Styczeń 2023

Styczeń 2023

Polecamy szkolenia on-line oraz retransmisje z już odbytych szkoleń przygotowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.

Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń w trybie on-line na najbliższy okres.

Rejestracja na szkolenie/retransmisję odbywa się w portalu lub w Aplikacji PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Błędy projektowe i wykonawcze, a straty ciepła w budynkach ogrzewanych – RETRANSMISJA
  Szkolenie jest skierowane do projektantów i wykonawców obiektów budowlanych. Poruszone zostaną zagadnienia błędów pojawiających się na etapie projektowania i wykonawstwa ogrzewanych …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-01-13 godz. 07:00 do 2023-01-15 godz. 23:00
  Prelegenci: Paweł Krause
  Organizator: Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Zaprawy budowlane modyfikowane polimerami – RETRANSMISJA
  Celem wykładu jest prezentacja i praktyczne zastosowanie zapraw budowlanych modyfikowanych polimerami. Główne tezy szkolenia, to: 1. mechanizm działania zapraw budowlanych modyfikowanych …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-01-13 godz. 08:00 do 2023-01-16 godz. 23:50
  Prelegenci: prof. PP dr hab. inż.Krzysztof Zieliński, mgr Mariusz Sprutta
  Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wypadki na placu budowy – RETRANSMISJA
  Na szkoleniu zostaną przedstawione przepisy bhp dotyczące prawidłowej organizacji prac na wysokości z wykorzystaniem typowych urządzeń pomocniczych, środków ochrony zbiorowej i środków …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-01-13 godz. 13:00 do 2023-01-27 godz. 23:50
  Prelegenci: mgr Dagmara Kupka, Dział Szkoleń ŁOIIB
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach oraz instalacjach niskiego napięcia – RETRANSMISJA
  1. Oddziaływanie prądów na organizmy żywe 2. Środki ochrony przeciwporażeniowej stasowane powszechnie w instalacjach elektrycznych przy zasilaniu z SEE zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41:2009 …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-01-13 godz. 13:00 do 2023-01-16 godz. 08:00
  Prelegenci: mgr inż. Julian Wiatr
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Innowacyjne technologie robót termoizolacyjnych w budownictwie kubaturowym – RETRANSMISJA
  Celem wykładu jest omówienie innowacyjnych technologii robót termoizolacyjnych w budownictwie kubaturowym. Termoizolacje stanowią podstawę nowoczesnego budownictwa, gwarantują najwyższą …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-01-14 godz. 08:00 do 2023-01-17 godz. 23:50
  Prelegenci: dr inż. arch. Roman Pilch, mgr Mariusz Sprutta
  Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Elektromobilność – przyszłość czy zagrożenie dla motoryzacji? – RETRANSMISJA
  Elektromobilność opisuje zagadnienia związane z produkcją i eksploatacją pojazdów z napędem elektrycznym. Pojęcie to odnosi się zarówno do technicznych i eksploatacyjnych aspektów …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-01-14 godz. 08:00 do 2023-01-21 godz. 23:30
  Prelegenci: mgr inż. Kamil Parfianowicz, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Jak robić swoje i nie zwariować w niespokojnych czasach – RETRANSMISJA
  Podczas szkolenia omówimy podstawowe mechanizmy działania mózgu związane z instynktami jak i funkcjami kognitywnymi. Opowiemy o tym jak zadbać o mózg, jak go właściwie regenerować w czasach …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-01-16 godz. 08:00 do 2023-01-22 godz. 23:00
  Prelegenci: Pomorska OIIB, dr Ewa Hartman
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Projektowanie konstrukcji murowych – wyzwania konstruktora – RETRANSMISJA
  1. Historyczne tło projektowania murów. 2. Obecne normy i standardy projektowania konstrukcji murowych w Polsce. a) normy budowlane, b) oczekiwania inwestorów, c) projektowanie a …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-01-16 godz. 09:00 do 2023-01-20 godz. 08:00
  Prelegenci: Tomasz Nicer
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Kosztorysowanie w praktyce – na etapie oferty i w trakcie budowy. Część 3
  Podczas wykładu zostaną przedstawione: -kwestie dotyczące wynagrodzenia kosztorysantów – praktyczne przykłady wykonywania kalkulacji ofertowych i powykonawczych, z odniesieniem do …

  Termin: 2023-01-16 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: Marcin Bartoszewicz
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia
  Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie się z podstawowymi zasadami i środkami ochrony podstawowej (przed dotykiem bezpośrednim) i przy uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim) oraz …

  Termin: 2023-01-16 od 16:00 do 19:00
  Prelegenci: Dr inż. Michał Czosnyka, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wybrane problemy analizy MES i wymiarowania obiektów kubaturowych – Część 2
  1. Podczas szkolenia poruszone zostaną trudności jakie występują w rutynowym projektowaniu konstrukcyjnym wykorzystującym metodę elementów skończonych (MES). 2. Problematyka obejmie 2 …

  Termin: 2023-01-17 od 11:00 do 13:30
  Prelegenci: Michał Nowicki, Kamil Dziedzic
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Aktualne przepisy dotyczące wyrobów budowlanych
  Na szkoleniu omówione zostaną następujące zagadnienia 1) Przepisy dotyczące wyrobów budowlanych: ustawa o wyrobach budowlanych, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011, …

  Termin: 2023-01-17 od 15:00 do 17:30
  Prelegenci: Mgr inż. Maria Romańska – Pełesz
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Przeciwpożarowe wyroby budowlane – obrót i stosowanie (deklaracje właściwości użytkowych)
  Program szkolenia: 1. Odporność ogniowa przeciwpożarowych zamknięć budowlanych, 2. Przeciwpożarowe wyroby budowlane w świetle przepisów prawnych, 3. Normy w ochronie przeciwpożarowej, …

  Termin: 2023-01-17 od 16:00 do 20:00
  Prelegenci: dr inż. Zenon Małkowski, inż. Sławomir Drogowski
  Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Energia z wodoru
  Wodór jest najprostszym z pierwiastków chemicznych, a jego liczba atomowa wynosi 1, jednak nie należy do żadnej grupy. Nie można go zobaczyć, nie ma zapachu ani smaku, a jest najbardziej …

  Termin: 2023-01-18 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: dr inż. Robert Jeżewski
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ocena istniejących konstrukcji budowlanych na podstawie normy ISO/ TC 98 i ich rehabilitacja
  Przedmiotem referatu jest przedstawienie toku postępowania przy ocenie stanu istniejącego konstrukcji budowlanych po szeregu latach ich użytkowania – na podstawie normy ISO/TC 98 Bases for …

  Termin: 2023-01-19 od 11:00 do 14:00
  Prelegenci: Tadeusz Chmielewski, OPL OIIB
  Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Budynki drewniane – korozja biologiczna. Diagnostyka, inwentaryzacja uszkodzeń.
  Szkolenie obejmować będzie główne aspekty związane z korozją biologiczną w budynkach drewnianych ze strony grzybów, owadów i innych organizmów. Poruszona zostanie również problematyka …

  Termin: 2023-01-19 od 15:00 do 17:30
  Prelegenci: Dr Witold Frąckowiak
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Cz. II – RETRANSMISJA
  1. Podstawowe instalacje wewnętrzne budynków – przegląd ogólny obowiązujących wymogów 2. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji – problem stosowania Polskich Norm w zakresie projektowania …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-01-20 godz. 09:00 do 2023-01-23 godz. 09:00
  Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Rusztowania – projektowanie, wykonawstwo, odbiory
  Szkolenie techniczne omawiające systemy rusztowań w zakresie projektowania, wykonawstwa i odbioru, Szkolenie zostanie zorganizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze …

