Listopad 2021

Listopad 2021

Obowiązkowe okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych – RETRANSMISJA

szczegóły na stronie PIIB https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

2021-11-26 

Wykładowca:

Organizator: Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji

Szkolenie ma na celu omówienie podstaw prawnych i praktycznych aspektów kontroli technicznych i przeglądów okresowych obiektów budowlanych. Omówione także zostaną ogólne kwestie związane z urządzeniami i instalacjami w obiektach, w tym urządzeniami podlegającymi Urzędowi Dozoru Technicznego.Kategoria:

  • Budownictwo ogólne
  • Budownictwo telekomunikacyjne
  • Instalacje elektryczne
  • Instalacje sanitarne
  • Prawne