Luty 2017

Luty 2017

Koło nr 35 Wykonawców zaprasza na seminarium pt.” Współczesna działalność zawodowa inżyniera budownictwa w kontekście potrzeby wykonania dokładnych pomiarów fizycznych na obiekcie budowlanym z wykorzystaniem dostępnych narzędzi na przykładzie termowizji i inwentaryzacji 3 D”  , które będzie wygłoszone  w dniu 24 lutego 2017r. o godzinie 17.00 w sali 105 – NOT przy ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu.