Wrzesień 2021

Wrzesień 2021

Projektowanie konstrukcji stalowych według analizy MES i EUROKODÓW – 6.10.2021, od 9.00 do 15.00.

Sz.kolenie w oparciu o wybrane przykłady zrealizowanych projektów zbiorników na ciecze, kominów stalowych poprowadzą projektanci-eksperci:

dr inż. Łukasz Skotny i dr inż. Sławomir Labocha, którzy przedstawią  przyjęte uproszczenia modeli oraz algorytmy wykonania obliczeń na bazie swoich doświadczeń i porównają obie metody.

Program i zasady uczestnictwa zapisy oraz materiały szko.leniowe: www.archmedia.pl.

Zapraszamy także na:

Projektowa.nie konstrukcji betonowych ze zbrojeniem niemetalicznym, kompozytowym – prof. Renata Kotynia- 30.09.21

Projektowanie stropów panelowych – prof. Ł. Drobiec  5.10.2021

Konstrukcje żelbetowe CCC. cz. 4- wybrane rozwiązania projektowe – prof. Starosolski- 15.10.21

Konstrukcje ścian – uszkodzenia i systemy naprawcze – prof. Ł. Drobiec – 20.10.21

Projektowanie konstrukcji żelbetowych z wykorzystaniem programów ABC – prof. Starosolski, dr Grajek – 25-27.10.21

Zarysowania i minimalne zbrojenie w konstrukcjach żelbetowych – prof. Knauff – 4.11.21 – szkolenie, dotępne są materiały szk.

Dostępne są materiały szk. przygotowane przez prowadzących oraz z innych konferencji oraz retransmisje.