Styczeń 2022

Styczeń 2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o zaplanowanej na 12-13 maja 2022 roku czwartej edycji Konferencji Naukowo-Technicznej Konstrukcje Sprężone.
Jest to spotkanie szerokiego środowiska inżynierskiego i naukowo-badawczego, którego obszarem zainteresowań zawodowych jest technologia sprężania. Spotkania odbywają się pod patronatem J.M. Rektora Politechniki Krakowskiej, Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej tejże Politechniki, Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącej Sekcji Konstrukcji Betonowych tegoż Komitetu, Przewodniczącej PZiTB, Przewodniczącego Polskiej Grupy fib, Przewodniczącego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej i przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Poza powyższą wiadomością udostępniamy Państwu również propozycję treści informacji o Konferencji, którą według Państwa uznania można umieścić na Państwa stronie internetowej/mediach społecznościowych (poniżej) wraz z grafiką (w załączeniu), dotyczące organizowanej przez nas konferencji:

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji Naukowo-Technicznej Konstrukcje Sprężone KS2021 w dniach 12-13 maja2022.

Konferencja KS2021 organizowana jest w cyklu 3-letnim przez Katedrę Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Poprzednie jej edycje w latach 2012, 2015 i 2018 były bardzo wysoko oceniane przez uczestników i obfitowały w ciekawe wystąpienia. Celem tegorocznej edycji jest ponowne stworzenie forum wymiany informacji oraz dyskusji o osiągnięciach i napotykanych problemach, zarówno teoretyczno – badawczych, jak i – w bardzo dużym stopniu – praktycznych.

Temat wiodący KS201: KONSTRUKCJE CIĘGNOWE
Adres www:  www.ks2021.pk.edu.pl

Z poważaniem

Sylwia Schoenowitz

Komitet Organizacyjny KS2021

www.ks2021.pk.edu.pl