Wrzesień 2021

Wrzesień 2021

Wrocławska Rada FSNT NOT planuje organizację XLVII Wrocławskich Dni Nauki i Techniki w terminie październik – listopad 2021 r.

Zgodnie z wieloletnią tradycją celem Wrocławskich Dni Nauki i Techniki jest popularyzacja nauki i techniki oraz postępu technicznego i technologicznego w trakcie seminariów, prelekcji, sympozjów, wystaw organizowanych przez Oddziały Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz przedsiębiorstwa, firmy, ośrodki naukowe, kadrę naukową, instytucje naukowo-badawcze.
Tegoroczne Wrocławskie Dni Nauki i Techniki organizowane są pod hasłem: „Inżynieria w walce z epidemią”.

Planowane imprezy należy zgłaszać podając tytuł i termin wydarzenia, nazwiska referentów i organizatorów, a także krótki opis dot. tematyki (1/2 strony) do Działu Organizacyjnego WR FSNT NOT, p. 228 (ul. J. Piłsudskiego 74, Wrocław) lub e-mailem: [email protected], tel. 713471404 w terminie do 30 września 2021 r  (termin przedłużony).
Informacje dot. tegorocznych Wrocławskich Dni Nauki i Techniki zamieszczone będą na stronie internetowej www.not.pl oraz Facebook.


Monika Kołodziejczak
Wrocławska Rada FSNT NOT
tel. 713471404
e-mail: [email protected]