Październik 2022

Październik 2022

50 edycja Konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że trwa nabór wniosków w 50 edycji Konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
Założeniem Konkursu jest stworzenie dla absolwentów i rozpoczynających karierę młodych naukowców, czynników motywacyjnych, w postaci nagród Ministra, do dalszych prac twórczych nad opracowaniem nowych rozwiązań wspierających rozwój dziedziny objętej zakresem konkursu.

W ramach postępowania konkursowego przyznawane są, odpowiednio do rodzaju zgłoszonej pracy, nagrody w postaci statuetek.
Do Konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii zgłaszane mogą być:

  •        prace dyplomowe i rozprawy doktorskie – obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku;
  •        publikacje, w postaci druków zwartych, które zostały opublikowane w Polsce w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego Konkursu zawarte zostały w Zarządzeniu nr 37 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 września 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji  w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w konkursie o nagrodę ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (Dz. U. MRiT poz. 40).


Wzory wniosków, Regulamin konkursu oraz niezbędne informacje są również dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/konkurs-o-nagrode-ministra-rozwoju-i-technologii-za-prace-dyplomowe-rozprawy-doktorskie-oraz-publikacje-w-dziedzinach-architektury-i-budownictwa-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego-oraz-mieszkalnictwa

Serdecznie zachęcam Państwa do rozpowszechniania informacji o konkursie.
Ewa Szuszman
główny specjalista
Wydział Koordynacji i Nadzoru
Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
Ministerstwo Rozwoju i Technologii

tel. 22 323 42 28, +48 539 679 624
[email protected]