Listopad 2023_2

Listopad 2023_2

Zapraszamy do pobrania aplikacji mobilnej PIIB:


Polecamy szkolenia on-line oraz retransmisje z już odbytych szkoleń przygotowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.

Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń w trybie on-line na najbliższy okres.

Rejestracja na szkolenie/retransmisję odbywa się w portalu lub w Aplikacji PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 • NOWOŚCI I NAWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE W OFERCIE FIRMY ZIEL-BRUK ® – RETRANSMISJA
  TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY – należy przez to rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-11-06 godz. 00:00 do 2023-11-19 godz. 23:50
  Prelegenci: TOMASZ BIERKA INŻYNIER INNOWACJI
  Organizator: Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Elektromobilność: od stacji ładowania po pojazd elektryczny II – RETRANSMISJA
  1.Wstęp 2.Budowa pojazdów elektrycznych 3.Kontrola izolacji i bezpieczeństwo przeciwpożarowe w instalacjach elektrycznych 4.Problemy serwisowe pojazdów elektrycznych 5.Proces ładowania …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-11-10 godz. 08:00 do 2023-11-26 godz. 23:50
  Prelegenci: Anna Biłek-Gorzkiewicz, Dział Szkoleń ŁOIIB
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Projektowanie konstrukcji stalowych z uwzględnieniem współpracy z poszyciem z płyt warstwowych – RETRANSMISJA
  Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy w zakresie uwzględniania współpracy poszycia z płyt warstwowych z konstrukcją. Podczas szkolenia omówione zostaną możliwości …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-11-13 godz. 06:00 do 2023-11-26 godz. 23:50
  Prelegenci: Marcin Górski, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Warsztaty-Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i radzenie sobie w sytuacjach trudnych w relacjach – RETRANSMISJA
  Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje komunikacyjne, szczególnie w zakresie rozumienia ludzi i podstawowych mechanizmów psychologicznych …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-11-13 godz. 08:00 do 2023-11-19 godz. 23:00
  Prelegenci: Pomorska OIIB, mgr Marzena Jankowska
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Projektowanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w systemie ArCADia BIM – RETRANSMISJA
  1. ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE a. Ogólne funkcje programu ArCADia BIM niezbędne przy projektowaniu instalacji. b. Omówienie funkcji modułu ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE. c. Wprowadzanie …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-11-13 godz. 09:00 do 2023-11-20 godz. 08:00
  Prelegenci: mgr inż. Magdalena Nowicka
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, a odpowiedzialność karna i cywilna – RETRANSMISJA
  Celem szkolenia jest wskazanie obowiązków oraz skutecznych czynności podejmowanych w toku pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie aby skutecznie ochronić się przed …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-11-16 godz. 06:00 do 2023-11-30 godz. 23:50
  Prelegenci: Jolanta Szewczyk, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Współpraca międzybranżowa w oparciu o wirtualny model budynku tworzony w technologii BIM – RETRANSMISJA
  Tworzenie projektu obiektu budowlanego wymaga współpracy wielu branż, dlatego ważne jest, aby w procesie projektowania umożliwić zespołom współpracę i wykorzystanie danych wypracowanych …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-11-17 godz. 00:00 do 2023-11-19 godz. 23:50
  Prelegenci: Karol Janeczko – TMSYS sp. z o.o.
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Zakończenie budowy, oddawanie do użytkowania obiektu budowlanego – RETRANSMISJA
  1. Dokumentacja budowy i omówienie jej najważniejszych elementów, dokumenty związane ze stosowanymi przy wykonywaniu robót wyrobami budowlanymi 2. Odbiory robót budowlanych 3. Procedury …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-11-17 godz. 09:00 do 2023-11-21 godz. 08:00
  Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Plan BIOZ a instrukcja wykonywania robót oraz inne dokumenty bhp – RETRANSMISJA
  16.30 – 18.00 – PLAN BIOZ a informacja bioz, jako dokumenty wspomagające kierownika budowy – czemu służą i co szczegółowo powinny zawierać. 18.00 – 18.45 – IBWR (instrukcja …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-11-17 godz. 09:00 do 2023-12-03 godz. 23:50
  Prelegenci: Dagmara Kupka, Dział Szkoleń ŁOIIB
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Obowiązujące wymagania przy projektowaniu oddymiania pomieszczeń. – RETRANSMISJA
  Szkolenie techniczne w temacie: „Obowiązujące wymagania przy projektowaniu oddymiania pomieszczeń”, zorganizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2023-11-18 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: Barbara Przybycin
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Efekty wdrażania monitoringu sieci wod. na straty wody i bezpieczeństwa w systemach dystrybucji. – RETRANSMISJA
  Szkolenie techniczne w temacie: „Efekty prowadzenia modernizacji i wdrażania monitoringu sieci wodociągowej na straty wody i bezpieczeństwa w systemach dystrybucji.”, zorganizowane przez …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2023-11-19 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: dr inż. Florian Piechurski
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości w świetle Prawa budowlanego
  1. Dokumentacja techniczno–prawna obiektu budowlanego przejmowanego w zarząd 2. Kontrole okresowe obiektów budowlanych 3. Możliwość wykorzystania jako analogii szczegółowego …

