Czerwiec 2018

Czerwiec 2018

Koło Terenowe nr 56 organizuje w dniu 8 lipca 2018r. wyjazd techniczny do Głębowic za Wołowem. W programie : zwiedzanie Klasztoru i Kościoła z XVII w na którym trwają prace remontowe, okolicznościowy jarmark – powitanie lata. Koszt ok. 70 zł. Zgłoszenia: kol. Bronisław Muchalski tel. 605 543 125 lub w Biurze Oddziału.

Zapraszamy członków Oddziału.