Kontakt

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział We Wrocławiu

50-020 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74
tel:  71 34-364-88;  71 344-85-89

BIURO CZYNNE:
od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

sekretariat@pzitb.wroclaw.pl