Maj 2021

Maj 2021

Szkolenie
Znaczenie danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) w procesie inwestycyjnym (28-05-2021 – online)
Termin 28.05.2021 (piątek) godzina 16 – 18.
Wykładowca: mgr Alicja Meusz

Program szkolenia:

  • Przedstawienie obowiązujących przepisów prawa.
  • Informacje gromadzone w ewidencji gruntów i budynków.
  • Udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym.
  • Podział użytków gruntowych wykazywanych w ewidencji.
  • Zasady aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
  • Treść mapy zasadniczej, treść mapy ewidencyjnej a treść mapy do celów projektowych.
  • Wpisy w Księdze Wieczystej a ewidencja gruntów i budynków.

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2021-05-28 szkolenie pt. Znaczenie danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) w procesie inwestycyjnym, a następnie kliknąć w dołączony link.