  Termin: 2023-01-20 od 10:00 do 13:00
  Prelegenci: Piotr Kmiecik
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wykonywanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w programie ARCADIA-TERMOCAD
  • Wstęp – Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków, zmiany wprowadzone w 2022 roku – Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej – Po co i kiedy wykonuje się świadectwo – Kto …

  Termin: 2023-01-20 od 11:00 do 14:00
  Prelegenci: mgr inż. Rafał Mikulaniec, Biuro OPL OIIB
  Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • JAK PRZEKAZAĆ MOTYWUJĄCĄ OCENĘ – KONSTR. INF. ZWROTNA I EGZEKWOWANIE ZADAŃ – 2dniowe warszt. stac.
  Dzięki udziałowi w warsztatach: – Poznasz zasady wyrażania KONSTRUKTYWNEJ INFORMACJI ZWROTNEJ. – Poznasz i przećwiczysz techniki przekazywania NEGATYWNYCH INFORMACJI ZWROTNYCH. – Poszerzysz …

  Termin: od 2023-01-21 08:30 do 2023-01-22 16:30
  Prelegenci: Piotr Sajewicz
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • OBOWIĄZKI I PRAWA KIEROWNIKA BUDOWY w świetle obowiązujących przepisów
  1. Wprowadzenie 2. Kierowanie budową i robotami budowlanymi jako wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie 3. Etap przygotowania budowy, plan bioz, oświadczenie o podjęciu …

  Termin: 2023-01-23 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ochrona obiektów zabytkowych w aspekcie przepisów prawa oczekiwania a budowlana rzeczywistość cz II
  Przedstawione szkolenie zostanie oparte na praktycznych przykładach. Postawionych zostanie kilka ważnych pytań. Jakich zasad należy przestrzegać by ratować zabytki a nie doprowadzać do ich …

  Termin: 2023-01-24 od 12:00 do 15:00
  Prelegenci: Pomorska OIIB, dr hab. inż. Dariusz Bajno
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Przewodnik elektryka w zakresie ochrony przed porażeniem w sieciach nn o układzie TN-C
  Wymagania norm i przepisów zawierają często zapisy i zasady niekoniecznie zrozumiałe nawet dla doświadczonego elektryka. W ich interpretacji pomagają takie inicjatywy jak wypracowane przez …

  Termin: 2023-01-24 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: Janusz Oleksa
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ekologiczne obiekty gruntowo-powłokowe w budownictwie komunikacyjnym
  Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program …

  Termin: 2023-01-26 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wentylacja w budynkach mieszkalnych.
  Na szkoleniu omówione zostaną następujące zagadnienia: 1. Problematyka związana z zapewnieniem stałego dostępu powietrza do mieszkań. 2. Wymagania odnośnie procedur kontrolnych …

  Termin: 2023-01-26 od 15:00 do 17:30
  Prelegenci: Mgr inż. Krzysztof Mozolewski
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Efektywność energetyczna budynków EEB
  Szkolenie przeznaczone jest dla inwestorów, projektantów, zarządców i właścicieli budynków oraz dla pracowników organów Nadzoru Budowlanego przy kontroli realizacji robót oraz zakończenia …

  Termin: 2023-01-27 od 12:00 do 15:00
  Prelegenci: Pomorska OIIB, inż. Krzysztof Użarowski
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • WYWIERANIE WPŁYWU I PERSWAZJA W BIZNESIE – dwudniowe warsztaty online
  Dzięki udziałowi w warsztatach: – zrozumiesz dlaczego warto wywierać pozytywny wpływ na partnerów zawodowych bez używania nieuczciwych praktyk, – będziesz potrafił formułować skuteczne …

  Termin: od 2023-01-28 08:30 do 2023-01-29 16:30
  Prelegenci: Lidia Borkowska
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się


Polska Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa
tel. 22 828 31 89
e-mail: [email protected]