  Termin: 2023-11-20 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Budynki z pompą ciepła, fotowoltaiką i magazynem energii elektrycznej. Jednorodzinny dom pasywny.
  Szkolenie techniczne w temacie: „Budynki jednorodzinne z pompą ciepła, fotowoltaiką i magazynem energii elektrycznej. Jednorodzinny dom pasywny. „, zorganizowane przez stowarzyszenie …

  Termin: 2023-11-20 od 11:00 do 14:00
  Prelegenci: Paweł Lachma z zespołem
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Podejmowanie decyzji w pracy zawodowej, biznesie i życiu codziennym – cz. III
  Szkolenie ma na celu zrozumienie procesu podejmowania decyzji. Ma pomóc w rozważnym i racjonalnym podejściu do rozwiązywania problemów, na jakie natrafiamy we współczesnej, zmiennej …

  Termin: 2023-11-20 od 15:30 do 18:30
  Prelegenci: Artur Kosturek
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Procedury inwestycyjne regulowane Prawem budowlanym.
  1. Nowe akty planowania przestrzennego, w tym: plan ogólny gminy oraz zintegrowany plan inwestycyjny. 2. Akty planowania przestrzennego a zasady wydawania inwestycyjnych decyzji administracyjnych …

  Termin: 2023-11-20 od 16:00 do 18:30
  Prelegenci: Dagmara Kafar, Dział Szkoleń ŁOIIB
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Zabezpieczenie konstrukcji budowlanych pod względem przeciwpożarowym
  Szkolenie skierowane do projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnobudowlanej. Szkolenie pozwoli poszerzyć wiedzę …

  Termin: 2023-11-21 od 11:00 do 14:00
  Prelegenci: Adam Maleńki
  Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Audyty energetyczne – cz. II
  Część 2 szkolenia z zakresu audytów energetycznych w budownictwie obejmuje przykładowe obliczenia audytorskie zgodne z obowiązującym prawodawstwem, opracowanie przykładowego audytu …

  Termin: 2023-11-21 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: dr inż. Krzysztof Szczotka, AGH, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Materiały stosowane do wykonania instalacji kanalizacyjnej w budynkach. Instalacje dualne.
  Szkolenie techniczne w temacie: „Materiały stosowane do wykonania instalacji kanalizacyjnej w budynkach. Instalacje dualne. Odzysk wody szarej. Wytyczne projektowe i montażowe „, zorganizowane …

  Termin: 2023-11-22 od 11:00 do 14:00
  Prelegenci: dr inż. Florian Piechurski
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Sposoby likwidacji mostków cieplnych
  Szkolenie online omawiające sposoby likwidacji mostków cieplnych. Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Bielsku-Białej …

  Termin: 2023-11-23 od 10:00 do 12:30
  Prelegenci: Ireneusz Stachura
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Dawna architektura spolium dla dzieła współczesnego, nowa architektura spolium dla dzieła dawnego
  Spolium, w liczbie mnogiej spolia (z łaciny – łup), to element architektoniczny wykorzystany wtórnie w nowym budynku. Spoliami były na przykład antyczne kolumny wykonane z cennych, …

