Szkolenia

  

Wrocławski Oddział  PZITB zaprasza
na szkolenie "Przepisy prawne obowiązujące w budownictwie" 

 

Szkolenie organizowane jest z zakresu prawa budowlanego i przepisów prawnych bezpośrednio związanych z dziedziną budownictwa. Szkolenie przeznaczone jest dla osób ubiegających się o samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (uprawnienia budowlane) oraz dla osób, które uczestniczą w procesie budowlanym.

Termin przeprowadzenia Szkolenia :  marzec - maj  2019r. {wykłady w soboty i niedziele w godz. 9.00 - 16.00}
Przewidywany termin rozpoczęcia szkolenia -  9 marca 2019r.

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów szkoleniowych (stan prawny na 1.01.2019r.) oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia. Materiały i szczegółowy terminarz zajęć będą wydawane w dniu rozpoczęcia szkolenia od  godziny 8.30.

Ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnictwo w Szkoleniu należy zgłaszać do  dnia  22  lutego 2019r. na adres:  sekretariat@pzitb.wroclaw.pl

  • Imię i nazwisko
  • Dokładny adres zamieszkania
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail
  • Specjalność(architektoniczna,konstrukcyjno-budowlana,sanitarna,mostowa,elektryczna itp.)
  • Zakres (wykonawstwo, projektowanie, w+p)
  • Dane do faktury (jeżeli jest potrzebna - prosimy o podanie danych płatnika , który dokona wpłaty za uczestnictwo. Faktura będzie wystawiona tylko na osobę , firmę , która dokonała wpłaty).                                                                                                                                                                                                                

WPISANIE NA LISTĘ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA NASTĘPUJE DOPIERO PO WNIESIENIU OPŁATY(MINIMUM I RATA). SAMO WYSŁANIE ZGŁOSZENIA NIE GWARANTUJE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU.

Całkowity koszt szkolenia wynosi  1622 zł + 23% pod. VAT .

Istnieje możliwość płatności w ratach:  przy zgłoszeniu na szkolenie należy wpłacić  zaliczkę w wysokości  1000 zł  + 23 % pod. VAT  ( tj. 1230 zł ) (jest to warunek wpisania na listę uczestników szkolenia).
Pozostała część należności  622 zł + 23 % pod. VAT ( tj. 765,06 zł ) winna być uregulowana  do dnia  18 marca 2019r.

Wpłaty za uczestnictwo w Szkoleniu należy kierować na konto Oddziału Wrocławskiego PZITB.
Getin Noble Bank S.A. nr 24 1560 0013 2000 1701 4349 0300
z dopiskiem: "szkolenie prawo budowlane "- IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA".
Dane do przelewu:
PZITB Oddział we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław

Informacje dotyczące szkolenia można uzyskać pisząc na adres e-mail:

sekretariat@pzitb.wroclaw.pl

lub pod numerem telefonu:

(071) 343 64 88 (PZITB)