikacji
Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
tel. 22 411 90 95
[email protected]