  Termin: 2023-11-23 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: prof. Rafał Eysymontt
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Cyfryzacja sposobem na kształtowanie przyszłości
  Atak na organizację może być wielowarstwowy lecz zazwyczaj ataki opierają się na socjotechnice z uwagi na ich prostotę. Oczywiście należy brać pod uwagę w codziennej pracy możliwość …

  Termin: 2023-11-24 od 10:00 do 14:00
  Prelegenci: Janusz Ustrzycki
  Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, grami i próbami manipulacji – DWUDNIOWE WARSZTATY ONLINE
  Krótki wstęp Jak funkcjonujemy? Koncepcja Dziecka, Rodzica Dorosłego Zarządzanie emocjami rozmówców w trakcie trudnych rozmów/sytuacji Jak bronić się przed …

  Termin: od 2023-11-25 08:30 do 2023-11-26 16:30
  Prelegenci: Anna Malarz
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Projektowanie i eksploatacja fontann i wodnych placów zabaw
  Szkolenie techniczne w temacie: „Projektowanie i eksploatacja fontann i wodnych placów zabaw „, zorganizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą …

  Termin: 2023-11-27 od 11:00 do 14:00
  Prelegenci: dr inż. Florian Piechurski
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Praktyczne aspekty stosowania KPA przy wydawaniu pozwolenia na budowę
  Szkolenie ma na celu omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących prowadzania postępowania administracyjnego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Podczas prelekcji zostaną …

  Termin: 2023-11-27 od 16:00 do 19:00
  Prelegenci: Joanna Maj, Piotr Jarzyński, Piotr Jarzyński
  Organizator: Polska Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w budownictwie przemysłowym
  Zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w budownictwie przemysłowym z wykorzystaniem tzw. systemów asekuracyjnych. Sposoby mocowania konstrukcji fotowoltaicznych do dachów. Szkolenie …

  Termin: 2023-11-28 od 10:00 do 13:00
  Prelegenci: Karol Miazio
  Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Inspekcja, pomiary diagnostyczne i czyszczenie oraz dezynfekcja w kanałach wentylacyjnych
  Szkolenie techniczne w temacie: „Czyszczenie i dezynfekcja w kanałach wentylacyjnych „, zorganizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą …

  Termin: 2023-11-28 od 11:00 do 14:00
  Prelegenci: dr inż. Maria Hurnik
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Projektowanie konstrukcji budowlanych w RFEM 6 oraz wymiana danych w systemie BIM / DLUBAL Software
  Szkolenie ma na celu przedstawienie narzędzi oraz wybranych procesów projektowych. Warto zaznaczyć, że oprogramowanie Dlubal Software jest znanym i rozpoznawalnym narzędziem wysokiej jakości, …

  Termin: 2023-11-29 od 10:00 do 13:00
  Prelegenci: Leszek Mrowiec z zespołem / Dlubal
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Geokompozyty i membrany w budownictwie
  Szkolenie online omawiające nowoczesne geokompozyty oraz membrany. Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Bielsku-Białej …

  Termin: 2023-11-29 od 10:00 do 12:30
  Prelegenci: Iwo Wituła
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Możliwe rozwiązania odzysku wody deszczowej w obiektach biurowych i użyteczności publicznej.
  Szkolenie techniczne w temacie: „Możliwe rozwiązania odzysku wody deszczowej w obiektach biurowych i użyteczności publicznej. „, zorganizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne …

  Termin: 2023-12-01 od 11:00 do 14:00
  Prelegenci: dr inż. Florian Piechurski
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Materiały stosowane w instalacjach wewnętrznych, wady i zalety. Zastosowanie Polybutylenu. – RETRANSMISJA
  Szkolenie techniczne w temacie: „Materiały stosowane w instalacjach wewnętrznych, wady i zalety. Metody łączenia. Polybutylen – zastosowanie w instalacjach wewnętrznych. „, zorganizowane …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2023-12-02 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: dr inż. Florian Piechurski i zespół
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Tytan Professional – technologie przyszłości w procesie termomodernizacji – RETRANSMISJA
  Szkolenie online omawiające przyszłościowe systemy termomodernizacji. Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Bielsku-Białej …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2023-12-02 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: Dorota Wakulak
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się


Polska Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa
tel. 22 828 31 89
e-mail: [email protected]