Szkolenia

 

 

Wrocławski Oddział  PZITB zaprasza
na szkolenie "Przepisy prawne obowiązujące w budownictwie" 

 

Szkolenie organizowane jest z zakresu prawa budowlanego i przepisów prawnych bezpośrednio związanych z dziedziną budownictwa. Szkolenie przeznaczone jest dla osób ubiegających się o samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (uprawnienia budowlane) oraz dla osób, które uczestniczą w procesie budowlanym.

Termin przeprowadzenia Szkolenia :  wrzesień - listopad  2018r. {wykłady w soboty i niedziele w godz. 9.00 - 16.00}

Przewidywany termin rozpoczęcia szkolenia - 15 września 2018r.

Zajęcia rozpoczną się o godzinie 9.00 w sali 101  I piętro w budynku Wrocławskiego Kompleksu Szkoleniowego ul. Sztabowa 100 we Wrocławiu /Budynek Urzędu Skarbowego Wrocław Krzyki/. 

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów szkoleniowych (stan prawny na 1 07.2018r.) oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia. Prosimy o wcześniejsze przybycie -  materiały i szczegółowy terminarz zajęć będą wydawane  od  godziny 8.30.


Ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnictwo w Szkoleniu należy zgłaszać do dnia 21 sierpnia 2018r. na adres:  sekretariat@pzitb.wroclaw.pl
  • Imię i nazwisko
  • Dokładny adres zamieszkania
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail
  • Specjalność(architektoniczna,konstrukcyjno-budowlana,sanitarna,mostowa,elektryczna itp.)
  • Zakres (wykonawstwo, projektowanie, w+p)
  • Dane do faktury (jeżeli jest potrzebna - prosimy o podanie danych płatnika , który dokona wpłaty za uczestnictwo. Faktura będzie wystawiona tylko na osobę , firmę , która dokonała wpłaty).  

WPISANIE NA LISTĘ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA NASTĘPUJE DOPIERO PO WNIESIENIU OPŁATY(MINIMUM I RATA). SAMO WYSŁANIE ZGŁOSZENIA NIE GWARANTUJE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU.

Całkowity koszt szkolenia wynosi  1622 zł + 23% pod. VAT .

Istnieje możliwość płatności w ratach:  przy zgłoszeniu na szkolenie należy wpłacić  zaliczkę w wysokości  1000 zł  + 23 % pod. VAT  ( tj. 1230 zł ) (jest to warunek wpisania na listę uczestników szkolenia).
Pozostała część należności  622 zł + 23 % pod. VAT ( tj. 765,06 zł ) winna być uregulowana  do dnia  21 września 2018r.

Wpłaty za uczestnictwo w Szkoleniu należy kierować na konto Oddziału Wrocławskiego PZITB.
Getin Noble Bank S.A. nr 24 1560 0013 2000 1701 4349 0300
z dopiskiem: "szkolenie prawo budowlane "- IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA".
Dane do przelewu:
PZITB Oddział we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław

Informacje dotyczące szkolenia można uzyskać pisząc na adres e-mail:

sekretariat@pzitb.wroclaw.pl

lub pod numerem telefonu:

(071) 343 64 88 (PZITB)