Grudzień 2023_1

Grudzień 2023_1

Polecamy szkolenia on-line oraz retransmisje z już odbytych szkoleń przygotowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.

Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń w trybie on-line na najbliższy okres.

Rejestracja na szkolenie/retransmisję odbywa się w portalu lub w Aplikacji PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Plan BIOZ a instrukcja wykonywania robót oraz inne dokumenty bhp – RETRANSMISJA
  16.30 – 18.00 – PLAN BIOZ a informacja bioz, jako dokumenty wspomagające kierownika budowy – czemu służą i co szczegółowo powinny zawierać. 18.00 – 18.45 – IBWR (instrukcja …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-11-17 godz. 09:00 do 2023-12-03 godz. 23:50
  Prelegenci: Dagmara Kupka, Dział Szkoleń ŁOIIB
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Prawo pracy dla menedżerów – DWUDNIOWE WARSZTATY ONLINE Z DOFINANSOWANIEM MOIIB
  Korzyści dla uczestnika: – Zdobycie, usystematyzowanie oraz pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania kadrą zgodnie z przepisami prawa pracy – Nauczenie się i przećwiczenie prawnych …

  Termin: od 2023-12-02 08:30 do 2023-12-03 16:30
  Prelegenci: Krzysztof Byjoch, Magdalena Wlazło
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Materiały stosowane w instalacjach wewnętrznych, wady i zalety. Zastosowanie Polybutylenu. – RETRANSMISJA
  Szkolenie techniczne w temacie: „Materiały stosowane w instalacjach wewnętrznych, wady i zalety. Metody łączenia. Polybutylen – zastosowanie w instalacjach wewnętrznych. „, zorganizowane …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2023-12-02 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: dr inż. Florian Piechurski i zespół
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Tytan Professional – technologie przyszłości w procesie termomodernizacji – RETRANSMISJA
  Szkolenie online omawiające przyszłościowe systemy termomodernizacji. Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Bielsku-Białej …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2023-12-02 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: Dorota Wakulak
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Projektowanie profili stalowych ze środnikiem falistym, w tym z wykorzystaniem autorskiego programu
  Projektowanie konstrukcji stalowych z profili dwuteowych ze środnikiem falistym z wykorzystaniem autorskiego programu SINBEAM firmy Zekon Sp. z o.o. Szkolenie to głównie jest kierowane do …

  Termin: 2023-12-04 od 10:00 do 13:00
  Prelegenci: mgr inż. Wojciech Wojtusik, OPL OIIB
  Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wykorzystanie technologii bezwykopowych do budowy sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia.
  Szkolenie techniczne w temacie: „Wykorzystanie technologii bezwykopowych do budowy sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia. „, zorganizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne …

  Termin: 2023-12-04 od 11:00 do 14:00
  Prelegenci: dr inż. Florian Piechurski
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Roboty wykończeniowe – podłogi, posadzki, wymalowania. Trudne przypadki, błędy, wybrane zagadnienia
  1. Rodzaje podłoży vs docelowe wykończenie powierzchni 2. Przygotowanie podłoży nowych i starych 3. Defekty podłoży – sposób diagnostyki i sposoby naprawy 4. Wpływ błędów w …

  Termin: 2023-12-04 od 15:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr inż. Maciej Rokiel
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Czego nas uczą szkody? Ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa
  Szkolenie „Czego nas uczą szkody? Ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa” ma na celu wskazanie na podstawie rzeczywistych szkód, kwestii, które są lub mogą być ważne w życiu zawodowym …

  Termin: 2023-12-05 od 16:00 do 19:00
  Prelegenci: Maria Tomaszewska-Pestka
  Organizator: Polska Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Energetyka obywatelska
  Energetyka obywatelska to paradygmat energetyczny, w którym społeczności lokalne biorą aktywny udział w produkcji, dystrybucji i zarządzaniu energią. Obywatele, wspólnie z lokalnymi …

  Termin: 2023-12-05 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: dr inż. Robert Jeżewski
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Odbiory robót budowlanych
  1. Wprowadzenie 2. Poświadczenie wykonania zobowiązania wg Kodeksu cywilnego 3. Procedury odbioru robót budowlanych wg zmienionych regulacji ustawy Prawo budowlane 4. Kwestia możliwości …

  Termin: 2023-12-06 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wstęp do remediacji
  Podczas szkolenia omówię pojęcie remediacji oraz wyjaśnię, dlaczego ważne jest prawidłowe rozpoznanie środowiska wodno-gruntowego w trakcie planowania i projektowania inwestycji. Przedstawię …

  Termin: 2023-12-07 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr inż. Justyna Molska
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Projektowanie konstrukcji budowlanych w RFEM 6 oraz wymiana danych w systemie BIM / DLUBAL Software – RETRANSMISJA
  Szkolenie ma na celu przedstawienie narzędzi oraz wybranych procesów projektowych. Warto zaznaczyć, że oprogramowanie Dlubal Software jest znanym i rozpoznawalnym narzędziem wysokiej jakości, …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-12-08 godz. 00:00 do 2023-12-10 godz. 23:50
  Prelegenci: Leszek Mrowiec -Dlubal
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Przeglądy obiektów budowlanych w świetle aktualnych przepisów Prawa budowlanego – RETRANSMISJA
  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych oraz do osób dokonujących ich przeglądów okresowych, a także pracowników organów nadzoru …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-12-08 godz. 08:00 do 2023-12-14 godz. 23:00
  Prelegenci: Pomorska OIIB, inż. Krzysztof Użarowski
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Obniżamy energię – innowacje, oszczędności czy ekologia?
  Szkolenie zaczniemy od krótkiego wprowadzenia do systemów fotowoltaicznych a następnie zaprezentujemy przegląd obecnego stanu fotowoltaiki w Polsce. Skupimy się na problemach, które występują …

  Termin: 2023-12-08 od 16:00 do 19:00
  Prelegenci: Krzysztof Górecki, Krzysztof Rogowski
  Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • BIM w budownictwie, audyt energetyczny do programu czyste powietrze, bezpieczeństwo pożarowe garaży – RETRANSMISJA
  Szkolenie online omawiające bezpieczeństwo pożarowe garaży podziemnych z uwzględnieniem samochodów elektrycznych oraz BIM w budownictwie. Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2023-12-09 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: Marcin Barwiński, Monika Hyjek
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Projektowanie oddymiania w garażach podziemnych. Wymogi dla pojazdów elektr. i elektr.-wodorowych. – RETRANSMISJA
  Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa Projektowanie oddymiania w garażach podziemnych z …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2023-12-09 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: Barbara Przybycin, Małgorzata Król
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Budynki z pompą ciepła, fotowoltaiką i magazynem energii elektrycznej. Jednorodzinny dom pasywny. – RETRANSMISJA
  Szkolenie techniczne w temacie: „Budynki jednorodzinne z pompą ciepła, fotowoltaiką i magazynem energii elektrycznej. Jednorodzinny dom pasywny. „, zorganizowane przez stowarzyszenie …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2023-12-10 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: Paweł Lachma z zespołem
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Model 3D konstrukcji w dokumentacji, analizie statycznej i koordynacji – Revit i Advance Steel
  Szkolenie organizowane we współpracy z firmą Graitec. Podczas szkolenia przedstawione zostaną prawidłowe zasady pracy z modelem analitycznym programu Revit oraz Advance Steel w wersji 2024 oraz …

  Termin: 2023-12-11 od 10:00 do 13:00
  Prelegenci: Kamil Dziedzic, Michał Nowicki – Graitec
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Instalacje oraz urządzenia elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem.
  1. Podstawowe definicje, strefy zgorzeń oraz normy przedmiotowe i wymagania wynikające z aktów prawnych dotyczących przedmiotowego zakresu. 2. Trójkąt pożarowy i granice wybuchowości. 3. …

  Termin: 2023-12-11 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: mgr inż. Julian Wiatr
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Kosztorysowanie od podstaw – pakiet wiedzy dla początkujących. Część 4. Podsumowanie.
  Podsumowanie dotychczasowych porad i wskazówek, związanych z metodologią wykonywania kosztorysów na podstawie katalogów nakładów rzeczowych. Dodatkowe informacje i wskazówki dotyczące …

  Termin: 2023-12-11 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr inż. Marcin Bartoszewicz
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ochrona własności przemysłowej w Polsce
  Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej tj.: – znaki towarowe, – wzory przemysłowe, – wynalazki i wzory użytkowe oraz własności …

  Termin: 2023-12-12 od 16:00 do 20:00
  Prelegenci: Elżbieta Piątkowska – Rzecznik Patentowy
  Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Obowiązkowe kontrole konstrukcyjno-budowlane – zgodne z art. 62 aktualnej ustawy Prawo budowlane
  Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami obowiązkowych kontroli konstrukcyjno-budowlanych wraz z przykładami zastosowania tych przepisów w praktyce zawodowej …

  Termin: 2023-12-13 od 10:00 do 14:00
  Prelegenci: Roman Cużytek
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Realizacja inwestycji budowlanych. Część 1: Opis inwestycji – dokumentacja
  Zmieniające się w ostatnim czasie przepisy prawne zainspirowały nas do podsumowania aktualnych wymogów w zakresie przygotowania inwestycji budowlanych. Istotnym jest, aby jednoznacznie …

  Termin: 2023-12-14 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: dr inż. Janusz Rybka, mgr inż. Krzysztof Błachut
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Odpowiedzialność osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie w tym omówienie orzeczeń sądów – RETRANSMISJA
  Adresatami szkolenia są inżynierowie budownictwa, którzy pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Szkolenie ma na celu rozszerzenie zagadnień dotyczących odpowiedzialności karnej …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-12-15 godz. 08:00 do 2023-12-21 godz. 23:00
  Prelegenci: Pomorska OIIB, Jabłoński Tomasz-Prezes Sądu Rejonowego
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Geokompozyty i membrany w budownictwie
  Szkolenie online omawiające nowoczesne geokompozyty oraz membrany. Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Bielsku-Białej …

  Termin: 2023-12-15 od 10:00 do 12:30
  Prelegenci: Iwo Wituła
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wirtualna ochrona przeciwpożarowa… czyli o najbardziej chłonnym medium w przyrodzie
  Podążając za Państwa sugestią, zapraszam na kolejny webinar z nieprzebranego tematu, jakim okazuje się ochrona przeciwpożarowa, Dowiemy się także, jak i czym najskuteczniej nakarmić …

  Termin: 2023-12-15 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr inż. Marcin Zieliński
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Materiały stosowane do wykonania instalacji kanalizacyjnej w budynkach. Instalacje dualne. – RETRANSMISJA
  Szkolenie techniczne w temacie: „Materiały stosowane do wykonania instalacji kanalizacyjnej w budynkach. Instalacje dualne. Odzysk wody szarej. Wytyczne projektowe i montażowe „, zorganizowane …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2023-12-16 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: dr inż. Florian Piechurski
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Sposoby likwidacji mostków cieplnych – RETRANSMISJA
  Szkolenie online omawiające sposoby likwidacji mostków cieplnych. Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Bielsku-Białej …

  Retransmisja dostępna w terminie: 2023-12-16 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: Ireneusz Stachura
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się


Polska Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa
tel. 22 828 31 89
e-mail: [email protected]